PARTNER PORTALU
 • BGK

UOKiK: Wodociągi w Myślenicach nadużywały pozycji dominującej

 • AW    12 sierpnia 2015 - 13:47
UOKiK: Wodociągi w Myślenicach nadużywały pozycji dominującej
Postepowanie wobec MZWiK w Myślenicach zostało wszczęte prze UOKiK po zawiadomieniu jednego z kontrahentów (fot.fotolia)

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów upomniał myślenickie wodociągi, które nadużywając pozycji dominującej windowały taryfy za wodę i ścieki, przerzucając na mieszkańców koszty promocji spółki, publikacji tekstów sponsorowanych czy pikników.
Działanie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji (MZWiK) w Myślenicach mogło stanowić przejaw nadużycia pozycji dominującej na rynku świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - uznał podczas kontroli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i nakazał zaprzestania nielegalnych praktyk.

Jak przypomina UOKiK przedsiębiorstwo posiada pozycję dominującą na rynku właściwym, jeżeli może działać niezależnie od swoich konkurentów, partnerów handlowych oraz konsumentów. Samo posiadanie pozycji dominującej nie jest niezgodne z prawem, natomiast niedozwolone jest jej nadużywanie. Za nadużywanie pozycji dominującej uznawane jest między innymi narzucanie kontrahentom nieuczciwych cen.

Zdaniem zarządu UOKiK takiej praktyki miały miejsce na rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Myślenice. Postępowanie antymonopolowe zostało wszczęte na skutek zawiadomienia jednego z kontrahentów MZWiK.

Koszty reprezentacji i reklamy nie są kosztami stanowiącymi podstawę do ustalania cen i stawek opłat za wodę i ścieki

Ustawodawca - mając na uwadze fakt, że mamy do czynienie z rynkiem dóbr o charakterze powszechnym, niezbędnych do normalnego funkcjonowania odbiorców tych usług - dokładnie określił w przepisach, jakie koszty mogą stanowić podstawę ustalenia cen i stawek opłat za te usługi.

Urząd dodaje, że celem ustawodawcy było stworzenie takiego systemu ustalania opłat, który nie pozwalałby na przenoszenie na odbiorców usług kosztów, niewynikających wprost ze świadczenia na ich rzecz usług.

MZWiK, będąc jedynym dostawą usług dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Myślenice, w kosztach stanowiących podstawę ustalania cen ujął koszty reprezentacji i reklamy dotyczące: organizacji pikniku ekologicznego, konkursu dla szkół, banerów reklamowych promujących jakość wody, organizacji otwarcia stacji uzdatniania wody, publikacji tekstów sponsorowanych w gazecie, zakupu materiałów reklamowych.

- Tymczasem zgodnie z przepisami regulującymi działalność dostawy wody i odprowadzania ścieków, koszty reprezentacji i reklamy nie są kosztami stanowiącymi podstawę do ustalania taryfowych cen i stawek opłat. Ustalenie cen w oparciu między innymi o te koszty mogło powodować, że ceny i stawki opłat były nieuczciwe. Warto podkreślić, że odbiorcami usług MZWiK są w 95 proc. konsumenci, a więc słabsi uczestnicy rynku, którym należy się szczególna ochrona, w tym również w zakresie kontroli zasad ustalania cen - podkreśla UOKiK w swojej decyzji.

UOKiK podkreślił też, że w przypadku MZWiK zaproponowane ceny i stawki opłat nie zostały zatwierdzone przez Radę Miejską. 

MZWiK uznał zasadność przedstawionych przez UOKiK zastrzeżeń i zobowiązał się do nieujmowania w kosztach stanowiących podstawę ustalanie cen i stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków kosztów reprezentacji i reklamy. Podjął również działania mające na celu usunięcie skutków praktyki poprzez przyjęcie zobowiązania do obniżenia w następnej taryfie cen o równowartość kwestionowanych kosztów reprezentacji i reklamy.

Decyzja nie jest prawomocna. MZWiK przysługuje prawo odwołania się od niej do sądu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (9)

 • wodnik, 2015-09-15 12:29:05

  Dopóki spółki miejskie takie jak wodociągi, będą maszynką do zarabiania pieniędzy dla burmistrzów i prezydentów miast, dopóty będą windować ceny i stosować praktyki monopolistyczne (miłuj bliźniego swego aż koszulę zedrzesz z niego), które nazywają się dzisiaj w pseudodemokracji "pozycją dominu...jącą".  rozwiń
 • Eterno Vagabundo, 2015-08-13 23:05:10

  W naszej Ojczyźnie Wszędy tak bywa ! Kto ino może, Władzy nadużywa.
 • Forsa jest najważniejsza, 2015-08-13 08:16:52

  Nic więc dziwnego, że niektórzy wolą takie apanaże gdzie będą mogli spokojnie konsumować gratyfikacje od tych co w Polsce znależli ELDORADO - gazetakrakowska.pl/artykul/5378690,olkusz-chrzanow-kto-w-pazdzierniku-trafi-do-sejmu,id,t.html