PARTNER PORTALU
  • BGK

Wspólne standardy rowerowe w województwie śląskim

  • PAP/JS    18 kwietnia 2017 - 17:45
Wspólne standardy rowerowe w województwie śląskim
Standardy mają być obligatoryjne przy inwestycjach rowerowych województwa oraz być wskazówkami dla gmin (fot. wikipedia.org, CC BY 3.0)

Jednolite standardy rozwoju infrastruktury rowerowej wprowadziły samorząd woj. śląskiego i zrzeszający główne miasta konurbacji katowickiej Górnośląski Związek Metropolitalny.
• Przyjęte standardy określają m.in. warunki techniczne planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.

• Standardy mają być obligatoryjne przy inwestycjach rowerowych województwa oraz być wskazówkami dla gmin.

 

Jak przekazał urząd marszałkowski woj. śląskiego, przyjęcie standardów w tym zakresie to jedno z następstw deklaracji dotyczącej polityki rowerowej, podpisanej w marcu ub. roku przez przedstawicieli samorządu wojewódzkiego i władz GZM.

"W ubiegłym roku pomiędzy województwem śląskim a Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym została podpisana deklaracja w sprawie realizacji wspólnej polityki rowerowej. Przyjęcie standardów obowiązujących w całym województwie jest kluczowym i podstawowym elementem dalszych działań i współpracy" - zaznaczył marszałek woj. śląskiego Wojciech Saługa.

Samorząd tego regionu, w którego strukturach pracuje m.in. wojewódzki oficer rowerowy, jako bazę dla wspólnych, jednolitych standardów przyjął dokument opublikowany w marcu 2016 r. przez GZM.

Publikacja tej organizacji pt. "Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej" została z kolei przygotowana na podstawie dokumentu: "Opracowanie wspólnych standardów i wytycznych dla kształtowania metropolitalnej polityki rowerowej w miastach GZM". Wykonało go w 2013 r. na zlecenie związku zewnętrzne przedsiębiorstwo projektowe.

Przyjęte teraz także przez województwo standardy określają m.in. warunki techniczne planowania, projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej. Według GZM bazują na dobrych praktykach oraz analizie problemów dotykających ruch rowerowy w Polsce. Mają porządkować zarządzanie powstającą infrastrukturą rowerową; wskazują też część rozwiązań gotowych do wykorzystania.

We wtorek urząd marszałkowski ogłosił, że jednolite standardy będą obowiązywały samorząd województwa i jego jednostki organizacyjne, m.in. Zarząd Dróg Wojewódzkich. Będą też służyły wszystkim gminom i powiatom regionu - jako wytyczne na wszystkich etapach projektowania i wykonywania infrastruktury rowerowej.

Samorząd wojewódzki wskazuje, że przyjęcie standardów realizuje zapisy Strategii Rozwoju Systemu Transportu Woj. Śląskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Śląskiego 2020+. W obu tych strategicznych dokumentach rozwojowych zapisano postulat budowy sieci tras rowerowych według jednolitych zasad.

Zrzeszający 13 największych miast konurbacji katowickiej GZM, którego głównym celem było doprowadzenie do powołania tam ustawowego związku metropolitalnego (prezydent podpisał uchwałę w tej sprawie 4 kwietnia br.), już w poprzednich latach pracował nad podstawami polityki rowerowej dla centralnej części regionu.

W 2014 r. Związek udostępnił trzy dokumenty zawierające m.in. wskazówki i rozwiązania dot. ujednolicenia polityki i infrastruktury rowerowej, analizę możliwości uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych pod szyldem GZM oraz studium systemu tras rowerowych dla samorządów Związku.

Wiosną ub. roku GZM podpisał z samorządem województwa deklarację realizacji wspólnej polityki rowerowej. Obok ujednolicenia standardów infrastruktury rowerowej, ma ono służyć stworzeniu spójnego systemu tras rowerowych i wypożyczalni, a także promocji roweru jako środka transportu i rekreacji.

Wiosną ub. roku woj. śląskie zamówiło audyt wybranych, nieużywanych tras kolejowych w regionie pod kątem ich przydatności i możliwości ewentualnego wykorzystania przy budowie nowych dróg rowerowych. Spośród ok. tysiąca kilometrów takich tras do sprawdzenia wybrano szesnaście odcinków w różnych częściach województwa, liczących łącznie ok. 280 km.

O otrzymaniu wyników audytu urząd marszałkowski informował w grudniu ub. roku. W opinii samorządowców, wraz z przebiegającym przez województwo fragmentem Wiślanej Trasy Rowerowej, dawne trasy kolejowe - po odpowiedniej adaptacji - mogą stać się "kręgosłupem" śląskiego systemu tras rowerowych o wysokim standardzie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.