PARTNER PORTALU
  • BGK

Większy luz w legalizacji samowolek

  • GK    9 sierpnia 2012 - 07:35
Większy luz w legalizacji samowolek

Inwestorzy przystępujący do legalizacji samowoli budowlanej borykają się ze zbyt krótkim terminem uiszczenia opłaty legalizacyjnej oraz kontrowersjami co do możliwości jej umorzenia bądź rozłożenia na raty.
Aby zalegalizować samowolnie wzniesiony obiekt, trzeba przedstawić zaświadczenia organu gminy o zgodności obiektu z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, a także uiszczenie opłaty legalizacyjnej.

Wysokość opłaty i sposób jej naliczania zostały uregulowane w ustawie. Jest to pięćdziesięciokrotność kary za nieprawidłowości stwierdzone podczas obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego oddawanego do użytkowania.

Wedłu rzecznik praw obywatelskich, opłata legalizacyjna nie jest karą administracyjną tylko środkiem służącym do przywrócenia porządku prawnego wynikającego z prawa budowlanego. - Ma ona charakter sankcji administracyjnej – odpowiedzi na określone naruszenie przepisów prawa budowlanego – twierdzi rzecznik.

W ocenie rzecznika, dziewięcioletnia praktyka stosowania tych przepisów pozwala na wyprowadzenie ogólniejszych wniosków dotyczących skutków wprowadzonej regulacji i problemów związanych z jej stosowaniem.

Tak np. z opracowań przygotowanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynika, że w 2011 roku wydano ogółem 466 decyzji legalizujących samowole budowlane. Przeważająca część decyzji legalizacyjnych dotyczyła budynków jednorodzinnych – 244, co stanowi 52,4 proc. wszystkich decyzji legalizacyjnych. Ogółem w latach 2006-2011 wydano 4833 decyzji legalizujących samowole budowlane.

Interesujące są także statystyki dotyczące wydanych nakazów rozbiórki. W 2011 roku wydano ogółem 5561 nakazów rozbiórki, z czego 49 proc. (2728 obiektów) dotyczyło przypadków samowoli budowlanej. Z powyższych statystyk można byłoby wnioskować, że tylko 17 proc. obiektów wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę nadawało się do skutecznego przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego.

<!-- pagebreak //-->

Statystyki przygotowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego nie pozwalają jednak na stwierdzenie, ile nakazów rozbiórki zostało orzeczonych na skutek nieuiszczenia w terminie opłaty legalizacyjnej. Dopiero tego typu dane statystyczne pozwoliłyby na precyzyjną ocenę dostępności procedury legalizacyjnej i rzeczywistej możliwości udźwignięcia przez inwestorów ciężaru uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

– Na podstawie skarg napływających do biura rzecznika można stwierdzić, że najważniejszymi barierami, z którymi muszą się zmierzyć inwestorzy przystępujący do legalizacji samowoli budowlanej, jest zbyt krótki termin uiszczenia opłaty legalizacyjnej oraz kontrowersje co do możliwości jej umorzenia bądź rozłożenia na raty – informuje RPO.

Według niej siedmiodniowy termin na uiszczenie opłaty legalizacyjnej powoduje, że możliwość skorzystania z legalizacji samowoli budowlanej staje się iluzoryczna i dostępna tylko dla osób zamożnych, posiadających wolne środki finansowe.

Wysokość opłaty legalizacyjnej w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego wynosi 50 tys. zł.

– Tylko nieliczni mają taką kwotę, którą niezwłocznie gotowi są przeznaczyć na uiszczenie opłaty legalizacyjnej. Można zatem zasadnie przyjąć, że nieuiszczenie tak wysokiej opłaty w bardzo krótkim terminie nie wynika z braku poszanowania dla prawa i niezrozumienia wagi naruszonych przez inwestora przepisów, ale w zdecydowanej większości przypadków jest spowodowane niemożliwością zgromadzenia wymaganej kwoty w tak krótkim czasie – twierdzi rzecznik.

Proponuje jednocześnie, by resort transportu  budownictwa i gospodarki morskiej rozważył określenie terminu uiszczenia opłaty legalizacyjnej na 6 czy nawet 12 miesięcy od dnia doręczenia postanowienia ustalającego wysokość opłaty legalizacyjnej.

Zdaniem rzecznik, takie określenie tego terminu w niczym nie złagodzi surowości zastosowanej sankcji, ale stworzy inwestorom realną możliwość skorzystania z instytucji legalizacji samowoli budowlanej. Należałoby również umożliwić rozłożenie opłaty legalizacyjnej na raty bądź jej umorzenie w całości lub części.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • autor:agro123.pl, 2012-08-12 14:07:43

    Jak najszybciej należy uprościć prawo budowlane i wyedukować obywateli. Proste prawo budowlane nakręciło , by koniunkturę w budownictwie i nawet zmniejszyło bezrobocie. W tej chwili nieczytelne przepisy nakręcają korujcie
  • Tragos, 2012-08-09 12:48:31

    A dlaczego potrzeby jest długi termin lub rozkładanie na raty? Przecierz możnabyło wyszstkie potrzebne formalności załatwić wcześniej i nie byłoby wtedy samowoli budowlanej.