PARTNER PORTALU
  • BGK

Zakład gospodarki odpadami w Rzędowie za 55 mln

  • PAP    11 lipca 2014 - 18:47

Ponad 55 mln zł kosztowała budowa zakładu gospodarki odpadami w Rzędowie, który będzie przetwarzał śmieci z 22 gmin południowej części województwa świętokrzyskiego. Nowoczesny obiekt, powstały dzięki wsparciu Unii Europejskiej, uroczyście otwarto w piątek.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi zbudowano na pograniczu powiatów staszowskiego i buskiego, na częściowo zrekultywowanym terenie byłej kopalni siarki.

Obiekt jest jednym z sześciu w regionie, które mają być utworzone w ramach "Planu gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego".

Zgodnie z założeniami projektu, zakład będzie obsługiwał ok. 153 tys. mieszkańców z gmin położonych w powiecie staszowskim, buskim, kazimierskim, pińczowskim i kieleckim. W ciągu roku będzie przyjmował 30 tys. ton odpadów.

Jak powiedział PAP pełnomocnik do spraw realizacji projektu Paweł Łodej, budowę zakładu zakończono w marcu. Potem trzeba było uzyskać m.in. pozwolenie na użytkowanie, wpis na listę tzw. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów i czekać na odpowiednią uchwałę sejmiku województwa.

Zakład zatrudnia obecnie 36 osób, docelowo ma w nim pracować 50 osób.

Śmieci z gmin, które będzie obsługiwał zakład, zaczną do niego trafiać od 17 lipca. "Nie ze wszystkich gmin od razu, bo samorządom muszą wygasnąć umowy zawarte z innymi jednostkami, które do tej pory przetwarzały im odpady" - tłumaczył Łodej. Na razie trwa testowanie instalacji, które znalazły się w zakładzie.

Odpady, które trafią do Rzędowa, będą przechodziły kilka etapów segregacji. Zostaną z nich odebrane papier, szkło, metal, plastik i tekstylia, które będą składowane w magazynach i odstawiane do powtórnego przetworzenia. Segregowane do kompostowania będą także pozostałości kuchenne i odpady pochodzące z terenów zielonych. Odpady niebezpieczne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy, które zajmą się ich utylizacją. W zakładzie będzie także działać instalacja do produkcji paliwa alternatywnego.

Koszt inwestycji to ponad 55 mln zł, z czego ponad 31 mln to unijna dotacja z programu Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe środki wyłożyły: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, a także gminy, które będą korzystały z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • staszowianin, 2014-07-14 09:18:13

    Po wielu latach (14) udało się uruchomić zakład dzięki determinacji obecnego burmistrza Staszowa. 4 lata temu projekt zaczął się sypać, ale on potrafił scalić środowisko samorządowe i przekonał wójtów i burmistrzów o słuszności budowy.