PARTNER PORTALU
 • BGK

Spore podwyżki w Krakowie

 • Przegląd prasy/Gazeta Krakowska    17 maja 2011 - 09:19
Spore podwyżki w Krakowie

Prezydent Jacek Majchrowski szykuje poważne podwyżki dla krakowian. Chciałby, aby większe były m.in. podatek od nieruchomości i czynsz za mieszkania komunalne.
W górę mają pójść też opłaty za żłobek, ceny biletów parkingowych i podróżowanie komunikacją miejską – pisze „Gazeta Krakowska”.

Prezydent Jacek Majchrowski (zabierz głos/oceń prezydenta) przygotował kilka projektów uchwał. Nowe pomysły dotyczą m.in. podatku od nieruchomości. Miałby on wzrosnąć od trzech do pięciu proc. wartości odtworzenia lokalu. Obowiązująca dziś stawka 7 zł za metr kwadratowy wzrosłaby więc do kilkunastu zł.

Prezydent chce urynkowienia cen mieszkań komunalnych. W najbardziej skrajnych przypadkach czynsz w tych lokalach mógłby wzrosnąć nawet o 60 proc. Zwiększyć ma się też czesne za żłobek. Ze 180 zł ma wzrosnąć od stycznia 2012 r. do 300 zł.

Zwiększyć mają się też opłaty za parkowanie w strefie i ceny biletów komunikacji miejskiej. Podwyżki prezydenckie mają dać gminie dodatkowe 140 mln zł – informuje „Gazeta Krakowska”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (9)

 • GRANIWID SIKORSKI, 2011-10-29 21:30:56

  Forum w Obronie Godności Kraków, 20 października 2011r. i Jedności Lokatorów i Bezdomnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3468-11 Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 ... KRS: 0000-3509-68 Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Skwer Kardynała Wyszyńskiego 01-015 Warszawa Szanowni Państwo Niniejszym Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych składa skargę na decyzję Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r. o odmowie sprostowania treści przekazu telewizyjnego. W dniu 6 lipca 2011r. podczas emisji lokalnego programu informacyjnego „Kronika” o godz. 18.30 i 21.45 podano informację o czekających krakowian podwyżkach cen i opłat. Wśród tych podwyżek wymieniono podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Tymczasem wśród przyjętych tego dnia uchwałach Rady Miasta Krakowa nie było uchwały o podwyżce czynszów. W tej sprawie Forum zwróciło się do Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji. W imieniu redakcji Telewizji Polskiej Oddział Terenowy w Krakowie pismem z dnia 14 lipca 2011 r. odmówiono Forum publikacji żądanego sprostowania. W piśmie podano „ że informację dziennikarz oparł na wiarygodnych informacjach z Urzędu Miasta Krakowa oraz od samych radnych. Termin podwyżki z początkiem przyszłego roku jest terminem aktualnym i jak najbardziej prawdopodobnym z uwagi na jednoznaczną wolę Prezydenta Miasta Krakowa” oraz aktualny stan prawny. Ponieważ publikacja wiązała się z przygotowaniami do „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” Forum zwróciło się pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. wyrażając przy tym głębokie zaniepokojenie postawą Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prezydent Miasta Krakowa pismem z dnia 10 października 2011 r. poinformował Forum że „w styczniu 2012 r. nie przewiduje się podwyżek czynszów w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków. W świetle tego pisma uważamy, że wyemitowany w dniu 6 lipca 2011 r. materiał autorstwa redaktora Rafała Nowaka – Bończy nie odpowiada prawdzie. Pan Prezydent nie potwierdził sugerowanego przez dziennikarza zamiaru podwyżki czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy w najbliższym okresie Rada Miasta Krakowa zagadnienia mieszkaniowe przekazała do konsultacji do „ Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” który rozpoczął działalność w dniu 11 października 2011 r. W świetle tych faktów postawa dziennikarza była wysoce nieodpowiedzialna, dążąca wręcz do wywołania niepokoju i nieporozumień między stronami „OSM”. Zamiast szukać sensacji dziennikarz winien obiektywnie i rzetelnie przedstawić informację z obradującej Rady Miasta Krakowa. Dziwi nas także upór Telewizji odmawiającej sprostowania tej nieprawdziwej informacji, tym bardziej że wzbudziła duże zaniepokojenie wśród mieszkańców Krakowa. Wielkość czynszów w zasobach komunalnych jest wysoka i dalszy wzrost kwoty czynszu budzi przerażenie mieszkańców. Przyczyniła się do tego nieodpowiedzialna postawa dziennikarza. Składamy zatem skargę na działalność redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie oraz wnosimy o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji. Załączniki: 1. Pismo Forum do Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie z dnia 9 lipca 2011 r. 2. Pismo skierowane do Forum w imieniu redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r. 3. Pismo Forum do Prezydenta Jacka Majchrowskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. 4. Pismo skierowane do Forum przez Z-cę Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 r. Za Forum: Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski Otrzymują: 1 x Adresat 1 x Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. ul. Jan Pawła Woronicza 17, 00- 999 Warszawa 1 x a/a  rozwiń
 • Graniwid Sikorski, 2011-08-02 23:23:53

