PARTNER PORTALU
  • BGK

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami nie potrzebują rozporządzenia

  • GK    22 maja 2012 - 13:10
Wojewódzkie plany gospodarki odpadami nie potrzebują rozporządzenia

Na prośbę urzędów marszałkowskich, prace nad rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zostały wstrzymane.
Zgodnie z ustawową delegacją wydanie tego rozporządzenia nie jest dla ministra środowiska obowiązkowe.

– W chwili obecnej wstrzymano pracę nad tym rozporządzeniem na wniosek przedstawicieli urzędów marszałkowskich, którzy zwracali uwagę na intensywne prace nad wojewódzkimi planami gospodarki odpadami oraz na napięte terminy uchwalenia planów – tłumaczy wiceminister środowiska, Piotr Woźniak.

Czytaj też: Kto zapłaci za zagospodarowanie odpadów komunalnych?

W opinii urzędów marszałkowskich, wydanie rozporządzenia mogłoby skomplikować prace nad tymi planami. Ministerstwo Środowiska przychyliło się do tego głosu, ponieważ wykonanie aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest pierwszym krokiem we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i jakiekolwiek komplikacje na tym etapie mogą spowodować opóźnienie wprowadzenia całego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

Czytaj też: Ustawa śmieciowa zagraża składowiskom odpadów?

– To w konsekwencji utrudni osiągnięcie określonych przepisami prawa UE celów środowiskowych, w tym poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami wskazanych frakcji odpadów, a także ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – tłumaczy Piotr Woźniak.

Czytaj też: To już koniec starych wysypisk. Resort środowiska nie daje nadziei

Minister środowiska dostosował się do stanowiska urzędów marszałkowskich także dlatego, że art. 14 ustawy o odpadach szczegółowo precyzuje, co powinny zawierać plany gospodarki odpadami.

Aktualizacje wojewódzkich planów gospodarki odpadami powinny przede wszystkim określać regiony gospodarki odpadami komunalnymi, wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu. Muszą także zawierać wykaz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach oraz instalacji do zastępczej obsługi tych regionów.

Jak wyjaśnia Piotr Woźniak, regiony gospodarki odpadami komunalnymi powinny zostać wyznaczone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami, sporządzanych na podstawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2010”. W dokumencie tym został zapisany obowiązek wyznaczenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi do końca 2009 r. W konsekwencji zostały określone na terenie kraju 123 regiony gospodarki odpadami komunalnymi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.