Wałbrzyskie gminne spółki pod lupą

Uchybienia w dokumentacji, rachunkach, w polityce zatrudnienia wykazały kontrole w czterech spółkach miejskich w Wałbrzychu. Wnioski: spółki mają skupić się na działalności użyteczności publicznej, a komercyjnej.
Wałbrzyskie gminne spółki pod lupą
Jak przypomina wałbrzyski magistart, prezydent Roman Szełemej (oceń jego działania) pod koniec sierpnia 2011r. powołał zarządzeniami  zespoły doradcze do kontroli czerech spółek miejskich, tj. Miejskiego  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o., Miejskiego Zarząd Budynków Sp. z o. o. W Wałbrzychu, Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Najczęstsze uchybienia wykazane przez audytorów dotyczyły: dokumentacji organizacyjnej, form zatrudniania Zarządów,  polityki rachunkowości, prowadzeniu kontroli wewnętrznej, nabycia przez dwie Spółki miejskie: MZB Sp. z o.o. oraz MZUK. Sp. z o.o.  certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

- Prezydent Wałbrzycha w roku ubiegłym zmienił składy Rad Nadzorczych, do których powołał niezależnych specjalistów z dziedziny ekonomii i prawa. Ograniczył liczbę członków Zarządów do jednoosobowych, zapewnił przejrzystość wyboru Prezesów Zarządów Spółek poprzez przeprowadzenie konkursów oraz zmniejszył wydatki związane z wynagrodzeniami zarządów. Wprowadzone przez Prezydenta oszczędności wynoszą  miesięcznie  ok. 45 tys zł  - informuje Anna Żabska, asystentka prezydenta Wałbrzycha.

Kontrola dokumentacji formalno-prawnej, organizacyjnej i finansowej spółek nie wykazała zagrożeń kontynuowania działalności kontrolowanych spółek. Prezydent wdrożył jednak nową strategię dotyczącą działalności spółek. - Nadrzędnym celem jest realizacja zadań z zakresu użyteczności publicznej, a nie działalność komercyjna - dodaje Żabska.

Wdrażana startegia opiera się na: przejrzystej polityce naboru i wynagradzania zarządów spółek,ograniczeniu kosztów zarządów, niezależności składów Rad Nadzorczych złożonych ze specjalistów,  bieżących spotkaniach z prezydenta z zarządami w celu monitorowania sytuacji w spółkach oraz realizacji zadań statutowych, cyklicznych spotkaniach z członkami Rad Nadzorczych, ograniczeniu uprawnień zarządu odnośnie przeprowadzania transakcji nadzwyczajnych, w tym inwestowania w certyfikaty i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, objęciu badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez biegłego rewidenta wszystkich jednoosobowych spółek, niezależnie od wymogów stawianych w ustawie o rachunkowości,  zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informacji dotyczących aktualnych składów Rad Nadzorczych i zarządów jednoosobowych spółek gminy, przedstawicieli gminy Wałbrzych w Radach Nadzorczych spółek z udziałem gminy, ilości udziałów gminy w spółkach prawa handlowego oraz wyników działalności spółek z udziałem gminy za dany rok obrotowy. Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE