PARTNER PORTALU
 • BGK

Uchwałą gmina nie przywłaszczy sobie nagrobka

 • GK    6 marca 2012 - 07:43
Uchwałą gmina nie przywłaszczy sobie nagrobka

Rada nie może regulować kwestii odpowiedzialności gminy w zakresie szkód i zdarzeń mogących zaistnieć na terenie cmentarza komunalnego.
Rada Miejska w Lwówku Śląskim podjęła uchwałę w sprawie w sprawie regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Lwówku Śląskim przy Al. Wojska Polskiego.

Rada postanowiła, że „elementy grobu murowanego lub nagrobka pozostałe po likwidacji grobu przechodzą na własność gminy bez odszkodowania”. Wojewoda dolnośląski uznając ten zapis za bezprawny, pouczył, że regulacje ustawy o samorządzie gminnym nie obejmują stanowienia o zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej za działanie związane z likwidacją grobów lub nagrobków.

Według niego, to przede wszystkim umowa cywilnoprawna na korzystanie z cmentarza komunalnego, jaka zostanie zawarta pomiędzy zarządcą a osobą chcącą skorzystać z usług cmentarza, będzie mogła stanowić o zakresie ewentualnej odpowiedzialności odszkodowawczej w tym zakresie oraz przejściu określonych przedmiotów na własność gminy.

Wojewoda przypomniał także, że zgodnie z powszechnie obowiązującymi regulacjami, odpowiedzialność gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej uregulowana została w art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego. Ponadto, gmina jako podmiot prawa cywilnego może być zobowiązana do naprawienia szkody wynikłej z tytułu czynu niedozwolonego oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

„Tym samym organ stanowiący gminy nie może w akcie określającym zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej regulować kwestii odpowiedzialności gminy w zakresie szkód i zdarzeń mogących zaistnieć na terenie cmentarza gminnego” – uznał wojewoda.

Wojewoda jednocześnie pouczył, że kwestia odpowiedzialności gminy oraz ewentualny obowiązek naprawienia szkody podlega ocenie sądów powszechnych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa rangi ustawowej, w tym w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (4)

 • prosze, 2012-03-06 10:45:01

  Proszę
 • Org,, 2012-03-06 10:30:33

  Dziekuję :)
 • prosze, 2012-03-06 09:35:33

  Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewoda Dolnośląski, NK-N13.4131.123.2012.JT1-1, Wrocław 20.02.2012,poz. 710. Uchwała nr XVII/175/12, 26.01. 2012