PARTNER PORTALU
  • BGK

Toruńskie MZK będzie spółką

  • GK/torun.pl    8 września 2011 - 21:29
Toruńskie MZK będzie spółką

O przekształceniu Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zdecydowali radni.
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu jest zakładem budżetowym miasta Toruń. MZK wykonuje zadanie własne gminy w zakresie lokalnego publicznego transportu zbiorowego świadcząc usługi w zakresie zbiorowych przewozów pasażerskich na terenie Torunia (autobusowych i tramwajowych).

Zaproponowana zmiana w funkcjonowaniu publicznego transportu zbiorowego objęła w 2011 r. wyodrębnienie ze struktur zakładu budżetowego MZK w Toruniu organizatora i przejęcie przypisanych mu obowiązków przez Wydział Gospodarki Komunalnej UMT. Kolejnym etapem jest przekształcenie zakładu w spółkę.

Po podjęciu uchwały, a przed powstaniem spółki dokonana zostanie restrukturyzacja majątkowa, która dotyczyć będzie przejęcia przez gminę majątku MZK obejmującego torowiska, sieci trakcyjne i wiaty przystankowe w związku z tym, że urządzenia te znajdują się w pasie drogi.

Takie rozwiązanie stwarza np. możliwość zarządzania majątkiem znajdującym się w pasie drogi przez jeden podmiot. Spółka będzie właścicielem środków transportu oraz użytkownikiem wieczystym dwóch zajezdni zlokalizowanych przy ul. Legionów i ul. Sienkiewicza.

Spółka będzie świadczyła usługi w oparciu o umowę zawartą z gminą miasta Toruń (organizatorem transportu), która określi zakres usług i cenę za usługę, tj. cenę wozokilometra. Przychody z biletów będą stanowiły dochody budżetu miasta.

Przybliżona wartość kapitału własnego powstałej w wyniku przekształcenia spółki wyniesie około 28 mln zł z uwzględnieniem aktualizacji wartości prawa użytkowania wieczystego w miejsce obecnie istniejącego trwałego zarządu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.