Większy luz w legalizacji samowolek

Inwestorzy przystępujący do legalizacji samowoli budowlanej borykają się ze zbyt krótkim terminem uiszczenia opłaty legalizacyjnej oraz kontrowersjami co do możliwości jej umorzenia bądź rozłożenia na raty.
Większy luz w legalizacji samowolek

Aby zalegalizować samowolnie wzniesiony obiekt, trzeba przedstawić zaświadczenia organu gminy o zgodności obiektu z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, a także uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

Wysokość opłaty i sposób jej naliczania zostały uregulowane w ustawie. Jest to pięćdziesięciokrotność kary za nieprawidłowości stwierdzone podczas obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego oddawanego do użytkowania.

Wedłu rzecznik praw obywatelskich, opłata legalizacyjna nie jest karą administracyjną tylko środkiem służącym do przywrócenia porządku prawnego wynikającego z prawa budowlanego. - Ma ona charakter sankcji administracyjnej – odpowiedzi na określone naruszenie przepisów prawa budowlanego – twierdzi rzecznik.

W ocenie rzecznika, dziewięcioletnia praktyka stosowania tych przepisów pozwala na wyprowadzenie ogólniejszych wniosków dotyczących skutków wprowadzonej regulacji i problemów związanych z jej stosowaniem.

Tak np. z opracowań przygotowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, że w 2011 roku wydano ogółem 466 decyzji legalizujących samowole budowlane. Przeważająca część decyzji legalizacyjnych dotyczyła budynków jednorodzinnych – 244, co stanowi 52,4 proc. wszystkich decyzji legalizacyjnych. Ogółem w latach 2006-2011 wydano 4833 decyzji legalizujących samowole budowlane.

Interesujące są także statystyki dotyczące wydanych nakazów rozbiórki. W 2011 roku wydano ogółem 5561 nakazów rozbiórki, z czego 49 proc. (2728 obiektów) dotyczyło przypadków samowoli budowlanej. Z powyższych statystyk można byłoby wnioskować, że tylko 17 proc. obiektów wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę nadawało się do skutecznego przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jak najszybciej należy uprościć prawo budowlane i wyedukować obywateli. Proste prawo budowlane nakręciło , by koniunkturę w budownictwie i nawet zmniejszyło bezrobocie. W tej chwili nieczytelne przepisy nakręcają korujcie

autor:agro123.pl, 2012-08-12 14:07:43 odpowiedz

A dlaczego potrzeby jest długi termin lub rozkładanie na raty? Przecierz możnabyło wyszstkie potrzebne formalności załatwić wcześniej i nie byłoby wtedy samowoli budowlanej.

Tragos, 2012-08-09 12:48:31 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE