Ustawa o transporcie kolejowym: Sejm skierował nowelę do dalszych prac

• Przedstawiciele wszystkich klubów opowiedzieli się nad dalszymi pracami nad projektem noweli ustawy o transporcie kolejowym.
• Ma on na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów dotyczących utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
Ustawa o transporcie kolejowym: Sejm skierował nowelę do dalszych prac
Ustawa będzie stanowić największą zmianę przepisów w transporcie kolejowym od 2003 roku (fot. pixabay.com)

W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Kluby zgodziły się, aby pracować nad nim w komisji infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sprawy kolejowe, Andrzej Bittel poinformował posłów, że celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Unijne przepisy zakładają m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej.

W związku ze zmianą znaczenia podstawowych pojęć, takich jak infrastruktura kolejowa, linia kolejowa czy bocznica kolejowa, ustawa będzie stanowić największa zmianę przepisów od 2003 roku, w którym weszła w życie ustawa o transporcie kolejowym.

W projekcie zapisano, że w przypadku obiektów infrastruktury usługowej, stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za ich korzystanie. Wprowadzono poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym umożliwiono szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawianie przejazdu pociągów.

W projekcie wprowadzono definicję stacji pasażerskiej i zmodyfikowano definicję dworca kolejowego - usunięto odniesienie do obszaru kolejowego (dworzec kolejowy nie musi znajdować się na obszarze kolejowym). Dookreślono, że w dworcu kolejowym muszą znajdować się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych oraz że dworzec musi znajdować się przy linii kolejowej.

W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano w projekcie opracowanie wieloletniego programu (fot. pixabay.com)
W zakresie finansowania infrastruktury kolejowej przewidziano w projekcie opracowanie wieloletniego programu (fot. pixabay.com)

Stacja pasażerska ma być udostępniana nieodpłatnie podróżnym, natomiast odpłatnie przewoźnikom, ale wyłącznie w zakresie udostępniania powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych.

W projekcie określono zasady udostępniania infrastruktury kolejowej. "Dotychczas rozdział 6 ustawy dotyczył wyłącznie udostępniania infrastruktury kolejowej dla potrzeb przejazdu pociągów. W związku z koniecznością uregulowania zasad udostępniania torów dojazdowych do obiektów infrastruktury usługowej, po których zwykle wykonywane są manewry, rozróżniono udostępnianie infrastruktury dla potrzeb przejazdu pociągu i manewrów" - powiedział wiceminister Bittel. Dodał, że dla przejazdu pociągów zarządca infrastruktury będzie opracowywał rozkład jazdy, a manewry realizowane będą bez rozkładu jazdy, niemniej zarządca dla ich realizacji rezerwować będzie zdolność przepustową infrastruktury kolejowej.

Projekt przewiduje wzmocnienie niezależności i kompetencji prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Jak powiedział wiceminister Bittel, zakładane zmiany przewidują zachowanie dotychczasowego sposobu wyłaniania kandydata na prezesa UTK, który zostanie następnie wskazany we wniosku o powołanie, kierowanym do Prezesa Rady Ministrów. W uzasadnieniu projektu napisano, że dyrektywa wymaga, aby selekcja kandydatów odbywała się w drodze przejrzystej procedury w oparciu o odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe osób ubiegających się o powołanie na prezesa UTK.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE