Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów połączyło polskie spalarnie

Rozporządzenie Ministra Środowiska o wykorzystaniu odpadów poza instalacjami i urządzeniami, które określa warunki wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów, to jedno z najważniejszych naszych osiągnięć – twierdzi Andrzej Drewniak, przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Energii z Odpadów.
Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów połączyło polskie spalarnie
Podejmowaliśmy starania o ulokowanie problematyki spalarniowej wśród ważnych problemów gospodarczych i ekologicznych - mówi Drewniak. (Na zdjęciu spalarnia w Bydgoszczy, fot.mat.pras.)

Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów (wcześniej Forum Beneficjentów Projektów Spaleniowych) z siedzibą w Koninie skupia przedstawicieli sześciu przyszłych spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Poznaniu i Szczecinie.

Przyszłe spalarnie łączą siły

5 grudnia 2012 roku w Koninie zawiązała się struktura pod nazwą „Forum Beneficjentów Projektów Spalarniowych”. Sześć przyszłych zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie Poznaniu i Szczecinie postanowiło wspólnie działać na rzecz wdrożenia nowej działalności na polskim rynku gospodarczym.

Na czele Forum Beneficjentów w roli koordynatora stanął Andrzej Drewniak – pełnomocnik do spraw realizacji projektu (MAO) pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.

27 marca 2013 roku do Forum dołączyło Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie.

16 stycznia 2015 r. Forum przekształciło się w Stowarzyszenie Producentów Energii z Odpadów z siedzibą w Koninie.

Koordynatora Forum Andrzeja Drewniaka wybrano przewodniczącym zarządu a w jego skład weszli: Alina Pisiecka - Spółka „Lech” Białystok, Jakub Bator – Krakowski Holding Komunalny, Konrad Nowak – MPEC Olsztyn i Jan Skalski – Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.

- Struktura organizacji od początku była otwarta na kolejnych uczestników – podkreśla Andrzej Drewniak. – Obecnie mamy kilka wniosków od zainteresowanych, wiemy też jak bardzo interesują się naszym stowarzyszeniem kolejni inwestorzy obiektów spalarniowych. Mamy świadomość, że w polskiej gospodarce jesteśmy „nowością”, dlatego podejmujemy starania by być rozpoznawalnymi a nasze dotychczasowe doświadczenia potwierdzają naszą przydatność – dodaje.

Cele stowarzyszenia spalarni

W statucie określono następujące cele stowarzyszenia:

- działanie na rzecz rozwoju produkcji energii cieplnej i elektrycznej z odpadów komunalnych w procesie termicznego przekształcania;

- reprezentowanie członków wobec władz administracji rządowej i innych podmiotów wykonujących funkcje z zakresu administracji publicznej;

- wymiana doświadczeń oraz zapewnienie przepływu informacji o występujących problemach i zagrożeniach w realizacji inwestycji projektów spalarniowych natury prawnej, technicznej i innej;

- promocja i upowszechnianie wiedzy na temat termicznego przekształcania odpadów komunalnych;

- promowanie, rekomendowanie i lobbing na rzecz realizowanych obecnie i w przyszłości instalacji spalarni odpadów komunalnych;

- działanie na rzecz ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Główne osiągnięcia Forum i Stowarzyszenia

- Nie wymienię wszystkich naszych działań i osiągnięć ale dwa wydają się być najważniejsze. Po pierwsze ustawa o odnawialnych źródłach energii (OZE) uwzględnia odzyskaną w procesie termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych energie jako OZE. Po drugie na wniosek Stowarzyszenia rozporządzenie Ministra Środowiska o wykorzystaniu odpadów poza instalacjami i urządzeniami określa warunki gospodarczego wykorzystania żużli powstałych w procesie spalania odpadów. Odbyliśmy w tym czasie wiele spotkań, dyskusji, podejmowaliśmy starania o ulokowanie problematyki spalarniowej wśród ważnych problemów gospodarczych i ekologicznych. Rozporządzenie, które przywołałem jest rezultatem odbytych w maju 2014 roku w Warszawie warsztatów na temat wykorzystania żużli – z satysfakcją mówi Andrzej Drewniak.

Rozporządzenie, o którym mowa weszło w życie 27 czerwca br.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do circular economy: Lobby spalarniowe nie liczy się z opiniami ekologów, ekspertów i faktami.
Spalanie to technologia przeszłości; te instalacje, które jeszcze są w budowie również nie rozwiązują problemu żużla (dioxyny, furany etc) zaś filtry nie wychwytują mikrocząstek (liczbowo jest ich t
...ysiące razy więcej od pozostałej emisji do atmosfery, wagowo parę procent) odpowiedzialnych za przenoszenie dioxyn i furanów.Dokument BBC pt. TRASHED z 2012 r. totalnie dezawuuje spalarnie, vide: webftp.nazwa.pl, log: mondata_apoenergy, hasło: 3#ApoEnergy, plik TRASHED Final Cut).Stąd mi.Francja podjęła decyzję o zamykaniu starych spalarni odpadów komunalnych i promowaniu technologii gazyfikacji (plazmowej ew. pirolizy zaawansowanej).W Hiszpani przerwano budowę spalarni w Gipuzkoa, o czym mówi komentarz: "Game Over".
Dr inż.Bogdan Sedler (607 352 497)
rozwiń

Bogdan Sedler, 2015-07-27 09:25:34 odpowiedz

prosze zobaczyc ten krotki kilkuminutowy filmik i oczy się otworzą:
na Youtube pt: "Spalarnia - Game Over"

circular economy, 2015-07-10 01:40:57 odpowiedz

SPEzO ma prawo reprezentować swoje interesy. Trzeba też zadbać o interesy podatników. Jeśli spalanie w nowych instalacjach jest efektywniejsze od spalań w cementowaniach i jeśli nam rzeczywiście brakuje nowych instalacji, to OK. Gorzej, jeśli spalarnie są efektem zamętu w gospodarowaniu odpadami. Te...go jeszcze nie wiemy. rozwiń

w.potega@neostrada.pl, 2015-07-01 10:48:29 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE