PARTNER PORTALU
  • BGK

Torby foliowe płatne. Posłowie zaostrzą przepisy dotyczące gospodarki opakowaniami?

  • AW    11 września 2017 - 08:34
Torby foliowe płatne. Posłowie zaostrzą przepisy dotyczące gospodarki opakowaniami?
Zgodnie z przyjętym wariantem wprowadzono odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (fot.pixabay)

W poniedziałek (11 września) rano zbiera się w Sejmie Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.
• Podkomisja ma za zadanie rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw.

•  Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie opłat za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

• Wciąż jest bowiem problem z opakowaniami, jakie przynosimy do domów.

• Marszałkowie według nowego projektu nie będą mieli kłopotu z kontrolą działalności firm zarejestrowanych w jednych, a działających w innych województwach. 

 

Na 11 września swoje sprawozdania do projekt przedstawić mają Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Przypomnijmy, projekt wpłynął do sejmu 11 lipca, a 19 lipca odbyło się jego pierwsze czytanie i został skierowany do prac w komisjach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów dyrektywy unijnej w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy.

Oprócz tego projekt przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi związane z wprowadzeniem opłaty recyklingowej za takie torby. Zgodnie z przyjętym wariantem wprowadzono odpłatność za wydanie lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyżej wymieniona dyrektywa zakłada przyjęcie instrumentów, aby lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów.

Zaproponowana nowelizacja ponadto ułatwia marszałkom kontrolę nad rocznymi sprawozdaniami przedsiębiorców prowadzącego odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
Dotychczas obowiązek kontroli spoczywał na marszałkach województw właściwych dla siedziby przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, co w przypadku przedsiębiorcy mającego siedzibę w danym województwie, ale prowadzącego działalność na terenie innego województwa, utrudniało marszałkowi dokonanie jego kontroli - kwestia kontroli przedsiębiorcy przez marszałka województwa poza terenem województwa nie została uregulowana w obecnie obowiązującej ustawie. Teraz zajmować ma się tym marszałek właściwy według miejsca prowadzenia tej działalności.

Środki finansowe na kontrole, w tym przedsiębiorców prowadzących działalność w danym województwie, ale posiadających siedzibę w innym województwie, będą pochodzić z wpływów z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, które w wysokości 10 proc. stanowią dochód budżetu samorządu województwa.

Jeśli chodzi o sposoby prowadzenia ewidencji, w projekcie przyjęto, że ewidencję można prowadzić w postaci papierowej albo elektronicznej. Zmiana jednego ze sposobów prowadzenia ewidencji, tj. z systemu teleinformatycznego na postać elektroniczną, stanowi rozszerzenie możliwości wyboru formy prowadzenia ewidencji i nie spowoduje, że dotychczasowe sposoby prowadzenia ewidencji staną się niezgodne z przepisami ustawy.

Przypomnijmy też, że Komisja Europejska postawiła sobie za cel rozszerzenie odpowiedzialności producentów, wskazując jasno, że producent ma ponosić koszt zagospodarowania jego opakowań po zużyciu. Jak mówiła dla Portalsamorzadowy.pl Julia Patorska z firmy Deloitte, przewodnicząca Towarzystwa Ekonomistów Polskich, szacuje się, że rocznie zużywamy ponad 5 mln ton opakowań, z czego około połowy trafia do gospodarstw domowych.

O ile w dużej mierze recyklingowi poddawane sa opakowania zbiorcze i transportowe, jak np. palety, kartony i folie, które trafiają do handlu, przemysłu czy do gastronomii, o tyle problem jest z tą część opakowań trafiających na rynek, którą przynosimy do domu.

– W ich przypadku trzeba znaleźć odpowiedź na pytania, co zrobić, żeby po pierwsze było ich mniej, po drugie, żeby część z nich powtórnie wykorzystać i po trzecie, żeby te, których zwracać się nie da, jak najlepiej poddawały się recyklingowi – mówiła Patorska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.