PARTNER PORTALU
  • BGK

Unijne ćwierć miliona na sieć wodno-kanalizacyjną w dwóch miastach

  • pt    30 marca 2017 - 15:25
Unijne ćwierć miliona na sieć wodno-kanalizacyjną w dwóch miastach
NFOŚiGW podpisał umowy dotyczące dwóch przedsięwzięć (fot. Pixabay)

Katowice i Opole dostały setki milionów złotych na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Umowy dotyczące tych dwóch przedsięwzięć podpisano w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej.
• Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach będzie kosztowało 345 mln zł, z czego wsparcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 175 mln zł.

• Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu pochłonie 149 mln zł przy kwocie 73 mln zł z unijnego dofinansowania.

• NFOŚiGW podpisał umowy dotyczące tych dwóch przedsięwzięć.

Dwie umowy o dofinansowanie katowickiego i opolskiego projektu ze środków europejskich w ramach POIiŚ 2014-20120, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach podpisali dzisiaj w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prezes zarządu Kazimierz Kujda i główny księgowy Janusz Topolski.

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”, który realizowany będzie na terenie Aglomeracji Katowice i Sosnowiec, polegać ma na modernizacji dwóch oczyszczalni ścieków: Panewniki (odbędzie się m.in. modernizacja osadników wtórnych, pomieszczeń socjalno-administracyjnych, budynku stacji trafo, komory rozdzielczej, stacji odwadniania osadu, pompowni ścieków i piaskownika) oraz Podlesie (wykonane zostaną m.in.: modernizacja komory rozdzielczej, montaż oświetlenia, renowacja lagun, odbudowa drenażu, modernizacja studni depresyjnej, stacji transformatorowej, budowa kraty wstępnej oraz zbiornika buforowego).

Ponadto zaplanowano także budowę kanalizacji sanitarnej – 6,02 km; modernizację 45,88 km kanalizacji; zakup pojazdów specjalistycznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków Podlesie.

Katowicka inicjatywa pochłonie 345 mln 235tys. zł, przy czym Unia Europejska dofinansuje ją kwotą 175 mln 461 tys. zł.

Natomiast inwestycja pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej” realizowana będzie w Mieście Opole i Gminie Turawa (219.163 RLM).

Obejmie modernizację oczyszczalni ścieków (Q = 225.000 RLM), budowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej (4,1 km), budowę i przebudowę sieci wodociągowej (10,4 km), modernizację dwóch stacji uzdatniania wody, budowę ujęcia wody, doposażenie laboratorium i zakup pojazdów do eksploatacji sieci wod-kan.

Przedsięwzięcie będzie kosztowało 148 mln 970 tys. zł, a unijne dofinansowanie wyniesie 73 mln 766 tys. zł.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.