PARTNER PORTALU
 • BGK

Spółdzielnie niezgodne w sprawie opłaty śmieciowej

 • GK    12 marca 2013 - 11:14
Spółdzielnie niezgodne w sprawie opłaty śmieciowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górnik” jako jedyny zarządca nieruchomości w Jaworznie chciałaby od 1 lipca br. naliczać opłatę za wywóz odpadów w przeliczeniu nie na osobę, ale wg ilości zużytej wody.
Takiej zmiany domagają się podobno sami mieszkańcy zasobów spółdzielni. W ocenie zarządu i rady nadzorczej „Górnika" tak będzie sprawiedliwiej i lepiej. Co to oznacza dla lokatorów? Im więcej wody zużyją, tym więcej zapłacą za śmieci.

Znowelizowane przez parlamentarzystów przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku mają dla gmin bardzo istotne znaczenie. Po ich wejściu w życie, samorząd będzie mógł zróżnicować opłaty wobec właścicieli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Gmina będzie mogła też uzależnić wysokość opłaty od ilości osób w gospodarstwie domowym. Może np. przyjąć inną wysokość opłat dla cztero czy pięcioosobowej rodziny, a inną - dla rodzin z jednym czy dwójką dzieci. Dodatkowej opłaty nie trzeba będzie uiszczać za pojemnik na śmieci - będzie wliczony w cenę.

W połowie lutego z inicjatywy Prezydenta Miasta odbyło się spotkanie ze wszystkimi zarządcami nieruchomości oraz przedstawicielami spółdzielni działającymi na terenie Jaworzna, na którym omówiono zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczące: przejęcia przez gminę obowiązku wyposażenia w pojemniki i kontenery właścicieli nieruchomości, stosowania różnych metod naliczania opłaty, różnicowania stawek, wprowadzania zwolnień przedmiotowych i dopłat, pobierania opłaty za pośrednictwem inkasenta oraz zbierania deklaracji w formie elektronicznej.

- Mimo iż w Jaworznie podjęliśmy już uchwały regulujące sposób i tryb uiszczania opłat za wywóz nieczystości po 1 lipca 2013 roku, chcemy skorzystać z możliwości danych nam przez posłów i zaproponować zmiany korzystne dla mieszkańców - mówi Paweł Silbert, prezydent miasta.

- Mam tu na myśli m.in. ulgi dla rodzin wielodzietnych. Na spotkaniach w dzielnicach wiele osób o nie pytało, a wcześniej nie mieliśmy prawnych możliwości ich zastosowania - dodaje.

MZNK zaproponował również wliczenie do opłaty wyposażenie nieruchomości w pojemniki bez zmiany stawki, możliwość składania deklaracji drogą elektroniczną oraz nie wprowadzania pobierania opłaty w drodze inkasenta.

Temperatura spotkania z zarządcami podniosła się, kiedy przedstawiciele Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik" zaproponowali, aby umożliwić ich lokatorom rozliczanie się za śmieci w przeliczeniu na ilość zużytej wody, a nie od osoby, jak przyjęli radni. Zarówno prezes „Górnika" Ireneusz Guja jak i przewodniczący Rady Nadzorczej Maciej Bochenek argumentowali, że takiej zmiany domagają się od nich sami mieszkańcy.

Wyrazić to mieli w ankietach zbieranych na organizowanych przez spółdzielnię spotkaniach z mieszkańcami. Samych ankiet jednak na spotkaniu nie pokazano. Dopiero później okazało się, że w ogóle ich wśród mieszkańców nie przeprowadzono.

Co ważne, przedstawiciele pozostałych zarządców nieruchomości w zdecydowanej większości opowiedzieli się za rozliczaniem opłat za śmieci od osoby. Tylko jedna osoba zasugerowała, że rozliczenie po ilości zużytej wody mogłoby być dyskutowane po kilkunastu pierwszych miesiącach funkcjonowania nowego systemu.×
KOMENTARZE (5)

 • eugeniusz, 2013-03-19 11:07:25

  Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 roku (sygn. akt II OPS 2/12)
 • m, 2013-03-13 10:01:16

  przetarg we Wrocławiu już od 2 tygodni, a tu cisza
 • Głos z Polski, 2013-03-13 08:50:12

  Jedna wielka bzdura! Piszę o ustawie - która powinna dotyczyć co najwyżej indywidualnych mieszkańców, tj. właścicieli domków, willi, itp. Zorganizowane formy np. spółdzielnie nie mają możliwości nie płacić za śmieci, tak jak i firmy. A początkowo ideą wprowadzenia zmian w ustawie, było objecie ws...zystkich, a zwłaszcza tych unikających płacenia za śmieci "podatkiem śmieciowym" A wyszła jakaś idiotyczna ustawa, z której nikt nie jest zadowolony, ani wytwórcy śmieci, odbiorcy, przetwórcy, samorządy.... Ale to Polska własnie......  rozwiń