PARTNER PORTALU
  • BGK

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami ustalane są w sposób właściwy

  • bad    3 kwietnia 2014 - 15:08
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami ustalane są w sposób właściwy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Lublinie przeprowadził postępowanie w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Białymstoku. Na wniosek mieszkańca UOKiK sprawdził zasadność ustalonych stawek opłaty.
W zakończonym postępowaniu stwierdzono, że nie ma podstaw do podejmowania dalszych kroków zmierzających do zmian w sposobie naliczania opłat, gdyż został ustalony zgodnie z obowiązującym prawem i wynika z kosztów funkcjonowania całego systemu.

- Od 1 lipca 2013 r. gminy stały się odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi w tym za odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz ich zgodnego z prawem zagospodarowania. Budowa systemu gospodarki odpadami i jego funkcjonowanie opiera się na środkach pochodzących z opłaty pobieranej przez gminę od właścicieli nieruchomości - mówi Adam Kamiński, wiceprezes spółki Lech.

Jest to mechanizm samofinansujący się dlatego wysokość stawki jest zależna od wszystkich kosztów składających się na funkcjonowanie systemu w tym transportu, tworzenia punktów selektywnej zbiórki oraz zagospodarowania odpadów.

- Określone w uchwale Rady Miasta stawki wynikały z przeprowadzonych analiz szacujących koszty, a postępowanie przeprowadzone przez UOKiK wykazało, że wysokość tych stawek była ściśle związana z wydatkami jakie gmina musiała ponieść na system gospodarki odpadami - dodaje Adam Kamiński.

Postępowanie prowadzone było wobec stawek przyjętych w czerwcu ubiegłego roku, które po półrocznym funkcjonowaniu systemu zostały zweryfikowane i obniżone proporcjonalnie do oszczędności w systemie wynikające m.in. z mniejszej od szacowanej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w związku z tym z mniejszymi kosztami transportu oraz zagospodarowania. Nowe niższe stawki obowiązują od 1 marca 2014 r.

- Wielokrotnie informowaliśmy, że wszelkie działania związane z ustaleniem wysokości opłaty są związane z kosztami funkcjonowania systemu a kontrole zewnętrznych organów potwierdzają, że w Białymstoku procesy te przeprowadzane są prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem - podsumowuje Adam Kamiński.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.