Wypracowali modelowe rozwiązanie w gospodarce odpadami

W województwie dolnośląskim 17 gmin oraz jedna czeska wspólnie zarządzają odpadami komunalnymi. Budowa systemu kosztowała już ponad 60 mln zł, istotne okazało się wsparcie Unii Europejskiej.
Wypracowali modelowe rozwiązanie w gospodarce odpadami
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom zostało laureatem konkursu Top Inwestycje Komunalne 2013 za projekt "Budowa Środkowosudeckiego Regionu Gospodarki Odpadami w oparciu o Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Lubawce".

Do inwestycji wartej już ponad 60 mln zł PGK Sanikom przygotowywało się jeszcze w 2005 roku. W Lubawce powstał nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów, wybudowano między innymi kwaterę na odpady i kompostownię. Kolejne prace usprawniające odbiór, unieszkodliwianie i wtórne wykorzystanie odpadów są prowadzone już nie tylko w Lubawce, ale i w Kamiennej Górze, Jaworze oraz Pielgrzymce. Andrzej Wojdyła, prezes Sanikom przyznaje, że bez unijnych pieniędzy inwestycje o takim rozmachu nie byłyby możliwe.

Zrealizowano projekt „Biologiczne unieszkodliwianie odpadów na polsko - czeskim pograniczu", współfinansowany przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska 2007 - 2013.

W Lubawce powstał plac do kompostowania, wyposażony w sieci wodne i kanalizacyjne. Zamontowano zbiornik na odcieki, wagę i przerzucarkę do kompostu. Techniczne Służby z Czech zakupiły kosiarkę oraz kontenery do zbiórki i transportu trawy do kompostowni w Lubawce. To był pierwszy etap dużego, w pełni przygotowanego programu.

- Z Czech odbieramy już nie tylko skoszoną trawę, ale i inny odpad bio (np. liście, zmielone gałęzie), który przetwarzamy i wtórnie wykorzystujemy - mówi prezes Sanikom w Lubawce, Andrzej Wojdyła.

Długo nie trzeba było czekać, aby w Lubawce otworzyć zakład unieszkodliwiania odpadów. Spółka Sanikom większość środków na tę inwestycję pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013. Budowę rozpoczęto w lutym 2012 roku, zakończono po 10 miesiącach.

W nowoczesnej hali sortowni pracuje około 60 maszyn i urządzeń. Proces przetwarzania odpadów nadzorowany jest przy pomocy nowoczesnych systemów sterowania procesami technologicznymi. Rocznie instalacja może przetworzyć około 63 tys. ton odpadów komunalnych, pochodzących od 150 tys. mieszkańców z 17 dolnośląskich gmin.

- Początkowo system tworzyło 8 gmin. Dziś działamy już na terenie powiatów: kamiennogórskiego, wałbrzyskiego, jaworskiego i złotoryjskiego. Co ważnie, instalacja nie jest uciążliwa dla mieszkańców i środowiska. Powstała w ciągu projektowanej drogi S3. Po zakończeniu budowy tej drogi w sposób zdecydowany obniżymy koszty transportu odpadów do naszej instalacji - mówi wiceprezes Sanikom w Lubawce, Grzegorz Szmajdziński.

Trwają prace adaptacyjne w bazie spółki Sanikom w Kamiennej Górze oraz w części byłego zakładu Watra w Lubawce. Prace budowlane rozpoczęły się w Jaworze i Pielgrzymce. W Kamiennej Górze budowana jest baza transportowa wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów.

W Lubawce powstaje sortownia dla odpadów zbieranych selektywnie, w Pielgrzymce zaś- stacja przeładunkowa wraz z rampą i urządzeniem do zagęszczania odpadów. Podobna inwestycja jest realizowana w Jaworze, gdzie znajdzie się także punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wszystkie inwestycje mają być zakończone w lipcu tego roku.

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do starszy absolwent: -- Z WIEDZĄ ,to jesteśmy w średniowieczu ,, ekologią zajmują się gminy ,,,,,,,,, tylko powiaty przywłaszczyły uprawnienia i nauka światowa dała środki ;wszystkie odpady ,biologiczne i organiczne ,muszą być kompostowane , to prosta technologia ale dość efektywna ,,,,,dalej ,,..., bio - gazownie ,nauka szuka bakterii które by przerabiały odpady w niższych temperaturach ,, -- dalej szukają toalet ,,,,, bez wody i wszystkie odpady z miast ,,, będą przerabiane ,, do nawożenia gleby ,, koniec chemii w produkcji żywności ,,,, kończą się zasoby naturalne i innego wyjścia nie ma czas na odwracalne ,,,,,,,,, -- mimo olbrzymich środków ,, ekologia + patologia w Polsce ,,,,,,,,, -- ekologia jest wybitnym wkładem do nauki światowej , niestosownym do porównania ,z innymi dziedzinami nauki i za gotowe rozwiązania otrzymujemy środki ,, ochrona środowiska ,nie ma żadnych uprawnień ,to dublująca instytucja i zwykli urzędnicy ,,nic nie wykonali z dyrektyw ,,,nasze uczelnie nie przygotowali specjalistów ,dlatego ,otrzymali autonomie ,,,dotychczasowa wiedza w 80 % jest nieaktualna ,,,,,,, rozwiń

ATEM, 2014-05-27 13:29:46 odpowiedz

Na zdjęciu: Prezes wciska guzik i wszyscy mieszkańcy zaczynają segregować odpady...

Wielki pic - a nie model, 2014-05-18 12:52:50 odpowiedz

Modelowe rozwiązanie to Portal Samorządowy prezentował niedawno - wystarczy wkleić do google.pl hasło "Nakło wzór do naśladowania"...

Selektywny Joe, 2014-05-11 20:43:07 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE