PARTNER PORTALU
 • BGK

W Krakowie nie będzie podwyżek

 • wer    13 lutego 2012 - 16:48
W Krakowie nie będzie podwyżek

W tym roku nie będzie podwyżek czynszu lokali gminnych w Krakowie - zdecydował Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa.
- Doszedłem do wniosku, że sytuacja finansowa i bytowa wielu krakowian nie poprawiła się w porównaniu do ubiegłego roku - wyjaśnia Majchrowski. -Biorąc pod uwagę zakres podwyżek, które już objęły mieszkańców, zdecydowałem o niepodwyższaniu stawek czynszowych w 2012 roku - dodał.

Zgodnie z obowiązującym obecnie Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miejskiej Kraków na lata 2007 - 2012, stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego w Krakowie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala prezydent w drodze zarządzenia.

Wysokość czynszu najmu może być aktualizowana od 1 sierpnia danego roku w oparciu o analizę danych przekazanych przez Zarząd Budynków Komunalnych tj. informacji o przychodach i wydatkach związanych z zasobem w bieżącym roku i roku poprzednim oraz o wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych ogłoszonego przez Wojewodę Małopolskiego w drugim półroczu roku poprzedniego.

Czytaj też: Z chęcią odpracowania zaległego czynszu nie jest najlepiej

Aktualnie obowiązujące Zarządzenie Nr 2515/2007 prezydenta Krakowa z dnia  29 listopada 2007 r. w sprawie wysokości czynszu opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego ustala stawkę czynszu od 3,08 zł/m2 do 7,87 zł/m2.

„W obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej, dochody wielu gospodarstw domowych się pogorszyły, a podwyżka czynszów byłaby nie do udźwignięcia przez wiele krakowskich rodzin. Tym samym coraz więcej gospodarstw domowych przestałoby się wywiązywać ze zobowiązań finansowych wynikających ze stosunku najmu generując kolejne zaległości, a tym samym wpływając na zmniejszenie ściągalności czynszu” - napisał prezydent w liście do Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Bogusława Kośmidera.

Jak wynika z pisma, analiza planowanego w bieżącym roku przychodu z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy miejskiej Kraków, w stosunku do planowanych wydatków związanych z utrzymaniem zasobu wykazała, iż w 2012 r. przewidywany jest przychód w wysokości 66 650 000 zł w stosunku do 53 315 425 zł wydatków.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • GRANIWID SIKORSKI, 2012-02-14 23:54:01

