PARTNER PORTALU
  • BGK

W Olsztynie zmiana planów. Ciepłownia w Kortowie pozostanie w zasobach komunalnych

  • PAP/JS    27 lutego 2018 - 23:01
W Olsztynie zmiana planów. Ciepłownia w Kortowie pozostanie w zasobach komunalnych
MPEC rezygnuje z wydzielenia ciepłowni w Kortowie i wniesienia jej aportem do nowej spółki (fot. pixabay.com)

Olsztyński MPEC zapowiedział, że rezygnuje z planów powołania z partnerem prywatnym wspólnej spółki PPP, której zadaniem miała być m.in. budowa elektrociepłowni na paliwo alternatywne, i zamiaru wniesienia do niej aportem ciepłowni w Kortowie.
  • Władze MPEC przypomniały, że projekt budowy nowej elektrociepłowni na paliwo alternatywne w Olsztynie ma szansę na 172 mln zł dofinansowania z funduszy pomocowych UE; taki wniosek przeszedł pozytywnie oceny NFOŚiGW.
  • MPEC rezygnuje z wydzielenia ciepłowni w Kortowie i wniesienia jej aportem do nowej spółki; ciepłownia pozostanie w zasobach komunalnych.
  • Jego zdaniem, stało się to możliwe, bo MPEC uzyskał dotację na budowę kotła na biomasę w Kortowie, co pozwoli na zmniejszenie nakładów na niezbędną modernizację kotłów węglowych w tamtejszej ciepłowni.

O zmianach w projekcie przedsięwzięcia związanego z wybudowaniem nowej elektrociepłowni przy ul. Lubelskiej, która będzie wykorzystywać paliwo alternatywne powstałe w wyniku przetwarzania odpadów komunalnych, poinformował na konferencji w ratuszu prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olsztynie Konrad Nowak.

Dotychczas MPEC zamierzał realizować to przedsięwzięcie w formule wspólnej spółki celowej w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP), do której strona publiczna miała wnieść aport w postaci gruntu przy ul. Lubelskiej i ciepłowni Kortowo, a partner prywatny - wkłady gotówkowe.

Według prezesa zmiana polega na tym, że to wyłoniony w przetargu partner prywatny, poprzez własną spółkę celową PPP samodzielnie zbuduje przy ul. Lubelskiej elektrociepłownię na paliwo alternatywne i gazową kotłownię rezerwowo-szczytową. Ma operować tą instalacją przez 25 lat i realizować na podstawie kontraktu z MPEC m.in. dostawy ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak mówił Nowak, oznacza to, że MPEC rezygnuje z wydzielenia ciepłowni w Kortowie i wniesienia jej aportem do nowej spółki; ciepłownia pozostanie w zasobach komunalnych. Jego zdaniem, stało się to możliwe, bo MPEC uzyskał dotację na budowę kotła na biomasę w Kortowie, co pozwoli na zmniejszenie nakładów na niezbędną modernizację kotłów węglowych w tamtejszej ciepłowni. Dodatkowe środki na tę modernizację MPEC zamierza uzyskać ze sprzedaży wybranemu oferentowi działki i dokumentacji inwestycji przy ul. Lubelskiej.

W ocenie władz MPEC, stworzenie takiego modelu przedsięwzięcia pozwala na przeniesienie całkowitego ryzyka sfinansowania i budowy nowego źródła oraz operowania nim na partnera prywatnego. MPEC będzie ponosił jedynie tzw. ryzyko popytowe - musi odebrać ciepło od nowej instalacji i dostarczyć paliwo. Będzie też miał uprawnienia do kontroli gwarantowanych parametrów technicznych, stanu technicznego instalacji czy warunków sprzedaży energii elektrycznej.

Władze MPEC przypomniały, że projekt budowy nowej elektrociepłowni na paliwo alternatywne w Olsztynie ma szansę na 172 mln zł dofinansowania z funduszy pomocowych UE; taki wniosek przeszedł pozytywnie oceny NFOŚiGW.

Głównymi celami planowanej inwestycji pozostaną: zapewnienie dostaw ciepła mieszkańcom Olsztyna przez co najmniej kolejnych 30 lat, uzyskanie statusu efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego oraz zagospodarowanie tzw. frakcji energetycznej wytwarzanej z odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Olsztynie oraz pozostałe zakłady na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.