PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Proszą prezydenta o veto

  • pt    15 listopada 2017 - 15:12
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę. Proszą prezydenta o veto
Ustawa dotyczy ważnego zadania własnego gmin, a mianowicie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji. (fot.shc.hu)

Samorządowcy ze Związku Miast Polskich chcą, żeby Prezydent Andrzej Duda odmówił podpisania noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków lub wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.
• Ustawa o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która zawiera przepisy wprowadzające regulator taryf wody, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP.

• Zdaniem ZMP uchwalona przez Sejm nowelizacja wprowadza szereg niezwykle istotnych zmian dotyczących sposobu realizacji przez gminy zadania własnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

• Jak napisano, ustawa pozostawia pełną odpowiedzialność za realizację tego zadania gminom, ale odbiera im prawo ustalenia taryf opłat za wodę

 

- Związek Miast Polskich, wyrażając jednocześnie stanowisko całego środowiska samorządowego, jak również znacznej liczby podmiotów komunalnych działających w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, zwraca się do Prezydenta RP z prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 27 października 2017 roku i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (pismo w Multimediach) – napisano w piśmie do Andrzeja Dudy.

Jak piszą samorządowcy: - W przypadku nie podzielenia przez prezydenta zarzutów strony samorządowej pod adresem ustawy, mając na względzie istotne wątpliwości natury konstytucyjnej, prezes ZMP prosi o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z Konstytucją.

Członkowie ZMP podkreślają, że ustawa dotyczy ważnego zadania własnego gmin, a mianowicie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji.

- Pozostawia ona pełną odpowiedzialność za realizację tego zadania gminom, ale odbiera prawo określania najważniejszego parametru realizacji tego zadania, jakim jest ustalenie taryf opłat za wodę. Przeniesienie tego działania do instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację tego zadania, pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – tłumaczą samorządowcy.

Autorzy listu powołują się na ocenę prawną, w myśl której: „Konstytucja definiuje zadania własne jako zadania publiczne służące zaspakajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej.  Ustawodawca powinien określić, które zadania należą do jednostek określonego szczebla. Nie ma jednak możliwości ingerencji ustawodawcy w sferę ich realizacji polegającej na przekazaniu tych zadań innym podmiotom (np. administracji rządowej).

Związek zadeklarował też „pełną gotowość podjęcia rzeczywistego dialogu, którego przy pracach nad nowelizacją zabrakło, aby wypracować zgodne z Konstytucją zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które pozwolą na wyeliminowanie mankamentów obecnego systemu, dostrzeżonych przez Najwyższą Izbę Kontroli”.

Autorzy pisma dodają, że szereg kluczowych rekomendacji w tym zakresie może zostać wdrożonych poprzez zmiany stosownych rozporządzeń bez konieczności nowelizacji ustawy.

Strona samorządowa KWRiST wraz z Izbą Gospodarczą „Wodociągi Polskie” złożyła już wcześniej w tej sprawie petycję do Sejmu, która została rozpatrzona negatywnie.

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.