PARTNER PORTALU
 • BGK

Zamieszanie wokół śmieci spółdzielczych

 • GK    20 listopada 2012 - 09:19
Zamieszanie wokół śmieci spółdzielczych

Umowę na odbiór odpadów gmina zawiera z zarządem wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, a nie z właścicielami wyodrębnionych lokali.
Według interpretacji Ministerstwa Środowiska, zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

Czytaj też: Jak gminy sobie radzą z ustawą śmieciową

Również ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych odwołuje się w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własnościach lokali.

Czytaj też: Koncepcje odpadowe metropolii

Dlatego, jak podkreśla resort środowiska, obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.

W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy.

Jak podkreśla resort, definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (3)

 • pytajacy, 2012-12-05 14:24:06

  Jeszcze inna sprzeczność ustawy o ucipg z ustawą o odpadach. Posiadacz odpadów odpaowiada za nie,.... w różnych warunkach posiadaczem odpadów jest wytwórca odpadów, gdy firma załaduje je do swojego samochodu to staje się posiadaczem odpadu...itd. Ma to swoje konsekwencje w odpowiedzialności,..itp.... Natomiast gmina nigdy nie staje się posiadaczem odpadu.....wiec na jakiej podstawie może je przekazac firmie wywozowej? może ktoś mi odpowie?  rozwiń
 • nemmoo, 2012-12-05 11:06:12

  Do Zamieszana: I nie znajdziesz nic na temat Twojej umowy z gminą. Daninę publiczną za śmieci zapłacisz przecież z mocy prawa - mówi o tym ustawa, że obejmie ona każdego, w takiej czy innej formie. Istnieje tylko konieczność zorganizowania przez gminę przetargu na odbiór i wywóz śmieci (lub na od...biór, wywóz i zagospodarowanie odpadów) od właścicieli nieruchomości i podpisania umowy z firmą, która taki przetarg wygra.  rozwiń
 • Zamieszana, 2012-11-26 17:15:56

  Rzeczywiście zamieszanie - a gdzie w ustawie śmieciowej jest o zawieraniu umowy z gminą? Jest o obowiązku opłat z mocy ustawy - ale o umowach nic nie znalazłam...