Starostowie nie chcą sprzątać po wypadkach na drogach krajowych

Na drogach krajowych i autostradach jedyne kompetencje w zakresie obowiązków wskazanych w art. 101 ustawy o odpadach posiada zarządca tych dróg GDDKiA oraz policja i straż pożarna, a nie starostowie powiatów - piszą starostowie województwa świętokrzyskiego.
Starostowie nie chcą sprzątać po wypadkach na drogach krajowych

Stanowisko Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego jest odpowiedzią na pismo, w którym świętokrzyski oddział GDDKiA wnioskuje o wskazanie podmiotów, działających w imieniu starostów odpowiedzialnych za usuwanie martwych zwierząt biorących udział w wypadkach oraz odpadów powstałych w wyniku akcji prowadzonych przez straż pożarną, policję i inne służby ratownicze.

Konwent stoi na stanowisku, że jest to próba nakładania nieuzasadnionych obowiązków przez dokument rangi ustawowej.

- Art. 101 ustawy o odpadach nie nakłada obowiązku gospodarowania odpadami przez starostę, poza przypadkami, o których mowa w ust. 5 tego przepisu - piszą świętokrzyscy starostowie.

Wspomniany ust. 5 wskazuje, iż starosta dokonuje gospodarowania odpadami z wypadków, jeżeli nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków albo egzekucja okazała się bezskuteczna lub konieczne jest natychmiastowe zagospodarowanie tych odpadów ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, lub możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Starostowie dodają, że domniemywa się, iż władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Popieram stanowisko Starostów!!! Właściciel gruntu (RZĄD lub prywatny przedsiębiorca) powinien sprzątać na na swoim gruncie, z którego czerpie zyski. Na drogach publicznych opłacanych z pieniędzy WSZYSTKICH podatników, które trafiają do kasy RZĄDOWEJ powinien sprzątać RZĄD z podatków które pobiera. ...Sic! rozwiń

Agata, 2014-04-11 11:49:02 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE