PARTNER PORTALU
  • BGK

Szambiarka poza zasięgiem rady gminy

  • GK    4 września 2012 - 11:12
Szambiarka poza zasięgiem rady gminy

Rada gminy nie może ustalać dopłat do odbioru ścieków taborem asenizacyjnym, ponieważ odbywa się on poza systemem zbiorowego odprowadzania ścieków, a ceny tych usług nie reguluje ustawa.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dopatrzyło się pewnych nieprawidłowości w uchwałach rad gmin dotyczących dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym.

Według izby, rady gmin podejmując te uchwały niejednokrotnie stanowią o dopłatach dla odbiorców usług stanowiących tylko część taryfowej grupy odbiorców, a nawet niezwiązanych ze zbiorowym odprowadzaniem ścieków, czyli na przykład o dopłatach do wywozu ścieków taborem asenizacyjnym.

W związku z tym RIO przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rada gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług.

Ten przepis nie przewiduje możliwości stanowienia o dopłacie dla części taryfowej grupy odbiorców – dopłatą może być objęta cała, co najmniej jedna taryfowa grupa odbiorców.

Natomiast odbiór ścieków taborem asenizacyjnym odbywa się poza systemem zbiorowego odprowadzania ścieków, a ceny tych usług nie są objęte regulacjami określonymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

– Z tego względu niedopuszczalne jest stanowienie o dopłatach do tego rodzaju usług – stwierdza Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.