W Raszynie nie tylko korki

  • Patrycja Batóg
  • 03-08-2010
  • drukuj
Gmina Raszyn uporządkuje gospodarkę wodno-ściekową przy pomocy środków unijnych.

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gminie Raszyn. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi prawie 63 mln zł, a pomoc wspólnotowa to ponad 33 mln zł.
 
Głównym celem projektu jest wyposażenie gminy Raszyn w zbiorczy system kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnią oraz w zbiorczy system zaopatrzenia w wodę.

Ponadto inwestycja przyczyni się do zwiększenia długości sieci kanalizacyjnej o 34,5 km, w wyniku czego dostęp do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej będzie mieć około 70,9 proc. mieszkańców gminy, a liczba osób podłączonych do kanalizacji zwiększy się o około 4,2 tys. Długość sieci wodociągowej zwiększy się o 5,5 km, w wyniku czego dostęp do zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę będzie mieć około 77,7 proc. mieszkańców gminy, a liczba osób podłączonych do wybudowanej/zmodernizowanej sieci zwiększy się o ponad 1,3 tys.

Rozbudowana i zmodernizowana zostanie także istniejąca oczyszczalnia ścieków w Falentach, co pozwoli na dostosowanie do wymagań jakościowych i ilościowych wynikających z rozbudowy systemu kanalizacyjnego w obszarze ustanowionej aglomeracji Raszyn.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE