PARTNER PORTALU
  • BGK

Środki unijne na gospodarkę odpadami bezpieczne do 30 czerwca

  • Piotr Toborek    15 maja 2017 - 07:26
Środki unijne na gospodarkę odpadami bezpieczne do 30 czerwca
Ciągle jeszcze nie zostały przyjęte wojewódzkie plany gospodarki odpadami w trzech regionach (fot.pixabay.com)

Co z naborami wniosków z funduszy unijnych na gospodarkę odpadami? Przyjęcie z opóźnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych nie będzie skutkowało odcięciem samorządów od funduszy europejskich na gospodarkę odpadami.
• Ciągle jeszcze nie zostały przyjęte wojewódzkie plany gospodarki odpadami w trzech regionach.

• Ministerstwo Środowiska uspokaja, że Komisja Europejska nie będzie wyciągać konsekwencji, jeśli przyjmiemy plany do 30 czerwca.

• Przyjęcie WPGO i planów inwestycyjnych to warunek odblokowania ok. 1 mld unijnych euro na inwestycje w gospodarce odpadami.

***** 

Przyjęcie wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych miało nastąpić do końca ub. roku. Już jednak jesienią wiadomo było, że tego zadania Polska nie zrealizuje i narazi się Komisji Europejskiej.

Sprawdziliśmy, jak wygląda stan prac nad WPGO w tej chwili.

– Według stanu na dzień 27 kwietnia 2017 r., 13 projektów wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych zostało pozytywnie zaopiniowanych i uzgodnionych przez ministra środowiska – informuje resort ochrony środowiska.

W trakcie opiniowania i uzgadniania znajdują się jeszcze trzy projekty, dla województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Przypomnijmy, że jeszcze w 2016 r. uchwalone zostały przez sejmiki WPGO dla województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Już w 2017 r. – czyli po terminie wyznaczonym przez KE – przyjęto plany dla województwa podkarpackiego, opolskiego i małopolskiego.

Czy niedotrzymanie terminów pociągnie za sobą konsekwencje, skoro uwolnienie środków UE na inwestycje w sektorze gospodarki odpadami jest uzależnione od wypełnienia warunków wstępnych (tzw. warunki ex-ante), wśród których podstawowymi są właśnie zaktualizowane WPGO i plany inwestycyjne? Jeśli tak, co w takim razie z około miliardem euro na inwestycje w polskiej gospodarce odpadami?

– Komisja Europejska w kontaktach roboczych poinformowała, że przyjęcie dokumentów niezbędnych dla spełnienia warunkowości po 31 grudnia 2016 r., lecz przed 30 czerwca 2017 r., nie będzie skutkować negatywnymi konsekwencjami dla państw członkowskich – uspokaja jednak MOŚ.

Nawet jednak w przypadku pozytywnego zakończenia sprawy funduszy unijnych, czasu na ich wykorzystanie nie będzie wiele, dlatego Ministerstwo szuka rozwiązań, które mają nie pozwolić na to, by fundusze nie zostały wykorzystane.

Środki z POIiŚ

– Służby podległe ministrowi środowiska podjęły w ciągu kilku ostatnich lat liczne działania mające na celu usprawnienie i przyspieszenie wykorzystania środków dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w tym na przedsięwzięcia dotyczące gospodarki odpadami – przypomina resort.

W MOŚ wskazują chociażby na zgodę KE dopuszczającą możliwość zawierania umów o dofinansowanie dla projektów dotyczących PSZOK przed wypełnieniem warunkowości ex-ante, a następnie zaproponowanie Ministerstwu Rozwoju klauzul warunkowych pozwalających na zawarcie umów dla pozostałych projektów również przed ostatecznym wypełnieniem warunkowości ex-ante.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.