PARTNER PORTALU
  • BGK

Szczecin: Pierwsze mieszkanie z programu Dom Dużej Rodziny

  • pt    28 września 2016 - 21:07
Szczecin: Pierwsze mieszkanie z programu Dom Dużej Rodziny
Realizowany od kilku lat przez Miasto Szczecin Program „Szczecin Przyjazny Rodzinie” to jeden z elementów polityki społecznej, której celem jest niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami Szczecina (fot.pixabay.com)

W ramach Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” uruchomiono nowe narzędzie. Wielodzietna rodzina zasiedliła pierwsze mieszkanie przygotowane w ramach „Domu Dużej Rodziny”.
Realizowany od kilku lat przez Miasto Szczecin Program „Szczecin Przyjazny Rodzinie” to jeden z elementów polityki społecznej, której celem jest niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami Szczecina.

Jednym z jego celów jest stwarzanie warunków do korzystania z różnych form preferencji, ulg i udogodnień, które wspierać będą rodzinę. Szczególna troska dotyczy rodzin wielodzietnych i miedzy innymi obejmuje wsparcie w procesie wychowawczym dzieci i młodzieży w rodzinach szczególnie tego potrzebujących.

Do dyspozycji mieszkańców Szczecina, zostało oddane nowe narzędzie w ramach Programu. Jest nim „Dom Dużej Rodziny”, czyli specjalny program mieszkaniowy przygotowany we współpracy ze Szczecińskim TBS.

W środę, 28 września 2016 roku zostało zasiedlone przez wielodzietną rodzinę pierwsze mieszkanie przygotowane w ramach programu. Lokal jest własnością szczecińskiego TBS. Łączna powierzchnia mieszkania wynosi 75,32 m2. Składa się z pięciu pokoi, kuchni, łazienki, toalety oraz dwóch przedpokoi.

Szczęśliwymi najemcami lokalu została rodzina z ośmiorgiem dzieci. Klucze do mieszkania przekazał rodzinie prezydent Piotr Krzystek.

- Niezmiernie się cieszę, że ten program ruszył i dzięki niemu jesteśmy w stanie pomagać szczecińskim rodzinom. To pierwszy tego typu program realizowany przez samorząd w całej Polsce i to daje powody do jeszcze większego zadowolenia – powiedział prezydent.

Program jest realizowany z wykorzystaniem komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz własnego zasobu mieszkaniowego szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże, którego dysponentem jest miasto Szczecin.

Adresaci programu

„Dom Dużej Rodziny" zakłada pomoc rodzinom, w skład których wchodzi co najmniej troje dzieci. Uwzględnia się także dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu, aż do czasu ukończenia 24 roku życia. Pomocą objęte zostaną te rodziny wielodzietne, które ze względu na sytuację majątkową i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie.

Wsparcie w ramach „Domu Dużej Rodziny” otrzymują rodziny, w których przynajmniej jedna z osób posiada stałe źródło dochodu, niezależne od systemu pomocy i świadczeń. W rodzinach będących beneficjentami pomocy nie może występować problem uzależnienia lub inny podobny.

Warunki najmu

Rodziny do udziału w programie będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na bazie posiadanych danych oraz weryfikacji wniosków składanych przez rodziny niekorzystające z pomocy społecznej świadczonej przez MOPR.

Zarządca lub administrator nieruchomości z własnej inicjatywy może złożyć do MOPR pisemny, umotywowany wniosek o objęcie wsparciem konkretnej rodziny.

Na potrzeby „Domu Dużej Rodziny" Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych oraz Szczecińskie TBS i TBS Prawobrzeże zabezpieczy łącznie nie mniej niż dziesięć lokali mieszkalnych rocznie. W lokalach tych zostaną wykonane niezbędne prace remontowe i modernizacyjne wraz niezbędną przebudową.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • gość, 2016-09-29 21:31:27

    Brawo Szczecin, szkoda że Łódź nie chce pomagać rodzinom wielodzietnym