PARTNER PORTALU
  • BGK

Wałbrzyskie gminne spółki pod lupą

  • AW    19 marca 2012 - 16:48
Wałbrzyskie gminne spółki pod lupą

Uchybienia w dokumentacji, rachunkach, w polityce zatrudnienia wykazały kontrole w czterech spółkach miejskich w Wałbrzychu. Wnioski: spółki mają skupić się na działalności użyteczności publicznej, a komercyjnej.
Jak przypomina wałbrzyski magistart, prezydent Roman Szełemej (oceń jego działania) pod koniec sierpnia 2011r. powołał zarządzeniami  zespoły doradcze do kontroli czerech spółek miejskich, tj. Miejskiego  Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o., Miejskiego Zarząd Budynków Sp. z o. o. W Wałbrzychu, Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. oraz Spółki Celowej Wałbrzyskie Centrum Sportowo-Rekreacyjne „AQUA-ZDRÓJ” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Najczęstsze uchybienia wykazane przez audytorów dotyczyły: dokumentacji organizacyjnej, form zatrudniania Zarządów,  polityki rachunkowości, prowadzeniu kontroli wewnętrznej, nabycia przez dwie Spółki miejskie: MZB Sp. z o.o. oraz MZUK. Sp. z o.o.  certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

- Prezydent Wałbrzycha w roku ubiegłym zmienił składy Rad Nadzorczych, do których powołał niezależnych specjalistów z dziedziny ekonomii i prawa. Ograniczył liczbę członków Zarządów do jednoosobowych, zapewnił przejrzystość wyboru Prezesów Zarządów Spółek poprzez przeprowadzenie konkursów oraz zmniejszył wydatki związane z wynagrodzeniami zarządów. Wprowadzone przez Prezydenta oszczędności wynoszą  miesięcznie  ok. 45 tys zł  - informuje Anna Żabska, asystentka prezydenta Wałbrzycha.

Kontrola dokumentacji formalno-prawnej, organizacyjnej i finansowej spółek nie wykazała zagrożeń kontynuowania działalności kontrolowanych spółek. Prezydent wdrożył jednak nową strategię dotyczącą działalności spółek. - Nadrzędnym celem jest realizacja zadań z zakresu użyteczności publicznej, a nie działalność komercyjna - dodaje Żabska.

Wdrażana startegia opiera się na: przejrzystej polityce naboru i wynagradzania zarządów spółek,ograniczeniu kosztów zarządów, niezależności składów Rad Nadzorczych złożonych ze specjalistów,  bieżących spotkaniach z prezydenta z zarządami w celu monitorowania sytuacji w spółkach oraz realizacji zadań statutowych, cyklicznych spotkaniach z członkami Rad Nadzorczych, ograniczeniu uprawnień zarządu odnośnie przeprowadzania transakcji nadzwyczajnych, w tym inwestowania w certyfikaty i jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, objęciu badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy przez biegłego rewidenta wszystkich jednoosobowych spółek, niezależnie od wymogów stawianych w ustawie o rachunkowości,  zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu informacji dotyczących aktualnych składów Rad Nadzorczych i zarządów jednoosobowych spółek gminy, przedstawicieli gminy Wałbrzych w Radach Nadzorczych spółek z udziałem gminy, ilości udziałów gminy w spółkach prawa handlowego oraz wyników działalności spółek z udziałem gminy za dany rok obrotowy. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.