Zameldowanie a stołeczny bilet wolnej jazdy dla rodzin wielodzietnych

Wprowadzenie opłat za poświadczenie o zameldowaniu dzieci na pobyt stały lub czasowy skomplikowało nieco procedurę wydawania biletów wolnej jazdy dla dzieci z rodzin wielodzietnych. Już teraz można to zrobić bezpłatnie, ale wymaga to cierpliwości.
Zameldowanie a stołeczny bilet wolnej jazdy dla rodzin wielodzietnych
Jak zapewnia Zarząd Transportu Miejskiego w warszawie, wspólnie ze stołecznym Biurem Administracji i Spraw Obywatelskich prowadzi on działania, które pozwolą na alternatywne, bezpłatne potwierdzanie zameldowania.

Ostateczny model zostanie wypracowany niebawem, po przeszkoleniu pracowników ZTM i uzyskaniu przez nich dostępu do danych osobowych.

W jaki sposób można potwierdzić zameldowanie?

Już teraz można to zrobić bezpłatnie, ale wymaga to trochę cierpliwości. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą bowiem przedstawić w ZTM inne dokumenty poświadczające zameldowanie - dostarczyć poświadczenie na aktach urodzenia dzieci (w tym celu trzeba się udać do odpowiedniego urzędu dzielnicy) lub dowody osobiste dzieci.

Mogą również złożyć w POP-ach przy ul. Żelaznej 61 i na węźle komunikacyjnym Młociny specjalny wniosek o poświadczenie danych meldunkowych. Resztą zajmą się już pracownicy ZTM. W tym przypadku procedura będzie dłuższa bowiem wniosek musi zostać dostarczony do Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Pozostaje również szybsza, odpłatna forma. W tym celu rodzice lub opiekunowie prawni powinni się zgłosić do urzędu dzielnicy po zaświadczenie o zameldowaniu dzieci na pobyt stały lub czasowy na terenie Warszawy (trwający nie krócej niż 3 miesiące), wraz z informacją o stopniu pokrewieństwa zameldowanych osób. Za zaświadczenie trzeba zapłacić, jest jednak wydawane od ręki. Dokument jest ważny przez 2 miesiące.

Powyższe rozwiązania będą obowiązywały do czasu udostępnienia pracownikom ZTM bazy z meldunkami. Po otrzymaniu dostępu i przeszkoleniu pracowników rodzice oraz opiekunowie prawni nie będą już musieli dostarczać dokumentów poświadczających zameldowanie. O terminie wprowadzenia tego rozwiązania ZTM bedzie informował.

Komu przysługuje uprawnienie?

Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów przysługują dzieciom z rodzin wielodzietnych, w których jest czworo lub więcej dzieci, które nie ukończyły jeszcze 20. roku życia, uczą się, stale lub czasowo zamieszkują na terenie Warszawy.

Czytaj też: Masz dzieci, masz rabat

W tym celu należy wyrobić dziecku imienną kartę z zakodowanym odpowiednim uprawnieniem. Wniosek o jej wydanie mogą złożyć rodzice lub opiekunowie prawni dziecka. Uprawnienie obowiązuje do końca terminu ważności legitymacji szkolnej lub terminu zameldowania, nie dłużej jednak niż do czasu ukończenia przez dziecko 20. roku życia. Utrata uprawnień przez jedno z dzieci nie pozbawia nabytych uprawnień pozostałych.

Gdzie można wyrobić warszawską kartę dla rodzin wielodzietnych?

Tylko w dwóch Punktach Obsługi Pasażerów - przy ul. Żelaznej 61 (placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 20.00), oraz na węźle komunikacyjnym Młociny (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 20.00, a w soboty w godz. 9.30 - 16. 30.).

Jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia karty?

Aby otrzymać bilet oprócz dokumentów poświadczających zameldowanie należy przedstawić do wglądu dowód osobisty jednego z rodziców (lub opiekunów prawnych), ważne na dany rok szkolny (akademicki) legitymacje szkolne (studenckie), zdjęcie każdego dziecka ubiegającego się o bilet (podpisane imieniem i nazwiskiem, z datą urodzenia).

Przy przedłużaniu uprawnień konieczne jest dostarczenie posiadanych już spersonalizowanych kart.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE