PARTNER PORTALU
  • BGK

Toruń dobrze uzbrojony

  • AT    21 stycznia 2012 - 10:12
Toruń dobrze uzbrojony

19 stycznia 2012 roku, na 22. sesji rady miasta, radni przyjęli Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Toruniu na lata 2012-2015. Pozytywnie zaopiniowali także plany utworzenia aglomeracji Toruń.
Jak donosi toruński magistrat w roku 2012 wydatki inwestycyjne toruńskich Wodociągów będą mniejsze niż w latach ubiegłych, gdyż – w wyniku wcześniejszych działań – Toruń jest już uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizację w ponad 96 procentach. Dlatego wydatki na inwestycje będą w roku 2012 i kolejnych latach niższe. Większość dotyczyła będzie finalizowania realizowanych wcześniej inwestycji.

W tym roku spółka będzie przede wszystkim kończyła II etap projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. Ponadto zajmie się uzbrojeniem w sieć wodociągowo-kanalizacyjną Stawek Południowych oraz części Rudaka. Zakończy również budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla JAR - podaje Urząd Miasta.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń.

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z 8 lipca 2001 r. Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji - podaje magistrat.                            

Projekt uchwały sejmiku podlega uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  zaopiniowaniu przez radę miasta Torunia, radę miejską Chełmży, radę gminy Zławieś Wielka, radę gminy Łysomice oraz radę gminy Chełmża.

Wyznaczenie aglomeracji umożliwi samorządom ubieganie się o środki z funduszy celowych oraz innych środków finansowych, w tym środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymagane systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków - informuje magistrat.

Nowoutworzona aglomeracja funkcjonować będzie pod nazwą Aglomeracja Toruń. Gminą wiodącą będzie gmina miasta Toruń.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.