PARTNER PORTALU
  • BGK

Zachodniopomorskie a ustawa "śmieciowa"

  • AW    13 września 2012 - 11:41
Zachodniopomorskie a ustawa "śmieciowa"

Stopień wdrożenia ustawy przez samorządy wojewódzkie jest bardzo różny, od niechęci do tych rozwiązań, po zaawansowane projekty. Zaproponowane zmiany systemu gospodarowania odpadami w Planie dla Województwa Zachodniopomorskiego opierają się na wyznaczeniu 4 regionów gospodarki odpadami komunalnymi.
Jak przypomina WFOŚiGW w Szczecinie, niezwykle ważne jest, by każdy region posiadał aktualny Plan Gospodarki Odpadami. Samorządy wojewódzkie miały czas na ich opracowanie i zatwierdzenie przez Sejmiki Wojewódzkie do 1 lipca 2012 r.

Czytaj też: Jest pierwszy plan gospodarki odpadami

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023 radni sejmiku zachodniopomorskiego uchwalili 29 czerwca br.

- To dobrze, bo statystyki ukazują skalę problemu - zauważa fundusz. Każdy mieszkaniec zachodniopomorskiego wytwarza rocznie ok. 300 kg odpadów, co daje ok. 0,5 mln ton rocznie. W 2010 roku tylko 11 procent zebranych odpadów zostało poddanych recyklingowi, kompostowaniu lub spalaniu. To wciąż zbyt mało, dlatego trzeba zbudować nowy system spełniający obowiązujące wymogi,

Zaproponowane zmiany systemu gospodarowania odpadami w Planie dla Województwa Zachodniopomorskiego opierają się na wyznaczeniu 4 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Kształt i układ regionów zapewni funkcjonowanie na obszarze każdego z nich instalacji spełniających kryteria dla regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Dodatkowym atutem województwa, zdaniem WFOŚiGW, jest również planowana budowa instalacji do termicznego przekształcania odpadów, które zapewnią odzysk ciepła wytwarzanego w procesie spalania, efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach.

Preferowaną metodą unieszkodliwiania odpadów w regionie szczecińskim i koszalińskim jest ich termiczne przekształcanie. Zaproponowany w Planie system gospodarki odpadami ma na celu wprowadzenie sprawnego i efektywnego zarządzania w zakresie gospodarki odpadami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, prowadzi nabór wniosków na projekty w zakresie wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W naborze tym - o charakterze ciągłym - gminy mogą nadal składać wnioski o przyznanie dotacji. Przyjęto, że gmina może złożyć tylko jeden wniosek lub uczestniczyć we wspólnym projekcie złożonym przez wiele gmin, w tym związków i stowarzyszeń gmin.

Projekty wyłonione w drodze naboru otrzymają dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w wysokości maksymalnie do 75% kosztów kwalifikowanych projektu, jednak nie więcej niż kwota wynikająca z liczby mieszkańców gminy lub wielu gmin składających wspólny wniosek wg stanu na dzień 31.12.2010r. pomnożonej przez jeden złoty i zaokrąglonej w górę do pełnych tysięcy złotych. Ważne jest jednak by zapotrzebowanie na wypłatę na przyznane środki finansowe zostało złożone najpóźniej do 30 listopada 2012 roku.

Wymaganym elementem wniosku jest syntetyczny opis planowanych działań, które mają zawierać między innymi: podstawowe cele, efekt ekologiczny, efekt rzeczowy, plan finansowania projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Koszty kwalifikowane projektu (dofinansowane przez WFOŚiGW) obejmują: opracowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym wykonanie niezbędnych analiz i ekspertyz; opracowanie programów oraz prowadzenie kampanii edukacyjnych i informacyjnych; organizację spotkań z mieszkańcami; organizację szkoleń i seminariów oraz warsztatów edukacyjnych; zakup materiałów konferencyjnych oraz materiałów koniecznych do realizacji zajęć warsztatowych, seminaryjnych i innych; druk folderów, broszur, plakatów oraz czasopism i wkładek lub stron w czasopismach; opracowanie oraz druk materiałów edukacyjnych; wynajem sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem; inne wydatki bezpośrednio związane z realizacją projektu, jeśli beneficjent uargumentuje ich przeznaczenie.

Od początku roku do obu biur WFOŚiGW w Szczecinie wpłynęło 11 wniosków na kwotę ponad 685 tys. zł.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • Obywatel, 2012-09-19 11:07:48

    Bo władza chce zawsze więcej władzy dla siebie. Idealna sytuacja dla władzy to taka, gdy urzednik może o wszystkim decydować wg własnego widzimisię (i brać za to odpowiednie łapówki).
  • Znawiec, 2012-09-14 08:18:39

    Z jednej strony utyskiwania na, ze tak malo odpadów podawanych jest np. spalaniu, a z drugiej strony ustawa pozbawia mozliwości egzystowania "małych" sortowni i produkcji paliw alternatywnych np. dla cementowni. Urzednicy dalej forsują swoje przekonanie, ze gospodarka planowo-nakazowa (ja...k za komuny) jest lepsza niż gospodarka rynkowa. A tylko stworzenie odpowiednich warunków, jasnych przepisów, obniżenie kosztów poprzez zmniejszaenie tzw. opłaty marszałkowskiej rozwiąże problem. Ponadt, twarde powinno być egzekwowanie umów na wywóz nieczystości, zamiast tworzenia idiotyzmu w postaci pseudopodatku i przekazywanie quasidziałalnosci gospodarczej do gmin. To poprostu zaprzeczenie zdrowemu rozsądkowi i zdrowemu podejsciu.  rozwiń