  Forum w Obronie Godności i Kraków, 02 sierpnia 2011r. Jedności Lokatorów i Bezdomnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3468-11 Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych 31-564 Kraków Aleja Poko...ju 26/102 KRS: 0000-3509-68 Pan Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa 31-004 Kraków Plac Wszystkich Świętych ¾ Szanowny Panie Prezydencie I Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych wyraża głębokie zaniepokojenie postawą Pana Prezydenta dotyczącą przygotowań do „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. W dniu 06 lipca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę o powołaniu „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” i określiła datę jego zwołania na dzień 15 listopada 2011 r. Równocześnie Rada Miasta Krakowa odesłała trzy projekty Uchwał do wnioskodawcy, celem skonsultowania z „Okrągłym Stołem Mieszkaniowym”. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Klubu Radnych PiS Pan Andrzej Duda zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa związane z trybem podwyżki czynszu w lokalach komunalnych. Tym twierdzeniom zaprzeczył Przewodniczący Klubu Radnych PO Pan Grzegorz Stawowy mówiąc, że zasady i wysokość czynszów w lokalach komunalnych będzie konsultowane podczas „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. Jednakże tego samego dnia w lokalnym programie informacyjnym O TVP Kraków „Kronika” poinformowano, że w styczniu przyszłego roku krakowian oczekują liczne podwyżki, między innymi podwyżka czynszu w mieszkaniach komunalnych. W tej sprawie Forum zwróciło się do O TVP Kraków o sprostowanie tej informacji, gdyż jest niezgodna z tym co Forum usłyszało podczas sesji Rady Miasta Krakowa. Redakcja O TVP Kraków odmówiła emisji sprostowania, żądanej przez Forum treści, gdyż „podając powyższą informację dziennikarz oparł się na wiarygodnych informacjach uzyskanych Urzędu Miasta Krakowa, oraz od samych radnych. Termin podwyżki – z początkiem przyszłego roku – jest terminem aktualnym, jak najbardziej prawdopodobnym z uwagi na jednoznaczną wolę Prezydenta Miasta Krakowa i aktualny stan prawny pozwalający na przeprowadzenie takiej podwyżki” /pismo w załączeniu/. Zbulwersowani tym faktem musimy zapytać jaki jest faktyczny stosunek Pana Prezydenta jak i grupy radnych do „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”, skoro przegłosowana przez RMK uchwała projektu grupy radnych PiS, dotyczyło „między innymi wysokości czynszów z tytułu najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Kraków”. W tym świetle stanowisko Pana Prezydenta dotyczące „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” nie jest dla Forum do końca rzetelne i uczciwe. Także niepokoi Forum stanowisko niektórych radnych RMK. Utwierdzają nas w tym niektóre pisma i wypowiedzi radnych RMK. Przykładowo Radny Andrzej Hawranek zaproponował w poprawce do druku nr 226, który stwierdza, że „należy dążyć do tego, aby najwyższa stawka czynszu z tytułu najmu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu nie była niższa niż 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w skali miesiąca, a po osiągnięciu pułapu 3% wartości odtworzeniowej 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, co rocznie waloryzowana o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS dla II kwartału roku poprzedzającego waloryzację, aż do osiągnięcia