PARTNER PORTALU
  • BGK

Śródmiejskie trasy tramwajowe mogą stać się "lekkim metrem"

  • wnp.pl/Rynek Kolejowy (Jakub Madrjas)    16 lipca 2011 - 13:00
Śródmiejskie trasy tramwajowe mogą stać się "lekkim metrem"

Przez większą część lat 90-tych nadrabialiśmy zaległości remontowe i utrzymaniowe z okresu schyłku PRL - mówi Krzysztof Karos, prezes Tramwajów Warszawskich.
W Polsce w ostatnich latach nastąpił, "boom" tramwajowy. Kontrakt warszawski był największy, ale nie jedyny. Nowy tabor zamówiły Poznań, Gdańsk, Szczecin, Częstochowa i inne miasta. Czym to jest spowodowane?

Krzysztof Karos, prezes Tramwajów Warszawskich: W całej Europie nastąpił w ostatnich latach wielki renesans tramwajów jako środka transportu nowoczesnego, elastycznego i atrakcyjnego, realnie mogącego zachęcić ludzi do ograniczenia podróży transportem indywidualnym. Trend ten był wśród polskich specjalistów znany, ale dopiero dostępność zewnętrznych funduszy - z Unii Europejskich - umożliwiła realizację nieraz bardzo ambitnych planów inwestycyjnych.

Zamówionych 186 tramwajów to tylko 1/3 stanu taborowego spółki. Czy można się spodziewać kolejnych zakupów?

Zakup 186 tramwajów, w tym ok. 150 przeznaczonych na wymianę najstarszego taboru, pozwala zaspokoić ok. dziesięcioletnie zapotrzebowanie na wymianę najstarszych tramwajów. Oczywiście, chcielibyśmy, by jak największa część naszej floty umożliwiała podróż wszystkim pasażerom, jednak dokonanie dalszych zakupów o tej skali nie jest przy obecnej umowie możliwe. W ramach obecnej umowy planujemy, w miarę możliwości finansowych, zakup jeszcze około 50 sztuk taboru na odnowę istniejącej floty, w tym w pierwszej kolejności taboru dwukierunkowego w liczbie co najmniej 10 wagonów wieloczłonowych.

Spółka prowadzi ostatnio wiele modernizacji i remontów tras - zakończyła się modernizacja w Alejach Jerozolimskich i na odcinku trasy W-Z, trwa modernizacja torowiska w al. Jana Pawła. Jakie są kolejne plany Tramwajów, jeśli chodzi o remonty i modernizacje? Czy obecne nasilenie jest spowodowane podpisaniem umowy wieloletniej, perspektywą EUR02012, czy po prostu sieć jest tak duża, że remontować poszczególne odcinki należy cały czas?

Spółka posiada ponad 240 km toru pojedynczego eksploatowanego liniowo. Zakładając 20-25 letni okres eksploatacji trasy tramwajowej łatwo policzyć, że rocznie powinno być remontowane kilkanaście km toru. Jednocześnie obowiązujące dokumenty strategiczne miasta kładą nacisk na konieczność skokowej zmiany jakości najważniejszych śródmiejskich tras tramwajowych mających szansę stać się "lekkim metrem ". Zapisy te znalazły swoje odzwierciedlenie w kształcie umowy wieloletniej, która imiennie wskazuje korytarze wymagające gruntownej modernizacji. Modernizacja ta powinna nastąpić jak najszybciej, aby uzyskać efekt synergii pomiędzy wprowadzeniem infrastruktury nowej jakości, a wymianą znaczącej części taboru. Ponadto należy podkreślić, że przed rokiem 2005 nie prowadziliśmy dużych projektów modernizacyjnych, a przez większą część lat 90. nadrabialiśmy zaległości remontowe i utrzymaniowe z okresu schyłku PRL. Nasza obecna zdolność do realizacji tego typu projektów oparta jest na trzech filarach: niezależności spółki jako podmiotu prawa handlowego, dostępności funduszy unijnych oraz podpisanej umowie wieloletniej. Te trzy czynniki łącznie otworzyły furtkę do modernizacji głównych tras tramwajowych.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.