PARTNER PORTALU
  • BGK

W tych miastach najłatwiej prowadzić biznes. Raport Doing Business in Poland 2015

  • AT    29 czerwca 2015 - 09:50

Które miasta wojewódzkie są najlepsze do prowadzenia biznesu? Zobaczcie najnowszy raport.
Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku – to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Prezentacja raportu odbyła się 25 czerwca 2015 r. w siedzibie MIiR.

Celem badania była analiza regulacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej, istotnych zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, w 18 stolicach polskich województw oraz efektywności ich wdrażania w badanych lokalizacjach.

Badanie oparto na 4 wskaźnikach:

* rozpoczynanie działalności gospodarczej,

* uzyskiwanie pozwoleń budowlanych,

* rejestracja własności nieruchomości,

* dochodzenie należności z umów.

W ramach każdego wskaźnika wzięto pod uwagę liczbę procedur, przez które należy przejść, czas załatwienia sprawy oraz koszty.

Bydgoszcz najlepszym miejscem dla biznesu

Pierwsze miejsce w zagregowanym rankingu, opartym na wszystkich 4 badanych wskaźnikach, zajmuje Bydgoszcz przed Olsztynem i Białymstokiem.

- W przypadku wskaźnika „rozpoczynanie działalności gospodarczej” pierwsze miejsce zajmuje Poznań. To w tym mieście w przedsiębiorcy przy zakładaniu spółki najchętniej korzystają z systemu S24, który obniża koszty i zmniejsza liczbę procedur. Rejestracja w KRS za pośrednictwem S24 zwykle trwa od 1 do 2 dni. Ponad połowa spółek z o.o. powstaje w Poznaniu z wykorzystaniem tego systemu - czytamy w raporcie.

- Liderem w zestawieniu dotyczącym uzyskiwania pozwoleń budowlanych jest Bydgoszcz. Wydanie takiego pozwolenia zazwyczaj przebiega szybciej w średniej wielkości miastach i składa się z mniejszej ilości procedur. W Bydgoszczy potrzeba 19 procedur (najlepszy wynik) oraz 143 dni oczekiwania (drugi wynik). Koszty jakie musi ponieść przedsiębiorca są w tym mieście najniższe - wynika z badań.

Najlepszy wynik w przypadku wskaźnika „rejestracja własności nieruchomości” uzyskał Białystok. Największe różnice między miastami dotyczą czasu, jaki jest potrzebny na dopełnienie wszystkich formalności.

- W Białymstoku trwa to najkrócej – 18 dni. Daje to miastu pierwsze miejsce pomimo relatywnie wyższego kosztu niż w innych ośrodkach. We wszystkich miastach liczba procedur jest taka sama - czytamy w raporcie.

Najkorzystniejsze warunki do dochodzenia należności z umów odnotowano w Olsztynie. W przypadku tego kryterium o wyniku zdecydował przede wszystkim czas, w jakim można załatwić sprawę, czyli w praktyce „obłożenie” sądów – liczba spraw i zasoby sądu. W Olsztynie ten czas jest zdecydowanie najkrótszy (328 dni) oraz relatywnie niski koszt w porównaniu z większością miast wojewódzkich (15,3 proc. wartości przedmiotu sporu).

Mniejsze miasta mają większe szanse w BPO

Lepsze wyniki mniejszych miast w ogólnym rankingu wynikają przede wszystkim z tego, że instytucje odpowiedzialne za tworzenie warunków działalności gospodarczej mają w nich do czynienia z mniejszym popytem na usługi ze strony inwestorów. W dużych miastach większa liczba podmiotów, jaką muszą obsłużyć te instytucje, podnosi koszt usług oraz skutkuje dłuższym czasem oczekiwania.Multimedia

×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.