  Forum w Obronie Godności Kraków, 20 października 2011r. i Jedności Lokatorów i Bezdomnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3468-11 Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 ... KRS: 0000-3509-68 Szanowni Państwo Niniejszym Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych składa skargę na decyzję Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r. o odmowie sprostowania treści przekazu telewizyjnego. W dniu 6 lipca 2011r. podczas emisji lokalnego programu informacyjnego „Kronika” o godz. 18.30 i 21.45 podano informację o czekających krakowian podwyżkach cen i opłat. Wśród tych podwyżek wymieniono podwyżkę czynszów w lokalach komunalnych. Tymczasem wśród przyjętych tego dnia uchwałach Rady Miasta Krakowa nie było uchwały o podwyżce czynszów. W tej sprawie Forum zwróciło się do Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji. W imieniu redakcji Telewizji Polskiej Oddział Terenowy w Krakowie pismem z dnia 14 lipca 2011 r. odmówiono Forum publikacji żądanego sprostowania. W piśmie podano „ że informację dziennikarz oparł na wiarygodnych informacjach z Urzędu Miasta Krakowa oraz od samych radnych. Termin podwyżki z początkiem przyszłego roku jest terminem aktualnym i jak najbardziej prawdopodobnym z uwagi na jednoznaczną wolę Prezydenta Miasta Krakowa” oraz aktualny stan prawny. Ponieważ publikacja wiązała się z przygotowaniami do „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” Forum zwróciło się pismem z dnia 2 sierpnia 2011 r. wyrażając przy tym głębokie zaniepokojenie postawą Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Prezydent Miasta Krakowa pismem z dnia 10 października 2011 r. poinformował Forum że „w styczniu 2012 r. nie przewiduje się podwyżek czynszów w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków. W świetle tego pisma uważamy, że wyemitowany w dniu 6 lipca 2011 r. materiał autorstwa redaktora Rafała Nowaka – Bończy nie odpowiada prawdzie. Pan Prezydent nie potwierdził sugerowanego przez dziennikarza zamiaru podwyżki czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy w najbliższym okresie Rada Miasta Krakowa zagadnienia mieszkaniowe przekazała do konsultacji do „ Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” który rozpoczął działalność w dniu 11 października 2011 r. W świetle tych faktów postawa dziennikarza była wysoce nieodpowiedzialna, dążąca wręcz do wywołania niepokoju i nieporozumień między stronami „OSM”. Zamiast szukać sensacji dziennikarz winien obiektywnie i rzetelnie przedstawić informację z obradującej Rady Miasta Krakowa. Dziwi nas także upór Telewizji odmawiającej sprostowania tej nieprawdziwej informacji, tym bardziej że wzbudziła duże zaniepokojenie wśród mieszkańców Krakowa. Wielkość czynszów w zasobach komunalnych jest wysoka i dalszy wzrost kwoty czynszu budzi przerażenie mieszkańców. Przyczyniła się do tego nieodpowiedzialna postawa dziennikarza. Składamy zatem skargę na działalność redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie oraz wnosimy o sprostowanie tej nieprawdziwej informacji. Załączniki: 1. Pismo Forum do Dyrektora Oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie z dnia 9 lipca 2011 r. 2. Pismo skierowane do Forum w imieniu redakcji Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Krakowie z dnia 14 lipca 2011 r. 3. Pismo Forum do Prezydenta Jacka Majchrowskiego z dnia 2 sierpnia 2011 r. 4. Pismo skierowane do Forum przez Z-cę Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 r. Za Forum: Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski Otrzymują: 1 x Adresat 1 x Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. ul. Jan Pawła Woronicza 17, 00- 999 Warszawa 1 x a/a  rozwiń
 • GRANIWID SIKORSKI, 2012-02-14 23:20:05

