PARTNER PORTALU
  • BGK

Zakład budżetowy przewoźnikiem w gminie. Rozliczenia za bilety rodzą problemy

  • aw    8 marca 2018 - 15:17
Zakład budżetowy przewoźnikiem w gminie. Rozliczenia za bilety rodzą problemy
Przepisy ustawowe dają podstawy do powierzenia realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu (fot. arch.)

O ile powierzanie przez gminy zadań z zakresu transportu publicznego swoim zakładom budżetowym oraz kupowanie biletów miesięcznych dla dzieci i opiekunów podróżujących do szkoły nie budzi prawnych wątpliwości; o tyle z problemem wystawianie faktur VAT na gminę nawet RIO odsyła do skarbówki.
  • Czy przewoźnik funkcjonujący jako zakład budżetowy gminy może sprzedać tej gminie bilety miesięczne imienne dla dzieci i opiekunów podróżujących do przedszkola lub szkoły?
  • Jeśli tak, co z fakturą VAT – wystawiać na gminę?
  • Głos w tej sprawie zabrała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

Zapytanie dotyczące sytuacji w gminie Dobrodzień skierował do RIO marszałek opolski Andrzej Buła. Marszałek pytał, czy przewoźnik - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - funkcjonujący jako zakład budżetowy Gminy Dobrodzień, może sprzedać Gminie Dobrodzień bilety miesięczne imienne zgodnie z art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego i czy gmina od swojego zakładu budżetowego może je kupić, a jeśli tak, czy zakład ma wystawiać na gminę fakturę VAT?

Prawo oświatowe i obowiązki gmin

Obowiązek gminy w zakresie zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej podczas drogi dziecka z domu do przedszkola i szkoły wynika z ustawy Prawo oświatowe.

Jak przypomina RIO, koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa. Samorządy województw, przekazują przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie (spełniających ustawowe wymogi) dopłaty do tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich.

W przedmiotowej sprawie istotnego znaczenia nabierają również uregulowania zawarte w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, która wskazuje, że organizator może realizować przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w formie samorządowego zakładu budżetowego.

- Tym samym, powołane powyżej przepisy ustawowe, dają podstawy zarówno do powierzenia realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego samorządowemu zakładowi budżetowemu, jak i stanowią podstawę do nabywania biletów miesięcznych przez gminę od podmiotu, który został wyznaczony jako operator publicznego transportu zbiorowego realizujący przewozy na terenie gminy - tłumaczy opolska Izba.

Wciąż kłopotliwa centralizacja VAT

Jednak kwestia dokumentowania fakturami VAT czynności wykonywanych pomiędzy gminą a jej samorządowym zakładem budżetowym już nie jest tak oczywista.

Ubiegłoroczna zmiana przepisów w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT wpłynęła na wybór rozwiązań dotyczących rozliczeń VAT między jednostkami samorządu terytorialnego, a ich jednostkami organizacyjnymi, w tym samorządowym zakładem budżetowym.

- W ocenie Izby zgłoszone przez marszałka województwa zagadnienie wykracza w istocie poza udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych, bowiem dotyczy wprost kwestii związanych z prawami obowiązkami podatnika podatku VAT, tj. gminy Dobrodzień, a z drugiej strony samorządu województwa realizującego ustawowe zadanie publiczne polegające na wypłacie dopłat do przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich, finansowanych dotacją z budżetu państwa – tłumaczy RIO

Zdaniem Izby właściwe jest, by jednostka samorządu terytorialnego w zakresie wątpliwości dotyczących rozliczeń podatku VAT (prawidłowego wystawiania faktur i dokumentowania sprzedaży usług pomiędzy jednostkami) skorzystała z możliwości zwrócenia się w przedmiotowej sprawie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.