PARTNER PORTALU
  • BGK

Transgraniczne planowanie przestrzenne

  • BB    1 lipca 2011 - 20:09
Transgraniczne planowanie przestrzenne

4 lipca na zamku w Szczecinie rozpoczyna się III Międzynarodowa Konferencja „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Organizatorem konferencji jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
Na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie w najbliższy poniedziałek rozpocznie się trzecia edycja międzynarodowej konferencji „Transgraniczne Planowanie przestrzenne”. Jej uczestnicy obradować będą w zamkowej sali Bogusława w dniach 4-5 lipca br., a tematem debaty będą regiony metropolitalne i Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina.

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in.:
•Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
•Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury,
•Janusz Żbik – Wiceminister Infrastruktury,
•Danuta Dominiak-Woźniak – Radca-Minister, Przedstawiciel Ministra Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec,
•Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin
•Współprzewodniczący Polsko-Niemieckiego Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej: ze strony Niemiec - Dietmar Horn, ze strony Polski - Elżbieta Szelińska.
 
Konferencję otworzą wystąpienia powitalne zaproszonych gości i gospodarza obrad Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, który również podsumuje plon sesji tematycznych. W konferencji uczestniczyć też będzie Wicemarszałek Wojciech Drożdż, który w pierwszym dniu obrad wygłosi wykład nt. polityki transportowej województwa zachodniopomorskiego w świetle Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Wicemarszałek Drożdż ponadto poprowadzi panel dyskusyjny, który rozpocznie się zaraz po zakończeniu drugiego bloku tematyczego, poświęconego części polskiej Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.  

Obrady na zamku będą okazją do podjęcia tematyki regionów metropolitalnych w Europie oraz określenia warunków ramowej współpracy w obszarze Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina.

Rozważania nt. Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina poprzedzone zostaną prezentacją doświadczeń metropolii Europy Zachodniej: leżącej najbliżej Szczecina – metropolii Berlina, dwóch metropolii portowych - Hamburga i Rotterdamu, a także polityki rozwojowej na pograniczu Francji i Niemiec - dwóch krajów „starej Unii”.

Podczas sesji priorytety rozwoju przestrzennego Berlina przedstawi Reiner Nagel - dyrektor Wydziału Urbanistyki i Przestrzeni w Departamencie ds. Urbanistyki Senatu w Berlinie. Ponadto zaprezentowane zostaną doświadczenia dwóch metropolii portowych: Wilhelm Schulte, dyrektor Generalny w Ministerstwie Rozwoju Obszarów Miejskich i Środowiska w Hamburgu, przedstawi  kierunki rozwoju przestrzennego Hamburga, a następnie Wolfgang Martens – kierownik Okręgowego Stowarzyszenia ds. Transportu i Komunikacji w Hamburgu - zaprezentuje referat nt. znaczenia transportu publicznego w integracji obszaru metropolitalnego. Metropolia Rotterdamu zaprezentowana zostanie pod kątem wzrostu znaczenia regionów metropolitalnych na rzecz zrównoważonej przyszłości, a nastepnie kierownik Studiów Terytorialnych dla Operacyjnej Misji Współpracy Transgranicznej (MOT) w Paryżu  Jean Rubio przedstawi zakres współpracy transgranicznej we Francji i politykę w sprawie transgranicznych obszarów metropolitalnych na pograniczu francusko-niemieckim.

W 2010 roku 24 kwietnia zainicjowane zostały prace nad „Koncepcją rozwoju transgranicznego regionu metropolitalnego Szczecina dla części polskiej”, która powstaje w wyniku porozumienia Województwa Zachodniopomorskiego, Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Miasta Świnoujście i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania. Za cel strategiczny regionu uznano wzrost konkurencyjności Szczecina i regionu metropolitalnego w drodze uzyskania spójności terytorialnej, jako głównego obszaru wzrostu na pograniczu polsko-niemieckim. Na III Konferencji zaprezentowane zostaną najważniejsze wyzwania, stojące przed regionem w jego polskiej części.

W drugim dniu III edycji konferencji swój punkt wiedzenia na rolę Szczecina w budowaniu transgranicznego regionu metropolitalnego zaprezentują goście z Niemiec.

Podczas ubiegłorocznej konferencji podpisane zostało Porozumienie Marszałków województw dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego z Ministrem Infrastruktury RP dotyczące podjęcia wspólnych prac nad „Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski  i Niemiec”. Ostatni blok tematyczny III Konferencji poświęcony będzie temu właśnie zagadnieniu. Zaprezentowane zostaną postępy prac nad studium, uwarunkowania współpracy nad studium integracji oraz wizje rozwoju pogranicza polsko-niemieckiego.

Głównym organizatorem III Międzynarodowej Konferencji „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne” jest Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa zachodniopomorskiego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.