PARTNER PORTALU
 • BGK

Wszystko o PSZOK-ach: koszty, działanie, statystyki

 • pt    8 marca 2018 - 09:51
Wszystko o PSZOK-ach: koszty, działanie, statystyki
Jak wygląda PSZOK w Hryniewiczach w woj. podlaskim (fot. odpady.bialystok.pl)

Jak organizować punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz ponownego użycia lub napraw? – praktyczne wskazówki dla gmin, które są odpowiedzialne za tworzenie takich punktów na swoim terenie, można znaleźć w ekspertyzie przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
 • W dokumencie znalazły się rekomendacje dotyczące m.in. lokalizacji PSZOK ze względu na rodzaj gminy i liczbę jej mieszkańców.
 • Zawarte zostały także informacje, jak zorganizować przyjmowanie odpadów, np. w zależności od ich typu (odpady niebezpieczne oraz inne).
 • Ekspertyza zawiera ponadto przykładowy regulamin i plan tworzenia PSZOK-u oraz porady dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na jego budowę.

Zapotrzebowanie społeczne na tworzenie PSZOK-ów potwierdzają informacje zebrane w ankietach, które zostały pozyskane przez ministerstwo środowiska od gmin i operatów PSZOK-ów.

Jak oceniają właściciele PSZOK-ów, dzięki takim obiektom możliwe jest pozbycie się niemal wszystkich rodzajów odpadów, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, głównie niebezpiecznych i problemowych, z reguły w dowolnych ilościach.

Czytaj też: Inwestycje: 353 mln zł dotacji na spalarnię odpadów w Gdańsku

Mieszkańcy mają świadomość, że oddają odpady w sposób bezpieczny dla środowiska, zgodny z obowiązującymi przepisami. PSZOK jest postrzegany przez mieszkańców gmin jako miejsce warte odwiedzenia.

W gminach, w których funkcjonują tego typu punkty, notuje się mniejszy strumień odpadów zmieszanych odbieranych bezpośrednio od mieszkańców.

Zgodnie z uchwalonymi wojewódzkimi planami gospodarki odpadami (WPGO) i planami inwestycyjnymi na lata 2016-2022, w Polsce działają 1752 PSZOK-i na obszarze 69 proc. gmin. Na jeden punkt przypada średnio 21 tys. 661 mieszkańców.

Analiza 16 zaktualizowanych WPGO wskazuje, iż w PSZOK-ach najwięcej zbieranych jest odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Drugą grupę stanowią odpady wielkogabarytowe, kolejną zaś – odpady biodegradowalne (bez papieru). Do punktów przekazywane są też odpady surowcowe oraz opakowania z tych materiałów.

W nieznacznych ilościach do PSZOK-ów dostarczane są zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa i różnego rodzaju substancje chemiczne (farby, detergenty, kwasy, oleje itp.). Wiąże się to z przekazywaniem tego typu odpadów do innych miejsc, które są włączone w system gospodarowania odpadami na terenie gmin (np. zużyte baterie trafiają do specjalnych pojemników zlokalizowanych głównie w placówkach oświatowych - na podstawie współpracy z organizacjami odzysku, przeterminowane lekarstwa - do aptek) lub przyjmują te odpady z mocy obowiązującego prawa (np. zużyte akumulatory, zużyty sprzęt AGD/RTV można pozostawić w sklepie przy zakupie nowego egzemplarza).

Natomiast tekstylia/odzież zbierane są głównie w osiedlowych pojemnikach, z przeznaczeniem na cele charytatywne (np. PCK). Tego typu odpady zbierane są również w celu produkcji paliwa alternatywnego.

Lokalizacja PSZOK-ówMultimedia

×
KOMENTARZE (3)

 • Szok: sterylny PSZOK, 2018-03-10 17:07:28

  Do w.potega@neostrada.pl: obiekt zamknięty - ekspozycja zatytułowana "Śmieci należy wynosić do altany obok"...
 • Jaki jest koń - to każdy , 2018-03-10 17:00:05

  Tylko niech nikt się nie właduje w buciorach na posadzki z głupim pomysłem aby coś wrzucić do kubła...
 • w.potega@neostrada.pl, 2018-03-08 22:02:58

  Po raz kolejny chwalę Ministerstwo Środowiska. PSZOK-i to najlepsza polska perspektywa gospodarki obiegu zamkniętego.