urynkowionej wysokości stawek czynszowych” /pismo w załączeniu/. Niepokoi nas także stanowisko przedstawione podczas dyskusji z udziałem Forum w Radiu Kraków. Podczas niej radny RMK Pan Jerzy Fedorowicz powiedział, że PO nie podjęła jeszcze decyzji co do podwyżki czynszów w lokalach komunalnych. Zdaniem Forum jest to w świetle cytowanego pisma O TVP wypowiedź wieloznaczna i groźna. W tym stanie rzeczy wyrażamy głębokie zaniepokojenie przebiegiem przygotowań do „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. Jego przebieg musi być rzeczywisty a nie mieć charakter pozorny i fasadowy. II Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych i Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych prosi ponadto Pana Prezydenta o przesłanie rocznego raportu za rok 2010 z realizacji wieloletniego programu mieszkaniowego Gminy Kraków. Prosi także o przekazanie informacji o jakie środki w 2010 r. i pierwszym półroczu 2011 r. wystąpiła Gmina do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu programu budowy mieszkań czynszowych, socjalnych, chronionych, noclegowni. O jakie inwestycje z tego programu zwróciła się Gmina Kraków, na jaką kwotę ?, ile dostała środków z tego programu ? Z informacji prasowych wynika, że w pierwszym półroczu Bank Gospodarstwa Krajowego, który zarządza programem, rozdysponował połowę tej kwoty. Wsparcie uzyskało 55 inwestycji, a żadna gmina nie została odprawiona z kwitkiem. W związku z tym pytamy jak wygląda realizacja tego programu w Gminie Miejskie Kraków ? Ponadto prosimy o przekazanie Forum informacji ile wybudowano i oddano mieszkań komunalnych w Krakowie w pierwszym półroczu 2011 roku ? ile zakupiono z zasobów innych ? np. spółdzielczych, deweloperów czy innych w I półroczu tego roku. Prosimy o pilne przekazanie tych wielkości. Prosimy także o poinformowanie ilu lokatorom przyznano mieszkania z tytułu realizacji list mieszkaniowych. III Forum prosi też o przekazanie informacji jakie nakłady poniesiono z tytułu realizacji inwestycji spopielarni zwłok na Czerwonym Prądniku ? jakie koszty Gmina poniosła z tego tytułu ? i jaki jest los wybudowanych pomieszczeń ? IV Jaki był wkład w Towarzystwach Budownictwa Społecznego ? ile gruntów i środków finansowych Gmina wniosła do TBS w poprzednich latach ?, co się stało z tymi gruntami i środkami finansowymi, oraz jaki jest aktualny udział Gminy Kraków w realizacji programu TBS ? Załączniki: 1. Pismo z 15 lipca 2011 r. skierowane w imieniu Telewizji Polskiej SA Oddział Terenowy w Krakowie 2. Pismo Andrzeja Hawranka z 28 czerwca 2011 r. skierowane do kancelarii RMK Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski Otrzymują: 1 x Adresat 1 x Wojewoda Małopolski Pan Stanisław KRACIK ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław KOŚMIDER Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków 1 x Z-ca Przewodniczącego RMK Pani Małgorzata JANTOS Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków 1 x Z-ca Przewodniczącego RMK Pan Józef PILCH Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków 1 x Z-ca Przewodniczącego RMK Pan Sławomir PIETRZYK Plac Wszystkich Świętych ¾ 31-004 Kraków 1 x Przewodniczący Klubu Radnych PO Pan Grzegorz STAWOWY 1 x Przewodniczący Klubu Radnych PIS Pan Andrzej DUDA 1 x Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków Pan Bartłomiej GARDA 1 x Media 1 x a/a  rozwiń
 • Graniwid Sikorski, 2011-07-10 03:09:05

