PARTNER PORTALU
  • BGK

Zarządzanie oświetleniem ulicznym wymaga zmian. Samorządy i operatorzy jednym głosem

  • AW    21 kwietnia 2017 - 10:07
Zarządzanie oświetleniem ulicznym wymaga zmian. Samorządy i operatorzy jednym głosem
Jest część majątku, którego własność jest sporna co utrudnia np. konserwacje oświetlenia (fot.fotolia)

Ujednolicenie kwestii prawnych, co usystematyzowałoby współpracę między samorządami a operatorami systemów dystrybucyjnych - to jeden z najważniejszych postulatów dotyczących rozwiązania formalnych problemów z oświetleniem ulicznym w gminach.

• Przepisy prawa odnośnie oświetlenia ulicznego nie są w Polsce jednoznaczne. Generuje to ogromne problemy formalno – prawne.

• Dlatego też energetyka zawodowa, samorządowcy i producenci sprzętu potrzebują zgodnego stanowiska w tej kwestii.

• Przygotowali wspólnie postulaty, które ich zdaniem naprawią sytuację.

Potrzeba uporządkowania kwestii prawnych związanych z oświetleniem ulicznym, ułatwiająca współpracę między spółkami dystrybucyjnymi a samorządami w tym obszarze, to najważniejszy wniosek XII konferencji Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”.

- Uczestnicy konferencji apelowali o przyspieszenie procesu legislacyjnego porządkującego kwestie modernizacji oświetlenia ulicznego. W wielu wystąpieniach pojawiła się teza, że mądre zmiany w prawie usystematyzują współpracę pomiędzy dystrybutorami energii a jednostkami samorządu terytorialnego. Ważne też, by nowe rozwiązania uwzględniały również prawa właścicieli gruntów prywatnych – mówi Wojciech Tabiś, dyrektor Biura PTPiREE.

Skąd problemy?

Przepisy prawa odnośnie oświetlenia ulicznego są w Polsce niejednoznaczne. Ustawa prawo energetyczne mówi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz kosztów ich budowy i utrzymania. Ale jest kilka innych ustaw, które odmiennie podchodzą tego tematu, co generuje problemy natury formalno – prawnej.

- W praktyce sytuacja już nie jest tak prosta i jednoznaczna. Pierwsza sprawa to kwestia uregulowań własnościowych. Mianowicie część majątku oświetleniowego jest własnością gmin, znaczna część jest nasza, a jest też część majątku, w przypadku którego ze względu na zaszłości historyczne trudno ustalić prawo własności. Niekiedy trudno naprawdę ustalić co jest czyje– mówił niedawno w wywiadzie dla wnp.pl Jan Frania, wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja.

Propozycje zmian

Dlatego też energetyka zawodowa, samorządowcy i producenci sprzętu potrzebują zgodnego stanowiska w tej kwestii. Udało się je przygotować właśnie na konferencji PTPiREE.

Postulaty przedstawicieli samorządów, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz producentów urządzeń oświetleniowych:

- Podniesienie rangi i znaczenia potrzeb w zakresie inwestycji w oświetlenie.
- Przyspieszenie procesu legislacyjnego porządkującego kwestie modernizacji oświetlenia ulicznego.
- Uruchomienie procesu rozwoju innowacyjnych form oświetlenia ulicznego, które może stanowić nową przestrzeń konkurencyjności narodowej gospodarki.
- Ujednolicenie kwestii prawnych - pożądane dla usystematyzowania współpracy pomiędzy OSD a jednostkami samorządu terytorialnego
- Prawo, które uwzględni interes właścicieli gruntów prywatnych.

- Cieszymy się, że udało nam się wypracować wspólne stanowisko – przedstawicieli OSD i samorządów w tej sprawie. Wierzymy, że pomoże to przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Takie regulacje są niezbędne i mogą stać się pierwszym krokiem do wspólnych działań w odpowiedniej Komisji sejmowej – mówił po konferencji Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja, współorganizatora konferencji.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Leszek Świętalski, 2017-04-21 10:57:37

    Jak zawsze: "punkt widzenia zależy od punktu siedzenia". Co do jednego musimy się zgodzić, że przepisy prawa dotyczące oświetlenia ulicznego są niespójne, tworzą bardzo dużo problemów formalno-prawnych, a nawet generalnie można powiedzieć, że są złe. Jeżeli do tego dodać wiele przeciwstawn...ych orzeczeń sądowych, opinii regionalnych izb obrachunkowych, a także interpretacji ministerialnych (w zależności od tego kto rządzi) - odnoszących się generalnie do art. 18 Prawa energetycznego, to dziw czasem bierze, iż tyle urządzeń infrastruktury tj, dróg, placów, chodników i przestrzeni publicznych jest oświetlonych. To jest niewątpliwie zasługa przede wszystkim odpowiedzialnego i racjonalnego działania samorządów. Obrazem problemu jest np. definicja "punktu świetlnego". Problemów jest znacznie więcej i to one powodują, że wiele samorządów w drodze "wyzwolenia się" spod dyktatu koncernów sieciowych i dystrybucyjnych, - podejmuje decyzje o budowie własnych i niezależnych systemów oświetleniowych. A punkt widzenia? Proszę spojrzeć na program konferencji, na treść referatów, na listę patronatów,- gdzie jest strona samorządowa, traktowana jako partner, a nie tylko jako płatnik? W komunikacie czytamy o porozumieniu ze stroną samorządową i wspólnym stanowisku. Nic nie ujmując jego treści, to gdyby były tylko takie problemy związane z oświetleniem drogowym,- to świat byłby całkiem niezły. Niestety, problemów jest znacznie więcej i innej wagi. To z nich bierze się mnóstwo spraw sądowych i konfliktów, bezmiar wniosków płynących od samorządów do Sejmu, rządu i korporacji samorządowych. To one są źródłem wielu stanowisk i dezyderatów korporacji. Proszę spojrzeć tylko na zakres spraw omawianych ostatnio w Sejmie. Samorząd oczekuje istotnych zmian w tym zakresie. I na koniec: namawiam organizatorów na kontakt z szerszą reprezentacją samorządów, przynajmniej ze Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Leszek Świętalski, Sekretarz Generalny ZGWRP  rozwiń