PARTNER PORTALU
  • BGK

System GIS, wodociągi i kanalizacja: inwentaryzacja sieci i awarie on-line

  • AW    3 grudnia 2015 - 12:59
System GIS, wodociągi i kanalizacja: inwentaryzacja sieci i awarie on-line

Wdrożony w MPWiK w Warszawie Zintegrowany System Zarządzania Majątkiem Sieciowym ciągle jest ulepszany

2/3 przedsiębiorstw branży wodno-kanalizacyjnej nadal bazuje wyłącznie na dokumentacji papierowej, co utrudnia np. szybkie znajdywanie działek. Dlatego też modernizacje infrastruktury wod.- kan. coraz częściej idą w parze z wdrażaniem systemu GIS (systemu informacji geograficznej).
Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Esri Polska, która przepytała prawie 200 osób odpowiedzialnych za zarządzanie zakładami komunalnymi w Polsce, 37 proc. zakładów wodno-kanalizacyjnych posiada rozwiązania oparte o system informacji geograficznej (GIS) do zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną, a 25 proc. planuje wdrożyć podobny system w przeciągu 2 lat.

Szybsza informacja o awariach, szybsze wydawanie decyzji

Szczególnie duże zakłady wodno-kanalizacyjne dostrzegają korzyści płynące z systemów GIS, które pozwalają na sprawne zarządzanie całą siecią komunalną. Jako główne zalety tego typu rozwiązań wskazuje się przede wszystkim możliwość szybkiej i łatwej inwentaryzacji sieci.

GIS pozwala także na szybką identyfikację wycieków i dostarcza informacje o tym, które zasuwy należy zamknąć aby usunąć awarię. Dzięki systemom informacji geograficznej skrócony zostaje także czas realizacji wniosków przyłączeniowych.

- Dzięki wdrożeniu rozwiązania GIS dużo szybciej możemy określić warunki techniczne projektowania i budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Proces ten trwał zwyczajowo 30 dni, teraz jesteśmy w stanie opracować je w ciągu 7 dni – mówi Małgorzata Komuda - Ołowska, dyrektor zakładu komunalnego w Halinowie.

Papierologia wciąż dominuje

Mimo iż ponad 1/3 badanych instytucji może pochwalić się systemem mapowym do zarządzania przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym, to nadal 62 proc. zakładów funkcjonuje w oparciu o dokumentację papierową.

Mniejsze przedsiębiorstwa nadal w większości przypadków polegają na wiedzy swoich pracowników.

- Nadal bardzo często wiedzę o szczegółowej lokalizacji infrastruktury wodnokanalizacyjnej posiadają pojedyncze osoby pracujące na terenie zakładu od wielu lat. Niespodziewana rezygnacja z pracy takich wartościowych pracowników może skutkować poważnymi konsekwencjami i prowadzić np. do częstszych awarii związanych z uszkodzeniem infrastruktury w wyniku braku wiedzy o jej dokładnej lokalizacji. – mówi Krzysztof Kozłowski, dyrektor działu administracji samorządowej w Esri Polska.

Jak dodaje, w przypadku szybko rozwijających się gmin czy miast posiadanie planów w formie arkuszy papierowych znacznie utrudnia odnajdywanie poszczególnych działek i nanoszenie zmian dokonywanych w terenie.

Dlatego też, potrzeba modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej coraz częściej idzie w parze z wdrażaniem systemu GIS.

Z badań przeprowadzonych przez Esri Polska wynika, że co czwarty zakład komunalny w Polsce deklaruje chęć zakup nowoczesnego rozwiązania do zarządzania zakładem komunalnym.

Przedsiębiorstwa rozważają między innymi integrację bazy danych z bazą danych klientów działu księgowości, co pozwoli np. na zbadanie realnego zapotrzebowania na wodę w danym gospodarstwie. Taka wiedza pozwoli zakładom np. na podjęcie decyzji o tym, która awaria powinna zostać usunięta w pierwszej kolejności aby zminimalizować straty finansowe związane z wyciekiem. Innym usprawnieniem jest utworzenie internetowej strefy klienta, która pozwoli na informowanie klienta o przerwach w dostawach wody, zgłaszanie awarii i dokonanie płatności online.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.