Transport publiczny szykuje się do zimy

Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej rozpoczęło przygotowania transportu publicznego do zimy.
Transport publiczny szykuje się do zimy
- Co rok spotykamy się u progu zimy, aby w zintegrowany sposób przedstawić przygotowanie do tej pory roku obszarów, które podlegają odpowiedzialności Ministra Transportu. Tegoroczne przygotowania transportu publicznego do zimy rozpoczęliśmy wcześnie. Są one bardziej intensywne, na większą skalę i przynoszą postęp - powiedział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak otwierając konferencję na temat przygotowań resortu transportu do okresu zimowego 2012/2013.

W konferencji, która odbyła się 31 października br. w siedzibie resortu, wzięli również udział Prezes Grupy PKP S.A. Jakub Karnowski, p.o. Generalny Dyrektor GDDKiA Lech Witecki, Prezes Zarządu PKP PLK S.A. Remigiusz Paszkiewicz oraz Naczelny Dyrektor P.P. "Porty Lotnicze" Michał Marzec.

Minister omówił przygotowania resortu transportu do zimy 2012/2013 w pięciu obszarach: na drogach, kolejach, w lotnictwie, na drogach wodnych i w budownictwie. Za dwa główne uznał drogi i kolej.

Naszym zasadniczym celem przy wdrażaniu rozkładu jazdy pociągów jest podnoszenie jakości informacji przekazywanej pasażerom. Do 20 listopada zostanie ogłoszony rozkład jazdy, który zacznie obowiązywać od 9 grudnia - powiedział Minister Sławomir Nowak. Jednocześnie poinformował, że zwrócił się do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o przeprowadzenie wzmożonych kontroli, by jak najlepiej zabezpieczyć interesy pasażerów.

Minister podkreślił, że rezerwa taborowa PKP Intercity na okres zimowy wyniesie 20 procent. Będzie to 325 wagonów rezerwy na 1300 wagonów w ruchu w porównaniu z 250 wagonami rezerwy do 1220 wagonów w ruchu w roku ubiegłym. Rezerwowe lokomotywy zostały już rozmieszczone w najważniejszych węzłach kolejowych, a spółki podpisały porozumienia o ich wynajmie w razie potrzeby.

Dodatkowo możliwa będzie mobilizacja aż 5 tysięcy osób do usuwania skutków awarii na kolei. W ubiegłym roku było to tysiąc osób mniej. Przygotowano 147 ciężkich maszyn odśnieżnych i ponad 16 tys. urządzeń ogrzewania rozjazdów. Drużyny konduktorskie będą miały nowy, dodatkowy system wewnętrznego powiadamiania sms-owego o awariach. Mają o nich bezzwłocznie informować pasażerów - podkreślił Minister.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE