PARTNER PORTALU
  • BGK

VAT-owane ścieki

  • GK    17 grudnia 2011 - 11:08
VAT-owane ścieki

W zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT.
Tak stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, którego poproszono o odpowiedź na pytanie: „Czy świadczone przez gminę usługi odprowadzenia ścieków stanowią czynności opodatkowane VAT.”

Z prośbą o interpretację przepisów zwróciła się do izby gmina, która właśnie buduje kanalizację sanitarną. Gmina rozważała dwie opcje wykorzystania infrastruktury po jej wybudowaniu i oddaniu do użytkowania: odpłatne udostępnienie na podstawie umowy dzierżawy infrastruktury jednoosobowej spółce gminnej prowadzącej na terenie gminy działalność w zakresie gospodarki wodno-ściekowej lub odpłatne świadczenie przez gminę na rzecz mieszkańców (względnie firm i innych instytucji zlokalizowanych na obszarze wskazanych miejscowości) usług odprowadzania ścieków przy pomocy przedmiotowej infrastruktury.

Samorząd zdecydował się wdrożyć drugie rozwiązanie, czyli podpisać odpowiednie umowy z mieszkańcami i obciążać ich za odprowadzanie ścieków, co będzie dokumentować wystawianymi fakturami VAT. Faktury te gmina zamierza ujmować w rejestrach sprzedaży. Wartość netto wraz z należnym podatkiem VAT z tytułu świadczenia powyższych usług będzie wykazywała w składanych deklaracjach VAT-7.

Dla celów świadczenia powyższych usług gmina zamierza zlecić techniczną obsługę przedmiotowej infrastruktury oraz związane z tym obowiązki administratorowi, na podstawie stosownej umowy. Podejmowane przez niego czynności wykonywane będą w imieniu gminy i na jej rzecz, wskutek czego na wystawianych fakturach VAT za świadczenie usług odprowadzania ścieków, jako sprzedawca widnieć będzie gmina i będzie ujmować te faktury w swej ewidencji sprzedaży oraz będzie deklarować i odprowadzać należny z tego tytułu podatek.

Pobierane opłaty będą więc stanowiły przychody gminy a nie administratora. Gmina pozostanie właścicielem sieci kanalizacyjnej i będzie stroną umów na odprowadzanie ścieków. Administrator, którym będzie gminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT, będzie za powyższe usługi administrowania otrzymywał od gminy wynagrodzenie, które będzie dokumentował wystawianymi na rzecz gminy fakturami VAT.

W związku z powyższym Izba Skarbowa w Łodzi rozstrzygnęła: „Jednostki samorządu terytorialnego są wyposażone w osobowość prawną oraz w określonym zakresie wykonują samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Należy uznać, iż spełniają zawartą w tym przepisie definicję podatnika VAT. Oznacza to, że w zakresie czynności cywilnoprawnych dokonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nawet, gdy dotyczą one zadań własnych gmin, podmioty te powinny być uznawane za podatników VAT” – czytamy w uzasadnieniu interpretacji.

Zatem, jak dodaje łódzka izba skarbowa, w przypadku, gdy gmina realizuje należące do niej zadania na podstawie umów cywilnoprawnych, tj. na warunkach i w okolicznościach właściwych również dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – powinna być ona traktowana jako podatnik VAT, gdyż w przedmiotowym zakresie działa ona de facto w sposób analogiczny do tych podmiotów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.