PARTNER PORTALU
  • BGK

System kaucyjny zbyt drogi dla Polski?

  • pt    8 lutego 2018 - 09:39
System kaucyjny zbyt drogi dla Polski?
Automaty na odpady okazują się bardzo drogie (Fot.wikimedia)

Systemy kaucyjne mogą być skutecznym sposobem pozyskiwania surowców, jednak rozważając korzyści z ich wprowadzenia, pod uwagę należy brać także koszty ich funkcjonowania – mówi wiceminister Sławomir Mazurek. A te koszty nie są małe.
  • Na zlecenie resortu środowiska powstała „Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań”.
  • Jej wyniki podsumował wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.
  • Trwają także prace analityczne zmierzające do wdrożenia do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego (waste package).

Wiceminister Mazurek zaznaczył, że obecnie rynek zagospodarowania wszystkich odpadów opakowaniowych w Polsce, oparty w dużym stopniu na systemie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wycenia się rocznie na ok. 70 mln zł (koszty zbierania, transportu, odzysku i recyklingu).

Czytaj: Kaucje za opakowania. Czy w Polsce staną automaty do zwrotu butelek i puszek?

- Wprowadzenie systemu kaucyjnego, który w zależności od wariantu będzie kosztował w perspektywie 5 lat 19–24 mld zł, obejmie wyłącznie koszty zbierania i transportu tylko części opakowań i odpadów opakowaniowych - dodał wiceminister środowiska.

Przypomniał też, że Polska w 2016 r. osiągnęła, a nawet przekroczyła wymagane poziomy recyklingu: 73,1 proc. dla papieru (wymagane: 61 proc.), 47,4 proc. dla tworzyw sztucznych (wymagane: 23,5 proc.) i 53,3 proc dla aluminium (wymagane: 51 proc.).

Istnieją dwa scenariusze wprowadzenia systemu kaucyjnego w Polsce.

System oparty o automatyczną zbiórkę

Pierwszy ze scenariuszy zakłada funkcjonowanie systemu opartego w całości o automatyczną zbiórkę za pomocą specjalnych urządzeń rozmieszczonych w punktach handlu detalicznego.

Koszt pięcioletniego funkcjonowania takiego systemu wyniósłby ok. 24 mld zł. Na tę kwotę w dużej mierze składa się cena urządzenia: 75 tys. zł za automat mały, 120 tys. zł za automat średni i 160 tys. zł za automat duży. Łącznie należałoby zakupić ok. 118 tys. takich urządzeń.

System mieszany

Drugi z przedstawionych scenariuszy zakłada system mieszany, czyli połączenie zbiórki w automatach w większych jednostkach handlu detalicznego z możliwością zwrotu opakowania w mniejszych jednostkach. Pięcioletni koszt funkcjonowania takiego systemu to ok. 19 mld zł.

 - Systemy kaucyjne mogą być skutecznym sposobem pozyskiwania surowców, jednak rozważając korzyści z ich wprowadzenia, pod uwagę należy brać także koszty ich funkcjonowania - podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

- Analiza możliwości wprowadzenia systemu kaucyjnego dla opakowań pokazała, że planowane wysokie koszty jego wprowadzenia nie równoważą potencjalnych korzyści dla systemu gospodarki odpadami - dodał.

Jak robią to inni

Ekspertyza potwierdziła, że system kaucyjny funkcjonuje, w różnej formie, tylko w 10 państwach europejskich - Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Holandii, Islandii, na Litwie, w Niemczech, Norwegii i Szwecji. Najczęściej są nim objęte opakowania z tworzyw sztucznych (głównie PET), metali (puszki aluminiowe) i szkła (butelki szklane).

Z analizy wynika, że w niektórych z państwach funkcjonuje prywatny podmiot, który obsługuje system kaucyjny (np. zrzeszenie producentów napojów). Przychody w tych systemach pochodzą z opłaty administracyjnej (płacą wprowadzający produkty w opakowaniach) lub z niezwróconej kaucji (trafia ona do operatora systemu zamiast do pobierającej jednostki handlowej).×
KOMENTARZE (1)

  • Chocholi taniec, 2018-02-10 15:35:23

    Polska mogłaby być liderem selektywnej zbiórki odpadów i tworzenia "zielonych miejsc" pracy w sektorze ochrony środowiska - ale to naruszyłoby interesy zagranicznych koncernów śmieciowych które osiągają u nas o wiele wyższą rentowność niż w swoich macierzystych krajach... odpadyblog....pl/czy-polska-moze-byc-liderem-w-swiatowej-gospodarce-odpadami-system-eko-ab/  rozwiń