PARTNER PORTALU
  • BGK

Trudny problem opłat za śmieci od letników

  • pt    29 sierpnia 2014 - 11:48
Trudny problem opłat za śmieci od letników

Gmina, dla ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami, nie może wymagać od właścicieli domków letniskowych deklarowania, w których miesiącach będą zamieszkiwać nieruchomość.
Łódzka RIO stwierdziła niezgodność z prawem uchwały Rady Gminy w Parzęczewie z 10 lipca br., w której dokonano zmian wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Chodzi o domki letniskowe.

 Czytaj też: W drugim roku reformy opłaty za śmieci bardziej realne, czyli wyższe

Jak podkreśla RIO, w części H.1.deklaracji należy podać liczbę osób zamieszkujących nieruchomość okresowo przypisując ją do właściwego miesiąca w roku, natomiast w części H.2 deklaracji należy dokonać wyliczenia wysokości miesięcznej opłaty, odnosząc jej wysokość do właściwego miesiąca w roku.

Zatem z regulacji zawartych w części H.1. i H.2. wynika,że mieszkańcy „sezonowi” deklarują, w których miesiącach w ciągu roku będą zamieszkiwać
nieruchomości – zauważa Izba.

 Czytaj też: Gminy bez przetargów śmieciowych zostaną ukarane

Tymczasem z przepisów prawa wynika, że deklarację właściciel nieruchomości składa „w terminie 14 dni od dnia zamieszkania lub powstania odpadów komunalnych na danej nieruchomości” natomiast w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji – a zamieszkiwanie sezonowe powoduje taką zmianę - zobowiązany jest do złożenia nowej deklaracji – wyjaśnia Izba.

Zatem konieczność zadeklarowania w treści deklaracji poszczególnych miesięcy wciągu roku, w których nieruchomość będzie zamieszkiwana nie znajduje uzasadnienia w świetle unormowań prawnych – podsumowała RIO stwierdzając nieważność uchwały.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • Rąpaj, 2014-08-31 15:21:33

    Trudny problem bo przecież tuskomatołkom brakuje wyobraźni aby sprawdzić jak to jest rozwiązane w krajach zachodnich...
  • w.potega@neostrada.pl, 2014-08-29 14:42:21

    To jest tylko społeczna głupota uruchomionej praktyki nakazowo - rozdzielczej i zmonopolizowanej. Trzeba jak najszybciej przystąpić do organizowania kompleksowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i ich małych filii o wymiarach 4 x 6 metrów, takich jakie znajdują się w mieści Nakło. Mo...gą taki system zorganizować przedsiębiorcy, nie obciążając urzędników. Coś takiego w Polsce już funkcjonuje w zakresie kasacji samochodów. Letnicy segregujący dostarczą swoje posegregowane odpady komunalne do PSZOK, a niesegregujący zapłacą za segregację w filiach PSZOK, zatrudniających osoby segregujące. Właściciele ośrodków wypoczynkowych dopilnują rozstrzygnięć i realizacji, dając letnikom wybór. Segregacja bez dopłat lub opłacenie segregacji. Pieniądze z odzysku surowców wtórnych pokryją odbiór i transport posegregowanych surowców wtórnych. Nareszcie segregujący będą widzieli sens swojej segregacji i będzie ich przybywać, co za kilka lat doprowadzi do sytuacji, że 90% śmieci w Polsce będzie odzyskanych.  rozwiń