  Forum w Obronie Godności Kraków, 12 grudnia 2011r. i Jedności Lokatorów i Bezdomnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3468-11 Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 ... KRS: 0000-3509-68 Pan Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer Kardynała Wyszyńskiego 01-015 Warszawa Szanowny Panie Przewodniczący Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych otrzymało odpowiedź z reprezentującej Oddział Terenowy Telewizji Polskiej w Krakowie Spółki Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy. Z odpowiedzi wynika, że Telewizja Kraków całkowicie podtrzymało swoje stanowisko zaprezentowane pismem z dnia 17 listopada br. uznając jednocześnie prowadzenie dalszej korespondencji za bezprzedmiotowe. Z tego stanowiska wynika jasno, że OTVP Kraków nie chce i nie zamierza wyjaśnić, ani sprostować podania nieprawdziwej informacji w dniu 6 lipca 2011 r. dotyczącej podwyżki czynszów dla mieszkańców lokali komunalnych. Forum kilkakrotnie zwracało się w tej sprawie do Telewizji Kraków, KRR i T, oraz Pana Mariana Zalewskiego – Członka Zarządu TVP S.A. Niestety nasze starania do tej pory nie przyniosły rezultatu. Jeszcze raz dziwimy się uporowi TVP, które zamiast rzetelnie wyjaśnić sprawę i podać rzeczywiste przesłanki swojej decyzji, odmawia dalszej dyskusji w tej sprawie. TVP Kraków nie wzięło przy tym pod uwagę zaprezentowanej przez Przewodniczącego KRR i T opinii, że „Dla mediów publicznych widzi kilka wyzwań ,- Przede wszystkim większą przejrzystość w ocenie programów dopuszczonych na antenę, jasny system oceniania dziennikarzy i twórców”. Podstawą działania mediów publicznych winna być misja publiczna i prawda. W tej sytuacji odmowa OTVP Kraków dalszej korespondencji z Forum dziwi , bulwersuje i oburza. Trzeba zadać sobie pytanie – co zamierza się ukryć przed opinią publiczną. Także wbrew treści pisma Telewizji z dnia 17 listopada br. stwierdzamy, że redakcja „Kroniki” i „Tematów Dnia” TVP Kraków nie informują na bieżąco o Okrągłym Stole Mieszkaniowym. Jedynym wyjątkiem były wydania z 8 listopada 2011 r. Po tym terminie redakcja w tej sprawie zamilkła. Nie poinformowała o debacie mieszkaniowej w dniu 22 listopada br. która dotyczyła tak nabrzmiałych spraw jak nielegalne przejmowanie kamienic w Krakowie. Strona społeczna „Okrągłego Stołu Mieszkaniowego” w Krakowie powołała szereg zespołów problemowych jak: do spraw prywatnych kamienic, omówienia polityki mieszkaniowej w Krakowie, Spółdzielni Mieszkaniowych i oczekujących na mieszkanie, posiadaczy książeczek mieszkaniowych, zasad i podstaw ustalania czynszów, gminnego zasobu mieszkaniowego, byłych mieszkań zakładowych i TBS, profilaktykę zagrożeń utraty lokali mieszkalnych oraz sytuację osób bezdomnych, zespół strategii mieszkaniowej. Czyżby te doniosłe problemy TVP Kraków nie interesowały. Zdumienie Forum budzi także fakt, że w chwili gdy Telewizja Polska S.A. uskarża się na brak pieniędzy odpowiedzi w jej imieniu udziela „Kancelaria Radców Prawnych Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy”. Czyżby sama Telewizja na te problemy nie potrafiła odpowiedzieć. Składamy skargę na działalność Oddziału TVP Kraków i oczekujemy, że KRR i T przyglądnie się tym zgłoszonym przez Forum problemów i uwzględni je w swoich wnioskach. Załączniki: 1. Pismo z dnia 17 listopada 2011 r. spółki Stelmach, Dziewałtowski & Wspólnicy 2. Pismo Kancelarii Radców Prawnych Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy z 1 grudnia 2011 r. 3. Harmonogram debat merytorycznych Okrągłego Stołu Mieszkaniowego Za Forum: Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski Otrzymują: 1 x adresat 1 x Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00- 999 Warszawa 1 x a/a  rozwiń
 • GRANIWID SIKORSKI, 2012-02-14 23:18:27

