PARTNER PORTALU
  • BGK

Surowce wtórne w normach odzysku. Pomysł, który zmieni statystyki

  • pt    7 czerwca 2017 - 13:13
Surowce wtórne w normach odzysku. Pomysł, który zmieni statystyki
Dzisiaj punkty skupu zwykle pozostają poza kontrolą gmin (fot.e-szkola.pl)

To ostatnio rzadkość, ale w tym przypadku trudno mówić o zaskoczeniu – miasta zrzeszone w Unii Metropolii Polskich poparły pomysł Ministerstwa Środowiska i zaapelowały o szybkie wprowadzenie zmian prawnych, które umożliwiałyby gminom wliczanie do poziomów odzysku surowców wtórych sprzedawanych przez mieszkańców do punktów skupu.
• Pomysł włączenia do statystyk surowców wtórych zbieranych w punktach skupu szybko zyskuje zwolenników.

• Unia Metropolii Polskich właśnie wystąpiła do ministra środowiska z apelem o jasny zapis prawny otwierający taką możliwość.

• Za takim rozwiązaniem jest także sam resort.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Zielonej Górze i pozwoliło podnieść statystyki odzysku o połowę. Za takim rozwiązaniem jest także sam resort o czym pisaliśmy tutaj.

Trudno się więc dziwić, że gminy nad którymi wisi obowiązek spełnienia wysokich unijnych wymagań dotyczących poziomów odzysku (50 proc. już w 2020 roku) są zwolennikami pomysłu.

W liście skierowanym do ministra Jana Szyszki, przedstawiciele 12 największych polskich
miast piszą: - Zwracamy się do pana ministra z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany przepisów w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które w sposób oczywisty ułatwiłyby prowadzenie przez gminy tego zadania i jednocześnie pozwoliłyby na osiągnięcie wymaganych przez UE poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Unia postuluje wprowadzenie konkretnych zmian w przepisach prawa.

W rozporządzeniu w sprawie poziomów recyklingu oraz przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych miałaby zostać wprowadzona możliwość zmiany wybranego sposobu wyliczania poziomów osiąganych przez gminę poprzez stworzenie możliwości brania pod uwagę ogólnej masy odpadów komunalnych poddawanych recyklingowi. Co jak dodano w piśmie, jest zgodne z dyrektywą 2008/98/WE.

W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach UMP chce zobligowania zbierających odpady papieru, metali, szkła i tworzyw sztucznych do sprawozdawania się gminie z ilości zebranych odpadów oraz o sposobie ich zagospodarowania.

W rozporządzeniu w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych zdaniem przedstawicieli Unii należy wprowadzić określenie wzoru sprawozdania dla prowadzącego punkt skupu surowców wtórnych,

Także rozporządzeniem UMP proponuje stworzenie możliwości uwzględnienia w sprawozdaniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odpadów komunalnych zebranych w punktach skupu.

Unia dodaje także, że w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego należałoby wprowadzić wskazanie zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dokumentu do przypisu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2017-06-08 12:47:03

    Manipulowanie statystykami!? Podstawą statystyk trzeba uczynić rozliczenia z mieszkańcami, takie same jak marketach, z paragonami. To jest bardzo proste.