PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o transporcie kolejowym: Sejm skierował nowelę do dalszych prac

  • PAP/MN    21 września 2016 - 20:30
Ustawa o transporcie kolejowym: Sejm skierował nowelę do dalszych prac
Ustawa będzie stanowić największą zmianę przepisów w transporcie kolejowym od 2003 roku (fot. pixabay.com)

• Przedstawiciele wszystkich klubów opowiedzieli się nad dalszymi pracami nad projektem noweli ustawy o transporcie kolejowym.
• Ma on na celu dostosowanie polskiego prawa do unijnych przepisów dotyczących utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego.
W Sejmie w środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Kluby zgodziły się, aby pracować nad nim w komisji infrastruktury.

Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sprawy kolejowe, Andrzej Bittel poinformował posłów, że celem projektowanej nowelizacji jest dostosowanie krajowych norm prawnych w zakresie transportu kolejowego do zmiany prawa Unii Europejskiej wprowadzonej postanowieniami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Unijne przepisy zakładają m.in. zmiany w zakresie określenia składników infrastruktury kolejowej, procesu ustalenia zdolności przepustowej i pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, wyodrębnienia tzw. obiektów infrastruktury usługowej.

W związku ze zmianą znaczenia podstawowych pojęć, takich jak infrastruktura kolejowa, linia kolejowa czy bocznica kolejowa, ustawa będzie stanowić największa zmianę przepisów od 2003 roku, w którym weszła w życie ustawa o transporcie kolejowym.

W projekcie zapisano, że w przypadku obiektów infrastruktury usługowej, stosowane mają być szczególne zasady udostępniania i pobierania opłat za ich korzystanie. Wprowadzono poprawki i uzupełnienia do obowiązujących zasad udostępniania infrastruktury kolejowej, w tym umożliwiono szerszej grupie podmiotów (np. organizatorom publicznego transportu zbiorowego) zamawianie przejazdu pociągów.

W projekcie wprowadzono definicję stacji pasażerskiej i zmodyfikowano definicję dworca kolejowego - usunięto odniesienie do obszaru kolejowego (dworzec kolejowy nie musi znajdować się na obszarze kolejowym). Dookreślono, że w dworcu kolejowym muszą znajdować się pomieszczenia przeznaczone do obsługi podróżnych oraz że dworzec musi znajdować się przy linii kolejowej.

Stacja pasażerska ma być udostępniana nieodpłatnie podróżnym, natomiast odpłatnie przewoźnikom, ale wyłącznie w zakresie udostępniania powierzchni przeznaczonych do obsługi podróżnych oraz powierzchni do umieszczania informacji handlowych.

W projekcie określono zasady udostępniania infrastruktury kolejowej. "Dotychczas rozdział 6 ustawy dotyczył wyłącznie udostępniania infrastruktury kolejowej dla potrzeb przejazdu pociągów. W związku z koniecznością uregulowania zasad udostępniania torów dojazdowych do obiektów infrastruktury usługowej, po których zwykle wykonywane są manewry, rozróżniono udostępnianie infrastruktury dla potrzeb przejazdu pociągu i manewrów" - powiedział wiceminister Bittel. Dodał, że dla przejazdu pociągów zarządca infrastruktury będzie opracowywał rozkład jazdy, a manewry realizowane będą bez rozkładu jazdy, niemniej zarządca dla ich realizacji rezerwować będzie zdolność przepustową infrastruktury kolejowej.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.