  Forum w Obronie Godności Kraków, 28 listopada 2011r. i Jedności Lokatorów i Bezdomnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 KRS: 0000-3468-11 Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych 31-564 Kraków Aleja Pokoju 26/102 ... KRS: 0000-3509-68 Pan Jan Dworak Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Skwer Kardynała Wyszyńskiego 01-015 Warszawa Szanowny Panie Informujemy, że w odpowiedzi na pismo skierowane do KRR i T w dniu 20 października 2011 r. Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych oraz Forum w Obronie Praw Emerytów, Rencistów i Bezrobotnych otrzymało odpowiedź z reprezentującej Oddział Terenowy TVP S.A. w Krakowie spółki Stelmach, Dziewałtowski &Wspólnicy. Wynika z niego że, Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Krakowie podtrzymuje w całości swe stanowisko zawarte we wcześniejszym piśmie z dnia 15 lipca 2011 r. Materiał wyemitowany w dniu 6 lipca br. został przygotowany rzetelnie i oddawał stan rzeczy ujawniany mediom w tym dniu”. Jednocześnie w tym piśmie nie podano przesłanek tej decyzji o odmowie sprostowania. Podano jedynie, że „w wydaniu „Kroniki” z dnia 16 listopada br. w materiale autorstwa red. Rafała Nowak –Bończy pt. „Budżet wyrzeczeń” padło stwierdzenie iż z początkiem przyszłego roku nie planuje się podwyżek czynszu dla lokatorów zasobu mieszkaniowego Gminy Miasta Krakowa”. Stwierdzono ponadto, że „wobec powyższego formułowane przez Państwo żądania publikacji stały się całkowicie bezprzedmiotowe”. Forum jeszcze raz przypomina , że żądanie sprostowania dotyczyło emisji w dniu 6 lipca br. Skierowało w tej sprawie pismo do Prezydenta Miasta Krakowa Pana Jacka Majchrowskiego. W odpowiedzi otrzymało pismo nr ML-06.710.23.4 2011.JK z dnia 10 października 2011 r. podpisane przez Z-cę Prezydenta Miasta Krakowa Panią Elżbietę Lęcznarowicz. W tym piśmie Pani Prezydent przypomniała zasady podwyżki czynszów, oraz poinformowała, że „W związku z powyższym w styczniu 2012 r. nie przewiduje się podwyżek czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Kraków”. W tym stanie rzeczy stwierdzenie że, „Materiał wyemitowany w dniu 6 lipca br. został przygotowany rzetelnie i oddawał stan rzeczy ujawniany mediom w tym dniu” budzi nasze głębokie zaniepokojenie. Wynikałoby z niego, że Prezydent Miasta Krakowa miał zamiar dokonać podwyżki czynszu z początkiem 2012 r. wbrew stanowisku podjętym w dniu 6 lipca 2011 r. przez Radę Miasta Krakowa, o odesłaniu projektów uchwał mieszkaniowych nr 226, 227, 228 do Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Dlatego jeszcze raz apelujemy o podanie przesłanek odmowy sprostowania materiału wyemitowanego w dniu 6 lipca 2011 r. Równocześnie informujemy, iż nie odnosimy wrażenia, że redakcja „Kroniki” i „Tematów dnia” TVP Kraków na bieżąco informuje krakowian o Okrągłym Stole Mieszkaniowym. Jak dotychczas ograniczyło się do emisji w dniu 8 listopada 2011 r. Informacje o planach budżetowych Miasta na przyszły rok, w tym o planowanych przez Prezydenta Miasta Krakowa podwyżkach nie dotyczyły bezpośrednio działalności Okrągłego Stołu Mieszkaniowego. Po tym czasie odbyła się Debata Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w dniu 21 listopada br. dotycząca problemów prywatnych kamienic. O tych problemach TVP Kraków nie poinformowała krakowian. Zostały także powołane przez Okrągły Stół Mieszkaniowy zespoły dotyczące takich problemów mieszkaniowych jak: omówienia polityki mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowych i posiadaczy książeczek mieszkaniowych, zasad i podstaw ustalania czynszów , gminnego zasobu mieszkaniowego, byłych mieszkań zakładowych i TBS, profilaktyki zagrożeń utraty lokali mieszkalnych oraz sytuacja osób bezdomnych, strategii mieszkaniowej i planu polityki mieszkaniowej. Apelujemy o stałe podejmowanie misji publicznej dotyczących informowania o Okrągłym Stole Mieszkaniowym przez TVP Kraków, jak i inne media w całym kraju. Oczekujemy także rozszerzenie kręgu osób wypowiadających się w tematyce związanej z polityką mieszkaniową ze strony społecznej. Okrągły Stół Mieszkaniowy ze strony społecznej tworzy 25 organizacji. Osobą koordynującą jak i przewodniczącym zespołu nr 2 i 5 dotyczącym gminnego zasobu mieszkaniowego, jak i profilaktyki zagrożeń utraty lokali mieszkalnych oraz sytuacją osób bezdomnych jest Pan Grzegorz Pioterek przewodniczący organizacji „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Reasumując Forum zwraca się ponownie o sprostowanie materiału wyemitowanego w dniu 6 lipca 2011 r. jak i wypełnianie przez TVP Kraków misję publiczną w zakresie dotyczącym Okrągłego Stołu Mieszkaniowego w Krakowie. Dla ułatwienia przesyłamy Regulamin Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, jak i jego debat merytorycznych. Załączniki: 1. Pismo z dnia 17 listopada 2011 r. spółki Stelmach, Dziewałtowski & Wspólnicy 2. Regulamin Okrągłego Stołu Mieszkaniowego 3. Harmonogram debat merytorycznych Okrągłego Stołu Mieszkaniowego Za Forum: Przewodniczący Forum Graniwid Sikorski Otrzymują: 1 x adresat 1 x Pan Marian Zalewski Członek Zarządu TVP S.A. ul. Jana Pawła Woronicza 17, 00- 999 Warszawa 1 x Pan Leszek Dziura Pełniący Obowiązki Dyrektora Oddziału TVP w Krakowie 30-955 Kraków, ul. Krzemionki 30 1 x a/a  rozwiń