PARTNER PORTALU
 • BGK

WSA: Gminne kalkulacje dot. limitu odpadów odbieranych w zamian za opłatę - bezprawne

 • AW    6 maja 2016 - 10:13
WSA: Gminne kalkulacje dot. limitu odpadów odbieranych w zamian za opłatę - bezprawne

Wyrok WSA w Poznaiu nie jest prawomocny (fot.fotolia)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał za nieważne uregulowania dotyczace rocznego limitu ilości odpadów budowlanych i poremontowych odbieranych w ramach zryczałtowanej opłaty w gminie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu rozpatrywał skargę prokuratora okręgowego na uchwałę w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Raszków" ( syg. akt IV SA/Po 772/15).

Prokurator zaskarżonej uchwale zarzucił istotne naruszenie prawa materialnego, tj. art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poprzez nałożenie obowiązków i zakazów do których określenia Rada Gminy nie była upoważniona, w tym m.in. wprowadzenie w § 14 ust. 3 i 4 rocznego limitu ilości odpadów budowlanych i poremontowych odbieranych w ramach zryczałtowanej opłaty.

Burmistrz gminy wskazał, że określenie rocznego limitu odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości do 1 m3 od gospodarstwa domowego wynikało z potrzeby uregulowania zasad odbioru tego typu odpadu, który najprawdopodobniej oddawany byłby w nadmiernych ilościach, gdyż jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej związanej branżą budowlaną.

Potrzeba limitowania ilości odpadów została uregulowana w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od 1 lutego 2015 r. rada gminy może ograniczyć ilość odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne zarówno odbieranych od mieszkańca, jak i przyjmowanych przez PSZOK.

Sąd zgodził się jednak z argumentacją prokuratora i zarzut uznał za zasadny.

-Zasadny okazał się zarzut dotyczący regulaminu, w którym Rada Gminy określiła roczny limit ilości odpadów budowlanych i poremontowych odbieranych w ramach zryczałtowanej opłaty. Regulacja ta wykracza poza upoważnienie określone w art. 4 ust. 2 u.c.p.g. Należy wskazać, że z art. 6r ust. 3 u.c.p.g. wynika kompetencja gminy do uregulowania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych  - argumentował WSA w Poznaniu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (3)

 • Ste Silesia, 2016-05-13 12:17:32

  Do praw/NIK: Jak są stwierdził - art 4 ust 2 dotyczy zakresu regulaminu utrzymania czystości a art 6r ust 3 dotyczy innej uchwały - "szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zami...an za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi"  rozwiń
 • x, 2016-05-11 14:53:09

  WSA ma rację, ponieważ w tym artykule, który jest podstawą przyjęcia regulaminu nie ma delegacji do limitowania odbieranych odpadów
 • praw/NIK, 2016-05-06 12:14:54

  nierozumiem- art. 6r ust 3a daje możliwość ograniczenia ilości odbieranych odpadów wg katalogu art 6r ust3a 3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących ...  rozwiń