PARTNER PORTALU
  • BGK

W Opolu duże zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

  • pt    30 lipca 2014 - 13:05
 W Opolu duże zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Wprowadzenia pojęcia zabudowy kilkurodzinnej, rezygnacja z podziału na sezon letni i zimowy, zawężenie definicji odpadów ulegających biodegradacji – to najważniejsze zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w Opolu.
Od nowego roku zostanie zmienione prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Opola. Konieczność wprowadzenia zmian została podyktowana licznymi zgłoszeniami mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami.

Jakie zmiany czekają mieszkańców Opola?

Z zabudowy wielorodzinnej wyodrębniono zabudowę kilkurodzinną. Potrzeba zamiany zaistniała podczas obserwacji funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej.

Proponowana zmiana przełoży się na zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów w zabudowie kilkurodzinnej oraz powinna zmniejszyć uciążliwość związaną z dużym ruchem samochodów odbierających odpady komunalne w tej zabudowie.

Czytaj też: Posłowie chcą żeby częście wywozić śmieci. Co na to samorządy?

Od 1 stycznia 2015r. zabudowa kilkurodzinna będzie dotyczyła nieruchomości z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi w ilości od 3 do 9 przy zamówieniu wspólnych pojemników.

Czytaj: Mieszkańcy nie płacą za wywóz śmieci

Zwiększono częstotliwość odbierania odpadów z pojemnika z żółtą klapą w zabudowie jednorodzinnej do jednego razu na dwa tygodnie (wcześniej było raz na miesiąc).

Zrezygnowano z podziału roku na sezon letni i zimowy. Od 1 stycznia 2015r. odpady biodegradowalne będą odbierane z częstotliwością dwa razy w tygodniu –dotyczy zabudowy jednorodzinnej oraz jednej z częstotliwości dla nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z wybraną przez siebie częstotliwością I, II, III, IV.

Z nieruchomości kilkurodzinnych i wielorodzinnych odpady biodegradowalne będą odbierane raz w tygodniu.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z zapisami nowego prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, które będzie obowiązywało od stycznia 2015r. na terenie Opola mają możliwość wybrania jedną z czterech częstotliwości odbioru odpadów dostosowaną do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Zawężono definicję odpadów ulegających biodegradacji do surowych części roślinnych, zmiana ta powinna poprawić jakość segregacji odpadów biodegradowalnych. Natomiast rozszerzono definicję odpadów wielkogabarytowych o elementy ceramiki budowlanej np. umywalki oraz stolarkę budowlaną np. drzwi.

Dodatkowo wprowadzono zapisy dotyczące oznakowania miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz oznaczenia pojemników w zabudowie niezamieszkałej pozwalającej na jednoznaczną identyfikację przypisanej do pojemnika nieruchomości.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.