PARTNER PORTALU
  • BGK

W prokuraturach 355 postępowań karnych dot. reprywatyzacji nieruchomości w stolicy

  • PAP    7 marca 2018 - 13:00
W prokuraturach 355 postępowań karnych dot. reprywatyzacji nieruchomości w stolicy
(fot. Shuttetrstock.com)

W prokuraturach regionu warszawskiego i wrocławskiego toczy się 355 postępowań karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Prokuratorskie śledztwa dotyczą 765 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie stolicy - podała Prokuratura Krajowa.
  • Wobec 16 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.
  • W charakterze świadków, przesłuchiwani są spadkobiercy nieruchomości lub ich następcy prawni, jak również urzędnicy podejmujący decyzje w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi.
  • Efektem pracy warszawskiego zespołu prokuratorów jest wniesienie 86 sprzeciwów skierowanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Biuro prasowe Prokuratury Krajowej poinformowało w środę w komunikacie, że w prokuraturach podległych Prokuraturze Regionalnej w Warszawie aktualnie prowadzonych jest 320 spraw karnych dotyczących reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Dotyczą one łącznie 561 warszawskich adresów. "Na bieżąco rejestrowane są nowe zawiadomienia, wobec czego liczba prowadzonych postępowań ulega zmianie" - zaznaczono.

W toku prowadzonych śledztw - jak podano - gromadzony oraz analizowany jest materiał dowodowy m.in. w postaci akt własnościowych danych nieruchomości, akt z postępowań administracyjnych oraz akt sądowych. W sprawach, w charakterze świadków, przesłuchiwani są spadkobiercy nieruchomości lub ich następcy prawni, jak również urzędnicy podejmujący decyzje w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi. Przesłuchiwani są także lokatorzy nieruchomości objętych postępowaniami. We wszystkich sprawach badane i ustalane są podstawy oraz przesłanki do podjęcia działań o charakterze pozakarnym (administracyjnym oraz cywilistycznym).

Natomiast w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu oraz w prokuraturach podległych toczy się 35 śledztw, których przedmiotem jest tzw. reprywatyzacja nieruchomości warszawskich. Dotyczą one 204 nieruchomości położonych pod różnymi adresami na terenie całej stolicy.

W Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu śledztwa prowadzone są przez zespół powołany przez Prokuratora Krajowego; w skład zespołu wchodzą prokuratorzy oraz funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego Delegatura w Warszawie, Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu jak również Ministerstwa Finansów.

"Sprawy prowadzone w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu znajdują się na zaawansowanym poziomie dokonywanych ustaleń faktycznych. W sprawach zabezpieczono obszerną dokumentację dotyczącą badanych nieruchomości, przesłuchano szereg osób, w tym spadkobierców, urzędników, lokatorów" - poinformowała PK.

Z komunikatu wynika, że w sprawach dotyczących reprywatyzacji nieruchomości warszawskich prowadzonych przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu zarzuty przedstawiono łącznie 24 osobom w tym: adwokatom, radcy prawnemu, funkcjonariuszom publicznym - urzędnikom Urzędu m.st. Warszawy oraz biegłym sądowym.

Zarzuty przedstawiono m.in.: Jakubowi R. - b. zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, Robertowi N. - znanemu warszawskiemu adwokatowi, występującemu jako pełnomocnik w wielu sprawach dotyczących reprywatyzacji gruntów warszawskich, Alinie D. - adwokatowi, prywatnie matce Jakuba R., ojcu Jakuba R. - Wojciechowi R., Gertrudzie J.-F. - naczelnikowi Wydziału Spraw Dekretowych i Związków Wyznaniowych Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy - poinformowała prokuratura.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.