PARTNER PORTALU
  • BGK

Sześć gmin powołało związek celowy do zadań z gospodarki odpadami

  • PAP    15 kwietnia 2013 - 18:20
Sześć gmin powołało związek celowy do zadań z gospodarki odpadami

Związek Celowy Gmin MG-6 zajmie się odpadami w Gorzowie Wielkopolskim i pięciu ościennych gminach wiejskich. Proponowane ceny za wywóz śmieci dla gospodarstw domowych wynoszą od 9 do 14 zł miesięcznie od osoby.
Związek Celowy Gmin MG-6 zrzesza Miasto Gorzów Wlkp. i ościenne gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawę, Lubiszyn i Santok. Jego zadaniem jest m.in. realizacja zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową i gospodarowaniem odpadami.

Ten ostatni obszar działalności wynika ze zmian statutowych wprowadzonych w tym roku, a będących skutkiem obowiązywania nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nakładającej ten obowiązek na samorządy.

Członkowie Związku, w celu sprawniejszego i tańszego funkcjonowania systemu, postanowili skorzystać z możliwości realizowania tego zdania przez związki samorządów. W poniedziałek przestawili proponowane zasady zbiórki i segregacji odpadów na terenie Gorzowa i ościennych gmin.

Jak poinformował przewodniczący Zarządu ZCG MG-6, prezydent Gorzowa Wlkp. Tadeusz Jędrzejczak, stawki miesięczne za śmieci będą naliczane od osoby. W Gorzowie mieszkańcy budynków wielorodzinnych zapłacą 9 zł za odbiór odpadów posegregowanych i 14 zł za odpady nieposegregowane; w przypadku domów jednorodzinnych pierwsza z opłat wyniesie 10 zł.

W pięciu gminach okalających Gorzów opłaty wyniosą 9 zł i 14 zł, zarówno dla mieszkańców budynków jedno-, jak i wielorodzinnych.

Prezydent Jędrzejczak wyjaśnił, że opłatę tworzą trzy składowe - koszty wywozu odpadów, ich składowania i segregacji przez Zakład Utylizacji Odpadów oraz koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem nowego systemu. Cały teren ZCG MG-6 został podzielony na trzy sektory. Dwa obejmują Gorzów, natomiast trzeci przyległe gminy.

"W całym Związku Gmin na funkcjonowanie systemu potrzeba miesięcznie ok. półtora mln zł. Mówimy więc o dużych pieniądzach (), w tym 60 proc. to jest składowanie, przewoźnik - ok. 30 proc. i ok. 10 proc. tej opłaty to jest administracja" - powiedział Jędrzejczak.

Zgodnie z opracowanym przez ZCG MG-6 systemem odpady będą dzielone na: biodegradowalne i zielone, pozostałe komunalne oraz szkło. Ponadto zdefiniowano grupę odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych, które będą zbierane niezależnie od pozostałych, według ustalonych harmonogramów.

W kwietniu mają zostać ogłoszone przetargi na wywóz śmieci w każdym z sektorów. Mogą w nim wziąć udział zarówno pojedyncze firmy, jak i korporacje mniejszych. Od wyników przetargów będzie uzależniona ostateczna cena za wywóz śmieci, która zacznie obowiązywać od lipca.

Na konferencji prasowej Jędrzejczak zapowiedział, że w przypadku osób będących w trudnej sytuacji finansowej przywiduje się wprowadzenie ulg, jednak nie można jeszcze podać szczegółów, bo trwają analizy prawne.

W Gorzowie termin składania deklaracji dotyczących liczby osób, od których będzie naliczana opłata i wyboru formy odbioru odpadów (posegregowane lub nie) upłynie 15 maja. W większości podgorzowskich gmin takie deklaracje spływają do urzędów od lutego.

Do 30 czerwca mieszkańcy i zarządcy budynków powinni wypowiedzieć umowy firmom, które obecnie odbierają od nich śmieci. Łącznie obszar, który obejmuje ZCG MG-6 zamieszkuje ok. 156,5 tys. osób.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • T.Garlicki odpady@wp.pl, 2013-04-15 21:42:46

    Ma rację diabolic - to chore, urzędnicy pojmują sprawę czysto teoretycznie brak praktycznego podejścia do problemu odpadów. Proszę odwiedzić moja stronę - Tadeusz Garlicki odpady@wp.pl
  • diabolic, 2013-04-15 20:40:51

    Ręce i nogi się uginają!!! Co to za podział odpadów: biodegradowalne i zielone, pozostałe komunalne oraz szkło. Chcieli skopiować podział z Pszczyny i przeczytali interpretację ministerstwa środowiska dotyczący systemu dwupojemnikowego, tylko chyba nie wiedzą o czym mówią. Pszczyna kilka lat temu... zdecydowal w drodze referendum o powierzeniu gminie organizacji odbioru śmieci. Wprowadzono też wtedy podział na odpady "Suche" i "mokre". Chodzilo o to, że mokre to inaczej zmieszane odpady komunalne (20 03 01) a suche to poprostu zbierane w jednym worku / pojemniku razem zmieszane odpady zbierane selektywnie (papier, plastik opakowania wielomateriałowe, metal) klasyfikowane jako zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06. Początkowo też zbierano szkło, ale zdecydowano się je wyłączyć, gdyż trudno było je wysortować. WPROWADZAJĄC NOWELIZACJĘ USTAWY, JEDNYM Z ARGUMENTÓW BYŁO TO, ŻE FIRMY WYWOZOWE OSZUKUJĄ. A TU OKAZUJE SIĘ, ŻE TO URZĘDNICY SĄ NAJWIEKSZYMI OSZUSTAMI I MANIPULUJĄ PRZEPISAMI W KTÓRY NIKOMU BY NAWET NIE WPAD DO GŁOWY. Skąd ten wniosek. Podział odpadów zaproponowany w Gorzowie to nic innego jak próba oszukania statystyki i osiągnięcie wysokiego poziomu odzysku. Jednak nie przez właściwą organizację, szkolenie ludzi, wyrabianie właściwych nawyków. Klasyfikując zbierane razem surowce jako zmieszane odpady komunalne liczą, że uzyskają wysoki poziom odzysku. Jest też drugi aspekt całej tej manipulacji. ZGC MG-6 to nic innego jak pozarynkowe zapewnienie strumienia odpadów. W ten sposób gminy ościenne, będą mogły zorganizować przetarg tylko na odbiór odpadów i wskazać jako instalację w Gorzowie. Inaczej musiałby zorganizować przetarg na odbiór i zagospodarowanie, a wygrywająca firma mogłaby zawieźć smieci na dowolną instalację RIPOK w ramach Regionu, a instalacja z Gorzowa musiałaby zastosować ceny rynkowe (konkurencyjne). A tak została zlikwidowana konkurencja w okolicy Gorzowa. Po strukturze kosztów widać co się będzie działo. W normalnych warunkach w usłudze odbioru i zagospodarowania odpadów struktura kosztów ma się nastepująco:zagospodarowanie - 50%, transport 48%, administracja 2%. Ponieważ transportem będą zajmowały się firmy wyłonione w przetargu to koszt wywozu zostanie realnie skalkulowany. Reszta zależna od samorządu, czyli zagospodarowanie i administracja jak widać podrożały bardzo. TO WŁASNIE POLSKA URZĄDNICZA JEST!  rozwiń