Środki unijne na gospodarkę odpadami bezpieczne do 30 czerwca

  • Piotr Toborek
  • 15-05-2017
  • drukuj
Co z naborami wniosków z funduszy unijnych na gospodarkę odpadami? Przyjęcie z opóźnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych nie będzie skutkowało odcięciem samorządów od funduszy europejskich na gospodarkę odpadami.
Środki unijne na gospodarkę odpadami bezpieczne do 30 czerwca
Ciągle jeszcze nie zostały przyjęte wojewódzkie plany gospodarki odpadami w trzech regionach (fot.pixabay.com)

• Ciągle jeszcze nie zostały przyjęte wojewódzkie plany gospodarki odpadami w trzech regionach.

• Ministerstwo Środowiska uspokaja, że Komisja Europejska nie będzie wyciągać konsekwencji, jeśli przyjmiemy plany do 30 czerwca.

• Przyjęcie WPGO i planów inwestycyjnych to warunek odblokowania ok. 1 mld unijnych euro na inwestycje w gospodarce odpadami.

***** 

Przyjęcie wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych miało nastąpić do końca ub. roku. Już jednak jesienią wiadomo było, że tego zadania Polska nie zrealizuje i narazi się Komisji Europejskiej.

Sprawdziliśmy, jak wygląda stan prac nad WPGO w tej chwili.

– Według stanu na dzień 27 kwietnia 2017 r., 13 projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych zostało pozytywnie zaopiniowanych i uzgodnionych przez ministra środowiska – informuje resort ochrony środowiska.

W trakcie opiniowania i uzgadniania znajdują się jeszcze trzy projekty, dla województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2016 r. uchwalone zostały przez sejmiki WPGO dla województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Już w 2017 r. – czyli po terminie wyznaczonym przez KE – przyjęto plany dla województwa podkarpackiego, opolskiego i małopolskiego.

Czy niedotrzymanie terminów pociągnie za sobą konsekwencje, skoro uwolnienie środków UE na inwestycje w sektorze gospodarki odpadami jest uzależnione od wypełnienia warunków wstępnych (tzw. warunki ex-ante), wśród których podstawowymi są właśnie zaktualizowane WPGO i plany inwestycyjne? Jeśli tak, co w takim razie z około miliardem euro na inwestycje w polskiej gospodarce odpadami?

– Komisja Europejska w kontaktach roboczych poinformowała, że przyjęcie dokumentów niezbędnych dla spełnienia warunkowości po 31 grudnia 2016 r., lecz przed 30 czerwca 2017 r., nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla państw członkowskich – uspokaja jednak MOŚ.

Nawet jednak w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy funduszy unijnych, czasu na ich wykorzystanie nie będzie wiele, dlatego Ministerstwo szuka rozwiązań, które mają nie pozwolić na to, by fundusze nie zostały wykorzystane.

Środki z POIiŚ

– Służby podległe ministrowi środowiska podjęły w ciągu kilku ostatnich lat liczne działania mające na celu usprawnienie i przyspieszenie wykorzystania środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym na przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami – przypomina resort.

W MOŚ wskazują chociażby na zgodę KE dopuszczającą możliwość zawierania umów o dofinansowanie dla projektów dotyczących PSZOK przed wypełnieniem warunkowości ex-ante, a następnie zaproponowanie Ministerstwu Rozwoju klauzul warunkowych pozwalających na zawarcie umów dla pozostałych projektów również przed ostatecznym wypełnieniem warunkowości ex-ante.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE