Założenia Krajowego planu gospodarki odpadami są niewykonalne?

• Założenia Krajowego planu gospodarki odpadami są niewykonalne i groźne dla samorządów – ocenia Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.
• Zdaniem prezesa Związku Miast Polskich nowe założenia KPGO uderzą w dużej mierze w samorządy lokalne, a w konsekwencji w mieszkańców.


Założenia Krajowego planu gospodarki odpadami są niewykonalne?
Zygmunt Frankiewicz (fot.PTWP)

Zgodnie z zapisami Krajowego planu gospodarki odpadami, nieosiągnięcie założonych poziomów będzie wiązać się z karami dla samorządów. Zdaniem Frankiewicza wyznaczone do osiągnięcia cele niewynikające z obowiązkowych przepisów unijnych, nie powinny być wpisane do KPGO.

Czytaj: Krajowy plan gospodarki odpadami: Dla gmin i wielu firm skończy się śmieciowe „eldorado”

Kosztowne zmiany

Projekt zakłada m.in. osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 roku, a także poddanie recyklingowi 50% odpadów komunalnych, termicznemu przekształceniu nie więcej niż 30%.

Frankiewicz przypomina, że osiągnięcie tych celów będzie wiązało się z planowanymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wskazane zmiany dotyczą zakazu stosowania ryczałtowego rozliczania się z firmą odbierającą odpady komunalne, objęcia wszystkich nieruchomości – zamieszkałych i niezamieszkałych - systemem gospodarowania odpadami, brak możliwości łączenia w przetargu usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- Zmiany te mogą znacząco wpłynąć na koszty systemu, a w konsekwencji na wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców – mówi prezes ZMP.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

Panie Prezesie, jeszcze jedno, gmina w lubelskim juz działa osiąga cele kpgo! Jak zatem niewykonalne? Świdnik... Można? Można!

Bruno , 2016-05-09 16:15:35 odpowiedz

I jeszcze jakie kary, skąd Pan je wziął? Jest w kpgo o karach?

BRUNO, 2016-05-09 16:12:36 odpowiedz

Co ten Pan z ZMP opowiada... 50% Juz jest w ustawie ucpg... Tu walka toczy się o zmianę świadomości, bo bez tego w 2025 i 2030 będziemy w lesie! Może być ryczałt od tony odebranej, to też ryczałt i rfid i gra muzyka. Co strasznego w objęciu niezamieszkalych? Skoro wytwarzają odpady o cechach komunal...nych? Z rfid może Pan śmiało łączyć odbiór u zagospodarowanie! Więcej wiary! rozwiń

Bruno , 2016-05-09 16:11:21 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE