PARTNER PORTALU
  • BGK

Sprzedaż mieszkań komunalnych to działka wójta

  • GK    11 września 2013 - 15:45
Sprzedaż mieszkań komunalnych to działka wójta

Rada gminy, ograniczając krąg najemców mieszkań komunalnych uprawnionych do ich wykupu, w sposób władczy wkracza w uprawnienia wójta.
Rada Gminy Stara Kamienica wyłączyła ze sprzedaży „samodzielne lokale mieszkalne oraz komunalne budynki mieszkalne jednorodzinne znajdujące się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, obiektach użyteczności publicznej, zwłaszcza takich, jak urząd gminy, szkoły czy gminne biblioteki".

Regulacja dotyczyła też lokali w budynkach oddanych w najem na czas oznaczony oraz socjalnych.

Uchwałę rady w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz udzielania bonifikat przy ich sprzedaży unieważnił wojewoda dolnośląski, bo naruszyła w sposób istotny ustawę o gospodarce nieruchomościami.

W rozstrzygnięciu nadzorczym przypomniał m.in., że do kompetencji rady gminy należy określenie zasad zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. Do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

- Przepis ten wyraźnie precyzuje, że kompetencja rady gminy ogranicza się do ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, nie obejmuje zaś samego gospodarowania mieniem komunalnym - tłumaczy wojewoda dolnośląski.

Gminnym zasobem nieruchomości, w skład którego wchodzą nieruchomości będące własnością gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości w użytkowaniu wieczystym gminy, gospodaruje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

W pojęciu gospodarowania nieruchomościami określonym w art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami mieści się m.in. zbywanie obiektów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

Aby je sprzedać konieczne jest umieszczenie ich w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który przygotowuje i podaje do publicznej wiadomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zatem należy decyzja o tym, czy konkretną nieruchomość sprzeda, czy nie.

Tymczasem, jak stwierdził wojewoda, regulacja uchwały wprowadza ograniczenie nie przewidziane przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, co w konsekwencji prowadzi do wykluczenia najemców wymienionych w uchwale budynków z możliwości wykupu lokalu w okresie obowiązywania uchwały.

- W tym zakresie rada gminy w kwestionowanej regulacji nie tylko ograniczyła krąg osób uprawnionych do wykupu mieszkania, ale też w sposób władczy wkroczyła w uprawnienia organu właściwego, czyli wójta - czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.