PARTNER PORTALU
  • BGK

Wspólne gospodarowanie odpadami daje doskonałe efekty

  • bad    1 lipca 2014 - 16:56
Wspólne gospodarowanie odpadami daje doskonałe efekty

Dzięki starannie opracowanej strategii, zmniejsza się ilość składowanych odpadów na terenie 17 dolnośląskich gmin. Do inwestycji przygotowywały się jeszcze przed wejściem w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Bez unijnych pieniędzy inwestycje o takim rozmachu nie byłyby możliwe - przyznaje prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Inwestycje usprawniające odbiór, unieszkodliwianie i wtórne wykorzystanie odpadów są prowadzone już nie tylko w przygranicznej gminie, ale i w Kamiennej Górze, Jaworze oraz Pielgrzymce. I tym razem spółka korzysta z pieniędzy unijnych. Całkowita wartość obecnego etapu projektu to blisko 21 mln zł. Sanikom uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 10 mln zł. Łącznie w ekologię zainwestował już ponad 60 mln zł, z czego unia dołożyła około 34 mln zł. Ogromną rolę w projekcie odegrał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który udzielił pożyczek.

W hali sortowni Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce pracuje około 60 maszyn i urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnych systemów sterowania procesami technologicznymi. Rocznie instalacja może przetworzyć około 63 tys. ton odpadów komunalnych, pochodzących od 150 tys. mieszkańców z 17 dolnośląskich gmin.

- Początkowo system tworzyło 8 gmin. Dziś działamy już na terenie powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Co ważnie, instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i środowiska. Powstała w ciągu projektowanej drogi S3. Po zakończeniu budowy tej drogi w sposób zdecydowany obniżymy koszty transportu odpadów do naszej instalacji - mówi wiceprezes Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Grzegorz Szmajdziński.

Wcześniej w Lubawce powstał plac do kompostowania, wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu.

- Projekt spółki Sanikom to dla województwa dolnośląskiego absolutnie modelowe rozwiązanie, realizowane dzięki porozumieniu gmin, zgodnie z harmonogramem i elastycznie do potrzeb. Wypełnia wszystkie cele i wytyczne dyrektyw Komisji Europejskiej. Dzięki takim inicjatywom możemy przygotowywać duże projekty służące mieszkańcom regionu i nie ograniczać ich do jednej miejscowości czy gminy - podkreśla dr Jerzy Tutaj, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Do inwestycji Sanikom przygotowywał się jeszcze przed wejściem w życie zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dzięki temu dziś tworzące system gminy są profesjonalnie przygotowane do nowych rozwiązań prawnych, związanych z zarządzaniem odpadami komunalnymi. Czy ciężko było przekonać do współpracy obecnych partnerów projektu?

- Uświadomiliśmy naszym sąsiadom, samorządowcom okolicznych gmin, a także czeskiego Zaclera, że mają ten sam problem z odpadami, co my - mówi prezes Sanikom sp. z o.o. w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2014-07-02 12:57:22

    Przestańmy chwalić się samym faktem wydawania pieniędzy unijnych, bo jak wybije sądna godzina, końca unijnych dopłat, to bedziemy takimi sierotami jak teraz jest Grecja. Dobry projekt zagospodarowywania odpadów komunalnych, do duży odzysk surowców wtórnych przy małych nakładach. Taką efektywnością c...hwalmy się.  rozwiń