PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa poprawi energetykę budynków

  • GK    17 kwietnia 2013 - 09:12
Ustawa poprawi energetykę budynków

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przedłożone przez ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.
Promocja budownictwa efektywnego energetycznie oraz poprawa charakterystyki energetycznej budynków jest podstawowym celem ustawy. Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym informacje o charakterystyce energetycznej (to zbiór danych i wskaźników określających zapotrzebowanie na energię) budynku lub jego części przeznaczonej do odrębnego użytkowania.

W założeniach zaproponowano rozwiązania, które zapewnią wdrożenie dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej budynków przez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Efektem proponowanych regulacji ma być ograniczenie zużycia energii w budynkach, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w budownictwie i instalacjach z nim związanych. Chodzi o osiągnięcie znaczących oszczędności w sektorze budownictwa, który jest jednym z najbardziej energochłonnych.

Zgodnie z założeniami, ma być ustanowiony obowiązek wykonania i przekazywania świadectwa charakterystyki energetycznej (lub jego kopii) nowego budynku tylko w przypadku, gdy taki budynek jest wznoszony i sprzedawany nowemu nabywcy (lub wynajmowany).

Przewidziano możliwość sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (lub jego części) na podstawie jego charakterystyki energetycznej. Będzie można także przygotować świadectwa charakterystyki energetycznej dla kolejnych budynków - na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego budynku.

Chodzi o budynki o podobnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych oraz użytkowych. Taka sama zasada będzie obowiązywać przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu. Oznacza to, że na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego lokalu - będą sporządzane kolejne, oczywiście dla mieszkań o podobnych parametrach jak to pierwsze.

W uzasadnionych przypadkach będzie można opracować tzw. wzorcowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynków. Ma być opracowane dla grup lokali charakteryzujących się tymi samymi parametrami energetycznymi i konstrukcyjno-materiałowymi.

Oznacza to, że w przypadku sprzedaży lub najmu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla lokalu reprezentatywnego będzie wykorzystywane jako świadectwo każdego z pozostałych lokali grupy.

Zgodnie z założeniami, świadectwo charakterystyki energetycznej będzie nieważne: 1) po 10 latach od jego sporządzenia, 2) po stwierdzeniu w nim oczywistych i rażących błędów w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie utraty uprawnień do sporządzania takich dokumentów.

W nowych regulacjach przewidziano wprowadzenie przepisów zapewniających egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży budynku lub jego części.

Zaproponowano rozwiązanie, w myśl którego zbywca budynku (lub jego części) będzie zobowiązany do przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej lub jego kopii. W przypadku, gdy nie wywiąże się z tego obowiązku w określonym terminie, to nabywca będzie mógł sporządzić świadectwo na jego koszt. Ta zasada ma też dotyczyć najmu.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.