  Forum w Obronie Godności Kraków, 09 lipca 2011r. i Jedności Lokatorów i Bezdomnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3468-11 Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych 31-...564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3509-68 Pan Jan Rojek Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej „SA” ul. Krzemionki 30, 30 – 955 Kraków Szanowny Panie Dyrektorze Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych domaga się sprostowania podanej przez TVP Kraków nieprawdziwej informacji. W dniu 8 lipca 2011r. podczas emisji „Kroniki” o godz. 18.30 podano informację o oczekujących krakowian podwyżkach cen i opłat uchwalonych podczas XXI sesji Rady Miasta Krakowa. Informacje te były powtórzone w „Kronice” o godz. 21.45. Wśród tych podwyżek wskazano opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania, za usługi przewozowe, podwyżkę czynszów i inne. W związku z powyższym chcielibyśmy wyjaśnić, że wśród uchwał przyjętych podczas tej sesji nie było punktu o podwyżce czynszów w lokalach komunalnych. Podczas sesji istotnie były rozpatrywane projekty uchwał dotyczące spraw mieszkaniowych. Wszystkie trzy projekty uchwał Rada Miasta Krakowa odesłała do projektodawcy celem uzyskania opinii „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. Jeden z tych projektów uchwał stanowił „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków na lata 2011 – 2016”. Dział II tego projektu w Oddziale IV stanowił, że Prezydent w drodze zarządzenia określa stawki czynszu z tytułu najmu 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu, zasady zmiany stawki czynszu najmu wchodzących w skład zasobu. Natomiast Oddział I tego Działu stanowił, że każdorazowo Prezydent informuję Radę Miasta Krakowa w przedmiocie aktualizacji stawki czynszu do 14 dni przed planowym terminem podpisania zarządzenia, dotyczącego aktualizacji stawek czynszu. Z tego co się dowiedzieliśmy Prezydent na podstawie tego projektu uchwały zamierzał od 1 stycznia 2012r. podnieść stawki czynszu o około 30 %. Najwyższa stawka czynszu miała wzrosnąć z 7.87 zł. za m2 do około 10.00 zł. za m2. Ponieważ obowiązuje trzech miesięczny okres wypowiedzenia Zarządzenie należało wydać odpowiednio wcześniej. Jednakże wobec faktu, że ten projekt Uchwały nie został przyjęty przez Radę Miasta Krakowa należy mniemać że, projektowana przez Prezydenta wielkość podwyżki czynszu, jak i termin jej wprowadzenia w życie jest już nieaktualny. Co prawda Przewodniczący Pan Andrzej Duda jako wnioskodawca Uchwały wskazywał na niebezpieczeństwo, że podobne zasady ustalania stawek czynszowych obowiązują dotychczas i w związku z tym należy szybko zwołać „Okrągły Stół Mieszkaniowy” do 15 września 2011r.. Jednakże w odpowiedzi Przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej Pan Grzegorz Stawowy stwierdził, że tego niebezpieczeństwa nie ma, gdyż odesłanie projektu Uchwały wnioskodawcy przesądza o tym, że ewentualne podwyżki czynszów nie są aktualne, ponieważ zasady ich ustalania muszą być skonsultowane z „Okrągłym Stołem Mieszkaniowym”. Przeciw temu stwierdzeniu radnego Stawowego przedstawiciele Zarządu Miasta nie oponowali. Zatem Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych uznaje to wystąpienie za zobowiązanie się do niepodwyższania czynszów w tym okresie. Tak też poinformował w dniu 07 lipca 2011r. „Dziennik Polski”, który podał że „Radni zgodnie zrezygnowali na razie z debatowania w sprawie czynszów”. Dlatego też prosimy o sprostowanie podanej nieprawdziwej informacji o czekających podwyżkach czynszów, gdyż takowe zmiany nie zostały uchwalone. Dziwi nas także fakt, że TVP Kraków w dniu 6 lipca 2011r. zarówno w „Kronice” jak i „Tematach dnia” nie zauważyła , że Radni Miasta Krakowa tego dnia podjęli Uchwałę o „Ustaleniu kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących powołania „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego”. Radni PO powołując się na wybory parlamentarne zadecydowali o jego zwołaniu na dzień 15 listopada 2011r., zamiast 15 września 2011 r. jak chcieli wnioskodawcy – grupa radnych PIS. Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych „Okrągły Stół Mieszkaniowy” winien się rozpocząć natychmiast. Skala oczekiwań, zaniedbań i nieprawidłowości w tym zakresie powoduje że, nie można dłużej z tym zwlekać. Utwierdza nas w tym ostatni raport NIK, który dobitnie świadczy o złej polityce Państwa, a właściwie jej braku w tym zakresie. Podobne odczucia mamy, co do sytuacji w tym zakresie w Krakowie. Mamy tylko nadzieję, że podana nieprawdziwa informacja przez TVP Kraków o podwyżce czynszów, zostanie sprostowana. Chcemy wierzyć, że wynikło to tylko z zaniedbań warsztatowych, a nie było to świadomą decyzją władz telewizji. Trzeba wrócić do polityki informowania o rzeczywistych problemach społecznych. Taką tematyką jest niestety pogarszająca się sytuacja mieszkaniowa a także materialna osób o niskich i średnich dochodach. A że tak można, świadczy o tym program zrealizowany w 2009 roku „To nie jest kraj dla starych ludzi” który opisywał sytuację eksmitowanej lokatorki z ul. Zamenhoffa 9. Los tej starej kobiety do dzisiaj nie jest uregulowany. Tego oczekujemy i o to prosimy. Przewodniczący Forum Za Forum: Graniwid Sikorski Otrzymują: 1 x adresat 1 x Wojewoda Małopolski Pan Stanisław KRACIK 1 x Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Pan Bogusław KOŚMIDER 1 x Przewodniczący Klubu Radnych PO Pan Grzegorz STAWOWY 1 x Przewodniczący Klubu Radnych PIS Pan Andrzej DUDA 1 x Przewodniczący Klubu Radnych Przyjazny Kraków Pan Bartłomiej GARDA 1x Prezydent Miasta Krakowa Pan Jacek MAJCHROWSKI 1 x a/a  rozwiń