PARTNER PORTALU
 • BGK

Wzory sprawozdań o odpadach wyprzedziły rozporządzenie

 • GK    24 kwietnia 2012 - 07:34
Wzory sprawozdań o odpadach wyprzedziły rozporządzenie

Podmioty odbierające odpady muszą do 30 kwietnia złożyć sprawozdanie z I kwartału 2012 r. Wyjątkowo mogą to zrobić w dowolnej formie, choć są już opracowane przez resort środowiska wzory formularzy.
Dzieje się tak dlatego, że nie obowiązuje jeszcze określające wzory rozporządzenie. Dlatego Ministerstwo Środowiska przygotowało instrukcję dotyczącą formy składania sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za I kwartał 2012 r.

Czytaj też: Ustawa śmieciowa zagraża składowiskom odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz opróżniające zbiorniki bezodpływowe z zapewnieniem transportu nieczystości ciekłych obowiązek składania kwartalnych sprawozdań. Należy je składać właściwemu ze względu na miejsce wykonywania działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, do końca miesiąca następującego po kwartale, czyli do 30 kwietnia.

Czytaj też: Rewolucja śmieciowa wyjdzie nam na dobre

Jak informuje resort środowiska, wzory sprawozdań (publikujemy je w dziale multimedia) zostaną określone w rozporządzeniu ministra środowiska. Dokument właśnie został skierowany do podpisu ministra i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, co nastąpi już po 30 kwietnia 2012 r. Dlatego wymienione w ustawie podmioty nie mają obowiązku składania sprawozdań za I kwartał 2012 r. na formularzu określonym przez ministra środowiska.

Czytaj też: Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie ustawy śmieciowej?

Muszą jednak przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta informacje, o których wspomina art. 9n ust. 3 lub 9o ust. 3 ustawy. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia forma przekazania tych informacji jest dowolna. Podmioty mogą skorzystać ze wzorów formularzy, które będą obowiązywały, ale jeśli z nich nie skorzystają i przekażą wymagane informacje w innej formie, gminy nie będą miały podstawy, aby odmówić ich przyjęcia.

Czytaj też: Co czwarta gmina nie wie, jak sobie poradzi z nową ustawą śmieciową

Sytuacja ta dotyczy jedynie sprawozdań za I kwartał 2012 r. Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra środowiska zostanie ono skierowane do publikacji i wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia. Po tym terminie podmioty będą miały obowiązek składania sprawozdań, zgodnie z formularzem określonym w rozporządzeniu.

Wzór sprawozdania sporządzanego przez podmiot odbierający odpady przewiduje podanie – oprócz informacji o łącznej masie selektywnie odebranych odpadów ulegających biodegradacji, czy wskazania poziomu przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – m.in. wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi podmiot w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych wraz z wykazem właścicieli, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W proponowanym formularzu znajduje się też rubryka, w której należy wpisać nazwiska właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

Wzór sprawozdania dotyczącego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych wymaga m.in. określenia rodzaju odebranych nieczystości, czyli sprecyzowaniu, czy są to ścieki bytowe, komunalne lub przemysłowe oraz podania ich ilości odebranej z terenu gminy i tej przekazanej do stacji zlewnej. Różnica między tymi objętościami wymaga złożenia w odpowiedniej rubryce dodatkowych wyjaśnień.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (4)

 • Witek, 2012-04-24 11:54:07

  Miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. Bałagan w tych śmieciach.
 • gościu, 2012-04-24 11:17:22

  Ciekawe ilu takich właścicieli, którzy źle gromadzą odpady znajdzie się w tej rubryce i czy będą wiedzieć o tym, ze są na "czarnej liście"
 • ma, 2012-04-24 10:09:40

  ta rubryka, w której trzeba wpisywać dane tzw. niepokornych ustawie to zwykłe donosicielstwo. Ciekawe, na jakiej podstawie ten, kto ją będzie wypełniać oceni, że ktoś źle składuje odpady?NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: