Świętokrzyskie liczy śmieci od osoby

Świętokrzyskie gminy decydując o wysokości i metodzie naliczania opłat za śmieci w zdecydowanej większości przyjęły zasadę liczenia płatności od liczby osób, które zamieszkują gospodarstwo domowe.
Świętokrzyskie liczy śmieci od osoby

Obowiązek uchwalenia sposobu naliczania tych opłat nakłada na gminę nowa ustawa o utrzymaniu czystości. Według jej zapisów gminy mogą wybrać tylko jeden spośród czterech wariantów metody naliczania opłat: od gospodarstwa domowego, od liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, od powierzchni mieszkalnej i od zużycia wody w danej nieruchomości.

Czytaj też: Śmieci tematem nr 1

Mieszkańcy Kielc od lipca 2013 r. zapłacą miesięcznie od osoby 9 zł 50 gr za odpady posegregowane i 12 zł za niesegregowane.

Podobną metodę przyjęto w drugim co do wielkości mieście woj. świętokrzyskiego - Ostrowcu Świętokrzyskim. Opłaty za wywóz śmieci będą wynosić tam 7,50 zł za odpady posegregowane i 14 zł za nieposegregowane.

Taki sam wariant wybrali radni Sandomierza ustalając opłaty odpowiednio na 7 zł i 10 zł miesięcznie. Podobnie w Jędrzejowie: 5,5 zł i 11 zł.

Czytaj też: Które gminy czekają na nowelizację ustawy?

Według tej samej metody, ale po zdecydowanie niższych stawkach będą obliczane rachunki za wywóz śmieci w mniejszych gminach regionu. W gminie Oksa w powiecie jędrzejowskim za odpady posegregowane gospodarstwa domowe będą płacić 3,50 zł od osoby, a 7 zł za nieposegregowane.

Z kolei radni Sitkówki-Nowiny w powiecie kieleckim ustalili stawki na: 4 zł i 8 zł od osoby. Decyzja rady spotkała się jednak ze sprzeciwem wójta gminy. Jak powiedział w poniedziałek wójt Stanisław Barycki, przyjęte stawki nie mają uzasadnienia. "Z chwilą podpisania uchwały przez przewodniczącego, zaskarżę ją u wojewody (...) Radni dopuścili się rażącego naruszenia prawa i statutu gminy" - dodał.

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi ma ruszyć od lipca 2013 r. Do tego czasu władze lokalne mają wprowadzić nowe rozwiązania - m.in. rozstrzygnąć przetargi na firmy, które będą odbierać śmieci od mieszkańców.

Według nowych przepisów odpowiedzialność za gospodarkę odpadami - organizację ich odbioru od mieszkańców i utylizację - ponosi gmina. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, który przedsiębiorca odbierał od nich śmieci.

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów wynosił co najmniej 50 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. Do lipca 2020 r. odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 proc. całkowitej masy tych odpadów.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Sprawiedliwa opłata to: Opłaty za odbiór odpadów należy naliczać za kg. Odpady jak inny towar należy naliczać w/g wagi. Są wagi do tego celu tylko je zamontować. Odpady w segregatorniach też są odbierane w/g tonażu. Tu nie ma problemu a brak wiedzy administracji to prawdziwy problem. Cena o...dbioru odpadów będzie niska gdy będą segregowane i jak pełna selekcja będzie w rejonowych instalacjach. Odpowiem na pytania - T.Garlicki odpady@wp.pl rozwiń

T.Garlicki odpady@wp.pl, 2013-01-02 19:23:21 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE